Polskie centra kulturalne i naukowe w wieku XVIII: Warszawa, Kraków i… Lipsk
PDF

Słowa kluczowe

culture
science
Christian Wolff
Johann Christoph Gottsched
Załuski Library
University of Leipzig
cultural transfer between German and Poland

Jak cytować

Grzesiuk, E. (2010). Polskie centra kulturalne i naukowe w wieku XVIII: Warszawa, Kraków i… Lipsk. Studia Europaea Gnesnensia, (1-2), 311–326. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2883

Abstrakt

The Saxon times, which set off the apogee of Sarmatism, are habitually seen as a pe-riod of decline culture in Poland. Going against such views, the author demonstrates that already in the middle 18th century Poland there were cultural centres and projects of educational reform. A particular role in the process fell to people-institutions, such as brothers Stanisław and Józef Załuski.

PDF

Bibliografia

Biester J.E., Einige Briefe über Polen geschrieben im Sommer 1791, Berlinische Monatsschrift, Berlin 1791–1793, [w:] Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców 2, Warszawa 1963, s. 185–242.

Bernoulli J., Podróż po Polsce, [w:] Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców 1, Warszawa 1963, s. 387.

Gottsched J.Ch., Historische Lobschrift des weiland Hoch– und wohlgebohrnen Herrn Christians, des H.R.R. Freyherrn von Wolf,[w:] Ch. Wolff, Gesammelte Werke, hrsg. von J. École u.a,Abteilung I: Deutsche Schrift en, Bd 10, Biographie, hrsg. von H.W. Arndt, Hildesheim–New York 1980.

Jarzęcka A., Obraz życia umysłowego Rzeczpospolitej doby saskiej w świetle wybranych Lipskich Czasopism Naukowych 1710–1762, Warszawa 1987, s. 29.

Kołłątaj A., Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta II (1750– –1764), Wrocław 1953, s. 61–65.

Lemke H., Die Brüder Zaluski und ihre Beziehungen zu Gelehrten in Deutschland und Danzig, Berlin 1958, s. 156.

Suchodolski B., Nauka polska w okresie Oświecenia, Warszawa 1953, s. 170–177.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.