U źródeł polskiej sowietologii. Publicystyka polityczna Józefa Mackiewicza w okresie Drugiej Rzeczypospolitej
PDF

Słowa kluczowe

Józef Mackiewicz
socio-political journalism
Soviet system
sovietology

Jak cytować

Łukomski, G. (2010). U źródeł polskiej sowietologii. Publicystyka polityczna Józefa Mackiewicza w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Studia Europaea Gnesnensia, (1-2), 183–206. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2899

Abstrakt

Józef Mackiewicz, as a writer for “Słowo”, a newspaper published in Vilnius, was particularly interested in communist ideology. He should be considered as the father of the Polish school of sovietology. The article analyses Mackiewicz’s way of thinking in the matters of communism and the Soviet system. 

PDF

Bibliografia

[Mackiewicz J.], Bazyluk i jego towarzysze. Spróbujmy uprościć ich sprawę, Słowo 353, 1938.

[Mackiewicz J.], Bierzmy przykład z Cichego Donu, Słowo 124, 1936.

[Mackiewicz J.], Felieton „antyspołeczny”, Słowo 124, 1931.

[Mackiewicz J.], Jak długo jeszcze Sowiety odmawiać będą wykonywania traktatu ryskiego?, Słowo 19, 1939.

[Mackiewicz J.], Komunizm, ghetto, homoseksualizm, Słowo 343, 1937.

[Mackiewicz J.], Na flankach kawalerii Gaja. 10 lat temu w 211 Pułku Ułanów, Słowo 192, 1930.

[Mackiewicz J.], Proces wielkich niedomówień, Słowo 22, 1937.

[Mackiewicz J.], Stwierdzamy tylko fakt, Słowo 30, 1937.

[Mackiewicz J.], Tajemnica sowieckiej prowokacji w Zdołbunowie, Słowo 1938.

[Mackiewicz J.], W znoju i w walkach poprzez lasy do tragicznego finału w Oranach, Słowo 160, 1930.

[Mackiewicz J.], Wrócą czy nie wrócą? Wyprawa łamacza Siedowa w nieodkryte strony, Słowo 195, 1930.

[Mackiewicz J.], Zatarg chiński, Słowo 162, 1929; J. Mackiewicz, Bulbin z jednosielca, s. 165– –166.

Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. RP 10.729 (akta studenckie Józefa Mackiewicza).

Bolecki W. , Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu (Zarys monograficzny), Kraków 2007, s. 35.

Brochocki A. , Dzieje Samoobrony w Szczuczynie Nowogródzkim (Rok 1918–1919), Wilno 1936.

Centralne Archiwum Wojskowe, Samoobrona Litwy i Białorusi, sygn. 140.2/1.

Custine A. de , Listy z Rosji. Rosja w 1839 roku, Warszawa 1991.

Dąbrowski A.J. , Historia 10. Pułku Ułanów Litewskich, Londyn 1982, s. 37–47.

Dziczkaniec J. , Samoobrona Ziemi Lidzkiej, Lida 1938.

Jaruzelski J., Stanisław Cat-Mackiewicz 1896–1966. Wilno–Londyn–Warszawa, Warszawa 1994, s. 54.

Kornat,M. Polska szkoła sowietologiczna 1930–1939, Kraków 2003.

Lewandowski W. , Przyczynki do biografii Józefa Mackiewicza prośbami i pytaniami do Włodzimierza Boleckiego, autora Ptasznika z Wilna, przeplatane, Teksty Drugie 6, 1991, s. 53.

Łukomski G. , R.E. Stolarski, Walka o Wilno. Z dziejów Samoobrony Litwy i Białorusi 1918–1919, Warszawa 1994.

Łukomski G. , Walka Rzeczypospolitej o kresy północno-wschodnie 1918–1920. Polityka i działania militarne, Poznań 1994, s. 37–59,

Łukomski G., Problem „korytarza” w stosunkach polsko-niemieckich i na arenie międzynarodowej 1919–1939. Studium polityczne, Warszawa 2000, s. 109–144.

Mackiewicz S. (Cat), Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią Sowietów, Warszawa 1931.

Mackiewicz J. , Bulbin z jednosielca, Dzieła 4, Londyn 2001, s. 225–230.

Mackiewicz J., Okna zatkane szmatami, Dzieła 15, Wybór publicystyki z lat 1937–1938, Londyn 2002, s. 241 i 246.

Mackiewicz J. , Ostatnie dni Wielkiego Księstwa, Kultura (Paryż) 1960, 4, s. 120.

Mackiewicz J. , Prawda w oczy nie kole, Dzieła 17, Londyn 2002, s. 93.

Mackiewicz J. , Wielkie oskarżenie Sowietów, Słowo 255, 1927.

Mackiewicz J., Nie trzeba głośno mówić, Paryż 1969.

Mackiewicz J., Nudis verbis, Dzieła 16, Londyn 2003, s. 35–39.

Mackiewicz J., Wywrotowcy czy prowokatorzy?!, Słowo 23, 1937.

Pipes R. , Rosja carów, Warszawa 1990.

Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej. Bibliografia 1956–2000 (numery 1–160), oprac. W. Fiedler, J. Hlawaty, Londyn 2001.

Słonimski A. , Moja podróż do Rosji, Warszawa 1932.

Studnicki W., Rosja sowiecka w polityce światowej, Wilno 1932.

Wańkowicz M. , Opierzona rewolucja, Warszawa 1934.

Wat A., Kilka uwag o związkach między literaturą a rzeczywistością sowiecką, [w:] A. Wat, Świat na haku i pod kluczem. Eseje, Warszawa 1991, s. 149–186.

Wejtko W. , Samoobrona Litwy i Białorusi, Wilno 1930.

Wojciechowski J.S. , 10. Pułk Ułanów Litewskich, Pruszków 2007, s. 3–5.