Moscow — a Living or a Dead City?
PDF (English)

Słowa kluczowe

travels
reportage
documentary prose
intellectuals
poputchiks
propaganda
totalitarianism
aquatic metaphor

Jak cytować

Kopeć, Z. (2011). Moscow — a Living or a Dead City?. Studia Europaea Gnesnensia, (3), 153–163. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2723

Abstrakt

The author is interested in travels or writers and journalists (from Poland and the world) to the USSR in the beginning of the 1930s. Some of the travellers visited the state seeking to be reassured in their negative opinion. Others, in contrast, went there convinced that they travelled to a country of universal social justice. However, they did not realise to what an extent the programme of their visit depended on the Soviet propaganda machine. The combined reading of texts by Antoni Słonimski, Andre Gide, Melchior Wańkowicz and Bernard Shaw shows the USSR as a country whose directions of development are difficult to foresee.

 

PDF (English)

Bibliografia

Balszowa T.B., Pisma iz Sowietskogo 155 Sojuza w pariżskom archiwie Romena Rołłana, [in:] Romen Rołłan, 1866–1966. Po matieriałam jubilejnoj siessii, Moskwa 1968

Cat-Mackiewicz S., Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa Sowietów, Poznań 1990, p. 15.

Czyżewski T., Melodia tłumu, [in:] H. Zaworska (ed.), Antologia polskiego futuryzmu i nowej sztuki, Preface and comments by Z. Jarosiński; texts selected for print by H. Zaworska, Wrocław 1978.

Głazami innostrancew. Inostrannyje pisatieli o Sowietskom Sojuzie, M. Żywow (ed.), Moskwa 1932.

Irzykowski K., Rosja się rozżarza, Europa stygnie, Wiadomości Literackie 5, 1932.

Janta-Połczyński A., Patrzę na Moskwę, Poznań 1933, p. 12.

Kornat M., Bolszewizm. Totalitaryzm. Rewolucja. Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918–1939), Kraków 2007, p. 19–24.

Lenczewska-Bormanowa H., ZSSR w oczach kobiety, Warszawa 1936, p. 18.

Muggeridge M., Chronicles of Wasted Time: The Green Stick, New York 1973, p. 223.

Nowakowski Z., W pogoni za formą. Wrażenia z pobytu w Moskwie, Lwów 1934, p. 28.

Pipes R., Russia under the Bolshevik Regime, New York 1995, p. 215.

Shaw G.B., The Rationalization of Russia, Bloomington 1964, p. M. Muggeridge, Chronicles of Wasted Time: The Green Stick, p. 212–213.

Simmel G., Mentalność mieszkańców wielkich miast, M. Łukasiewicz (transl), [in:] Socjologia, Warszawa 1975.

Słonimski A., Moja Podroż do Rosji, Warszawa 1997, p. 9.

Thompson E.M., Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, przeł. A. Sierszulska, Kraków 2000.

Tołczyk D., Gułag w oczach zachodu, Warszawa 2009, p. 75.

Wańkowicz M., Opierzona rewolucja, Warszawa 1934, p. 61, 125.

Westerman F., Inżynierowie dusz, S. Paszkiet(transl.),Warszawa 2007, p. 129.

Wittfogel K.A., Władza totalna. Studium porównawcze despotyzmu wschodniego, Toruń 2004.