Rewolucja francuska a dwudziestowieczna historiografia pojęć politycznych
PDF

Słowa kluczowe

Term
French Revolution
time
temporalization
politics
calendar

Jak cytować

Ciunajcis, D. (2011). Rewolucja francuska a dwudziestowieczna historiografia pojęć politycznych. Studia Europaea Gnesnensia, (4), 91–103. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2840

Abstrakt

The article is an attempt to show the temporal and the linguistic aspect of any historical event. The author relies chiefly on the achievements of German humanist sciences and the example of the French Revolution. The major aim of the publication is to capture the singularity of modernising transformations in the domain of political life.

PDF

Bibliografia

Kołakowski L., Kultura i fetysze, Warszawa 2000, s. 203–217

Koselleck R., Begriffsgeschichten. Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache, Frankfurt am Main 2006, s. 48–55.

Koselleck R., Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen Welt, Frankfurt am Main 1973, s. 18–32.

Koselleck R., Semantyka historyczna, tłum. W. Kunicki, Poznań 2001, s. 389–412.

Palonen K., Political Theorizing As a Dimension of Political Life, European Journal of Political Theory 4, 4, s. 352.

Saussure F. de, Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa 2002, s. 95–102.

Wrzosek W., Metamorfozy metafor. Historiografi a nieklasyczna w kręgu epistemologii historii, Historyka 21, 1994, s. 4–21.