Pressto.

Nagłowek strony

Nr 4 (2011)

Spis treści

Idee

Kontrola siły roboczej w gospodarce kolonialnej Ameryki hiszpańskiej: encomienda, repartimiento i niewolnictwo PDF
Filip Kubiaczyk 9-44
La Ley Espanola de la Dependencia a reflexión política: de la idoneidad y la relevancia a la desilusión y la confirmación de producto electoral PDF (Español (España))
Alfredo Hidalgo Lavie 45-64
La scrittura della decolonizzazione: José María Arguedas
Roberta Giordano 65-76
Klasyka Weimarska — nie tylko męski fenomen kulturowy? PDF
Wiesław Małecki 77-90
Rewolucja francuska a dwudziestowieczna historiografia pojęć politycznych PDF
Daniel Ciunajcis 91-103
Intelektualiści w Europie Zachodniej: od sprawy Dreyfusa do wybuchu II wojny światowej PDF
Maria Tomczak 105-123
Symbolique de l’Edictum Augusti de Paemeiobrigensibus PDF (Français (France))
Emilia Twarowska-Antczak 125-133
Si Athenes était une île... PDF (Français (France))
Marcel Pierart 135-151
Dzieje niemieckojęzycznych przekładów i wydań Biblii od IV do XVI stulecia PDF
Karin Wawrzynek, Jadwiga Sebesta 153-174

Ludzie i miejsca

Rządy Polemona II i Antiocha IV w Cylicji Trachejskiej PDF
Jakub Kozłowski 175-187
„Czerwonym klinem bij Białych”. Żydowskie inspiracje El Lissitzky’ego PDF
Artur Kamczycki 189-202

Między naturą a kulturą

Między naturą a kulturą PDF
Beata Frydryczak 203-205
Krajobraz. Próba ujęcia w perspektywie interdyscyplinarnej PDF
Beata Frydryczak 207-223
Człowiek/zwierzę/roślina/maszyna — perspektywa posthumanistyczna PDF
Grażyna Gajewska 225-245
Natura–kultura a problem interdyscyplinarności badań PDF
Mieszko Ciesielski 247-273
Krajobraz i nacjonalizm. Baskijski pejzaż narodowy PDF
Katarzyna Mirgos 275-292

Recenzje

Druga dynastia w Rzymie PDF
Leszek Mrozewicz 293-298
Nagrobki w rzymskiej prowincji PDF
Leszek Mrozewicz 299-305
The Phoenicians in Tartessos PDF (English)
Leszek Mrozewicz 306-309
W pułapce okcydentofobii PDF
Filip Kubiaczyk 310-317
(Post)kolonialny gorset współczesnej kultury PDF
Filip Kubiaczyk 318-329
W labiryntach kulturowej hybrydowości PDF
Filip Kubiaczyk 330-337
Historia Żydów historią świata PDF
Waldemar Szczerbiński 338-344
Wykrzywiony obraz, czyli współczesne rozumienie stosunku Kościoła w starożytności do świątyń pogańskich PDF
Dariusz Spychała 345-357
Rywalizacja św. Piotra z św. Jakubem według Wojciecha Gajewskiego PDF
Dariusz Spychała 358-368
Prowincjonalizacja Galii Przedalpejskiej PDF
Jakub Kozłowski 369-371
(R)ewolucja rzymska PDF
Monika Owsianna (Kubiaczyk) 372-376
Mennictwo cesarskiego Rzymu PDF
Katarzyna Balbuza 377-383
Między Wschodem a Zachodem: obraz osiemnastowiecznej Rosji w oczach encyklopedystów PDF
Katarzyna Napierała 383-391

Autoreferaty

Summary from Doctoral Dissertation Entitled: Problem of Limits of Rational Model of Human Actions. An Attempt to Capture Habitual-Rational Action PDF
Mieszko Ciesielski 393-398
Summary from Doctoral Dissertation Entitled: Between War and Diplomacy. Ferdinand the Catholic and the Foreign Policy of Spain in 1492–1516 PDF (English)
Filip Kubiaczyk 399-407
Summary from Doctoral Dissertation Entitled: Th e Ancient Germania and Germans in Polish Historiography. From Naruszewicz to the Present Day PDF (English)
Mariusz Ciesielski 409-413


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo