Rywalizacja św. Piotra z św. Jakubem według Wojciecha Gajewskiego
PDF

Jak cytować

Spychała, D. (2011). Rywalizacja św. Piotra z św. Jakubem według Wojciecha Gajewskiego. Studia Europaea Gnesnensia, (4), 358–368. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2863

Abstrakt

REC. KSIĄŻKI Wojciech Gajewski, Charyzmat, urząd, hierarchia, Wydawnictwo WAM,Kraków 2010, 273 s

PDF

Bibliografia

Banaszak M., Historia Kościoła Katolickiego 1, Starożytność, Warszawa 1986.

Baslez M.F., Prześladowania w starożytności. Ofiary, bohaterowie, męczennicy, Kraków 2009.

Bihlmeyer K., Tüchle H., Historia Kościoła 1, Starożytność chrześcijańska, Warszawa 1971.

Campenhausen H. von, Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht in den ersten drei Jahrhunderten, Tübingen 1953.

Carroll W.H., Historia Chrześcijaństwa 1, Narodziny chrześcijaństwa, Wrocław 2009.

Chadwick H., Historia rozłamu Kościoła wschodniego i zachodniego. Od czasów apostolskich do soboru florenckiego, Kraków 2009.

Chadwick H., The Church in Acient Society: From Galilee to Gregory the Great, Oxford 2001.

Chłąd S., Kościół chwalebnego Chrystusa. Doktryna Ef 4,7–16 na tle parallel nowotestamentowych, Warszawa 2000.

Daniélou J., Marrou H.-I., Historia Kościoła 1, Od początków do roku 600, Warszawa 1984.

Daniélou J., Teologia judeochrześcijańska, MT 39, Kraków 2002.

Dowley T., (red.), Historia chrześcijaństwa, Warszawa 2002.

Filarska B., Początki architektury chrześcijańskiej, Lublin 1983; eadem, Początki sztuki chrześcijańskiej, Lublin 1986.

Frend W.H.C., The Rise of Christianity, London 1984.

Gajewski W., Charyzmat, urząd, hierarchia, Kraków 2010

Gnilko J., Jezus z Nazaretu, Kraków 2005.

Gnilko J., Pierwsi chrześcijanie. Źródła i początki Kościoła, Kraków 2004.

Goppelt L., Les Origines de l’Église. Christianisme et judaisme aux deux priemiers siécles, Paris 1961.

Górka B., Biblia i cywilizacja Boga, Kraków 2004.

Górka B., Hermeneutyka inicjacji wczesnochrześcijańskiej, Kraków 2007.

Górka B., Jezus i Samarytanka (J 4,1–42). Historia i inicjacja, Kraków 2008.

Gryglewicz F., Życie chrześcijańskie w ujęciu św. Jana, AT 10, Katowice 1984.

Hengel M., The Charismatic Leader and His Followers, New York 1981.

Jankowski A., Rozwój chrystologii Nowego Testamentu, MT 46, Kraków 2005.

Jastrzębowska E., Sztuka wczesnochrześcijańska, Kraków 2008.

Kotecki D., Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, Częstochowa 2008.

Kumor B., Historia Kościoła 1, Starożytność chrześcijańska, Lublin 2001.

Łucarz S., Grób czy świątynia? Problematyka cielesności w antropologii Klemensa Aleksandryjskiego, Kraków 2007.

Musiał D., Antyczne korzenie chrześcijaństwa, Warszawa 2001.

Pietras H., Początki teologii Kościoła, MT 28, Kraków 2000;

Pietras H., Początki teologii Kościoła; W. Rakocy, Paweł Apostoł. Chronologia życia i pism, Częstochowa 2008.

Pines S., The Jewish Christians of the Early Centuries of Christianity according to New Source, Jerusalem 1966.

Romaniuk K.: Św. Piotr. Życie i dzieło, Katowice 1995.

Ruggiero F., Szaleństwo chrześcijan. Poganie wobec chrześcijaństwa w pierwszych pięciu wiekach, Kraków 2007.

Schatz K., Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, Kraków 2001.

Simon M., Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 1992.

Słomka J., Nowe proroctwo. Historia i doktryna montanizmu, Katowice 2007.

Szamocki G. (red.), Życie, apostolat i dziedzictwo Pawła z Tarsu, Ch. Ant., 3, Gdańsk 2010.

Wipszycka E., Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994.

Wipszycka E., Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994.

Zieliński T., Chrześcijaństwo antyczne, Toruń 1999.

Żurowski M., Problem władzy i powierzania urzędów w Kościele Katolickim, Kraków 1985.