Prowincjonalizacja Galii Przedalpejskiej
PDF

Jak cytować

Kozłowski, J. (2011). Prowincjonalizacja Galii Przedalpejskiej. Studia Europaea Gnesnensia, (4), 369–371. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2864

Abstrakt

REC. KSIĄŻKI Maciej Piegdoń, Galia Przedalpejska. Studia nad rzymską obecnością w północnej Italii w III–I w. p.n.e.,
Kraków 2009, 303 s.

PDF

Bibliografia

Piegdoń M., Galia Przedalpejska. Studia nad rzymską obecnością w północnej Italii w III–I w. p.n.e., Kraków 2009.