Summary from Doctoral Dissertation Entitled: Th e Ancient Germania and Germans in Polish Historiography. From Naruszewicz to the Present Day
PDF (English)

Jak cytować

Ciesielski, M. (2011). Summary from Doctoral Dissertation Entitled: Th e Ancient Germania and Germans in Polish Historiography. From Naruszewicz to the Present Day. Studia Europaea Gnesnensia, (4), 409–413. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2870

Abstrakt

Autoreferat z rozprawy doktorskiej pt. Starożytna Germania i Germanie w historiografii polskiej. Od Naruszewicza po czasy współczesne

PDF (English)