Summary from Doctoral Dissertation Entitled: Problem of Limits of Rational Model of Human Actions. An Attempt to Capture Habitual-Rational Action
PDF

Jak cytować

Ciesielski, M. (2011). Summary from Doctoral Dissertation Entitled: Problem of Limits of Rational Model of Human Actions. An Attempt to Capture Habitual-Rational Action. Studia Europaea Gnesnensia, (4), 393–398. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2868

Abstrakt

Autoreferat z rozprawy doktorskiej pt. Zagadnienie ograniczeń  racjonalnego modelu działań ludzkich. Próba ujęcia nawykowo-racjonalnego
PDF