Summary from Doctoral Dissertation Entitled: Between War and Diplomacy. Ferdinand the Catholic and the Foreign Policy of Spain in 1492–1516
PDF (English)

Jak cytować

Kubiaczyk, F. (2011). Summary from Doctoral Dissertation Entitled: Between War and Diplomacy. Ferdinand the Catholic and the Foreign Policy of Spain in 1492–1516. Studia Europaea Gnesnensia, (4), 399–407. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2869

Abstrakt

Autoreferat z rozprawy doktorskiej pt. Między wojną a dyplomacją. Ferdynand Katolicki i polityka zagraniczna Hiszpanii w latach 1492–1516

PDF (English)