(Post)kolonialny gorset współczesnej kultury
PDF

Jak cytować

Kubiaczyk, F. (2011). (Post)kolonialny gorset współczesnej kultury. Studia Europaea Gnesnensia, (4), 318–329. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2859

Abstrakt

REC. KSIĄŻKI Ania Loomba, Kolonializm/postkolonializm, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011, 312 s.

PDF

Bibliografia

Achebe Ch., Morning Yet on Creation Day, New York 1975, s. 103.

Bhabha H.K., Miejsca kultury, Kraków 2010, s. 86.

Dussel E., 1492. El encubrimiento del Otro. Hacia el origen del mito de la Modernidad, La Paz, 1992, s. 8.

Fanon F., Algieria zrzuca zasłonę, Warszawa 1962, s. 12.

Fanon F., Wyklęty lud ziemi, Warszawa 1985.

Fernández Retamar R., Nuestra América y Occidente, Revista de la Casa de Las Américas, nr 98, La Habana 1976, s. 36–57.

Gandhi L., Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, Poznań 2008.

Krzywicki J., Wizerunek Europejczyków i kultury Zachodu w literaturze afrykańskiej, [w:] J. Krzywicki (red.), Wizerunek Europejczyków i kultury Zachodu w Azji i Afryce, Warszawa 2005, s. 271.

Loomba A., Kolonializm/Postkolonializm, przekład Natalia Bloch, Poznań 2011.

Mignolo W., La Hybris del punto cero. Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750–1816), Bogotá 2005.

Mignolo W., La Poscolonialidad explicada a los ninos, Popayán 2005.

Mignolo W., Posoccidentalismo: El argumento desde América Latina, [w:] S. Castro-Gómez, E. Mendieta (red.), Teorías sin Disciplina (latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate), Porrúa – México 1998, s. 32.

Pajuelo Teves R., Del «poscolonialismo» al «posoccidentalismo»: una lectura desde la historicidad latinoamericana y andina, Comentario Internacional. Revista del Centro Andino de Estudios Internacionales 2, Quito 2001, s. 8–9.

Turner M., From Two Republics to One Divided: Contradictions of Postcolonial Nation Making in Andean Peru, Durham 1997, s. 4–5.