W pułapce okcydentofobii
PDF

Jak cytować

Kubiaczyk, F. (2011). W pułapce okcydentofobii. Studia Europaea Gnesnensia, (4), 310–317. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2858

Abstrakt

REC. KSIĄŻKI : Jean Ziegler, Nienawiść do Zachodu,
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2010, 298 s.

PDF

Bibliografia

Bolívar S., List z Jamajki, Warszawa 1990, s. 12.

Ferguson N., Model się zużył, Tygodnik FORUM 24/25, 2011, s. 30.

Huntington S., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przełożyła H. Jankowska, Warszawa 1997.

Merinero M.J., Occidentofilia, occidetofobia, occidentología, Cuadernos de Historia Contemporánea, núm. extraordianrio, 2003, Universidad Complutense, s. 331–332.

Spengler O., Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, 1 Wiedeń 1918, 2 Monachium 1922 (wyd. polskie: Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii uniwersalnej. Skrót dokonany przez H. Wernera. Przekład i przedmowa J. Marzęcki, Warszawa 2001.

Stasiak D., Obrazy Zachodu w literaturze hindi, [w:] J. Krzywicki (red.), Wizerunek Europejczyków i kultury Zachodu w Azji i Afryce, Warszawa 2005, s.140.

Ziegler J., Nienawiść do Zachodu, tłumaczenie Ewa Cylwik, Warszawa 2010.

Znaniecki F., Upadek cywilizacji Zachodniej. Szkice z pogranicza fi lozofii, kultury i socjologii, Poznań 1921.