„Ekstaza” czy „admiracja”? Ikonografia obrazu św. Franciszka z Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach w kontekście wymowy wybranych płócien z serii franciszkańskiej El Greca
PDF

Słowa kluczowe

El Greco
“Ecstasy of St Francis
notions of “ecstasy” and “admiration
symbolism of the open arms gesture
stigmata and finger arrangement
context of the skull and bone fragments
painting conservation

Jak cytować

Kossowski, M. D. (2021). „Ekstaza” czy „admiracja”? Ikonografia obrazu św. Franciszka z Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach w kontekście wymowy wybranych płócien z serii franciszkańskiej El Greca. Studia Europaea Gnesnensia, (23), 47–66. https://doi.org/10.14746/seg.2021.23.3

Abstrakt

The widely adopted title of “Ecstasy of St Francis”, a painting at the Diocesan Museum in Siedlce, was introduced in literature in 1966 based on the typology developed by José Gudiol. The designa- tion continues to be used until today. However, the significance and the purport of the title has not been confronted with the representation, especially given the current knowledge about its details. No attention has been paid so far to the nature of the stigmata, nor have any conclusions been drawn from the arrangement of the fingers or the depiction of bone remains, their pattern and placement. An analysis of those motifs changes the previous interpretation of what the work seeks to convey. The paper also cites arguments in favour of amending the current dating, from 1578-80 to the early seventeenth century.

https://doi.org/10.14746/seg.2021.23.3
PDF

Bibliografia

Barobia M. 2009, Museo Thyssen-Bornemisza: Old Masters, Madrid.

Cuesta J.R. 2016, Una nueva propuesta catalográfica para la producción seriada del Greco: princi- pios teóricos para un nuevo catálogo rozonado, [w:] E. Almarcha, P. Martínez-Burgos, E. Sainz (red.), El Greco en su IV Centenerio: Patrimonio hispánico y diálogo intercultural, Toledo.

Czop J., Frączek P., Zygier E. 2016, Dokumentacja konserwatorska dotycząca obrazu El Greco „Eks- taza św. Franciszka” z Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, Muzeum Narodowe w Krakowie.

El Greco 2017, El Greco Ekstaza św. Franciszka, film dokumentalny [online]. Muzeum Narodo- we w Krakowie [dostęp: 2021-03-25]. Dostępny w Internecie: <https://www.youtube.com/watch?v=OATNugjjTeA>.

Galicka I., Sygietyńska H. 1966, Nieznany obraz w Kosowie z serii franciszkańskiej El Greca, Biuletyn Historii Sztuki 3/4.

Galicka I., Sygietyńska H. 1974, Obraz św. Franciszka z Kosowa – dziełem El Greca, Biuletyn Historii Sztuki XXXVI, 2.

Galicka I., Sygietyńska H. 2005, W sprawie listu Witalisa Wolnego, Biuletyn Historii Sztuki 1-2.

Galicka I., Sygietyńska H. 2006, Ein unbekannter Heiliger Franziskus in Ekstase des El Greco in Polen, Artibus et historiae an art anthology 54 (XXVII).

Grabski J. 2016, The Iconography of St. Francis in the Work of El Greco and His Workshop: Typology, Variants, Derivatives, [w:] A. Witko (red.), Art in the Time of El Greco, Kraków.

Gudiol J. 1962, Iconography and chronology in El Greco’s paintings of St. Francis, The Art Bulletin XLIV: September, 3.

Katalog zabytków sztuki w Polsce 1965, Katalog zabytków sztuki w Polsce, X: Województwo war- szawskie, red. I. Galicka, H. Sygietyńska, 25: Powiat sokołowski, Warszawa.

Mirończuk R. 2014a, Arcydzieło El Greca Ekstaza św. Franciszka, Teologiczne Studia Siedleckie XI, 11. Mirończuk R. 2014b, O obrazie Ekstaza świętego Franciszka El Greca, [w:] El Greco. Ekstaza świę- tego Franciszka z Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach (Publikacja towarzysząca wystawie na

Zamku Królewskim w Warszawie w dniach 16 września – 31 października 2014 r.), Warszawa.

Ripa C. 1593, Iconologia overo Descrittione dell’ Imagini vniversali cavate dall’antichita Et da altri lvoghi Da Cesare Ripa Perugino. Opera non meno vtile, che necessaria à Poeti, Pittori, & Scul- tori, per rappresentare le uirtù, uitij, affetti, & passioni humane. In Roma. Per gli Heredi di Gio. Gigliotti. M. D. XCIII. Con Priuilegio. Et con Licenza de’Superiori, Rzym.

Ripa C. 1603, Iconologia overo Descrittione di diverse Imagini cauate dall’antichità, & di propria inuentione, Trouate, & dichiarate da Cesare Ripa Pervgino, Caualiere de Santi Mauritio, & La- zaro. Di nuouo reuista, & dal medesimo ampliata di 400. & più Imagini, Et di Figure d intaglio adornata. Opera Non meno vtile che necessaria a Poeti, Pittori, Scultori, & altri, per rappresen- tare le Virtù, Vitij, Affetti, & Passioni humane. In Roma, Appresso Lepido Facij. M. DC. III. Con Licentia De’Svperiori, Rzym (adres wydawniczy także w kolofonie).

Ruiz-Gómez L. 2007, El Greco en el Museo Nacional del Prado, Madrid.

Słownik języka polskiego 1965, II: D-G, red. W. Doroszewski, S. Skorupka, Warszawa. Słownik wyrazów obcych, wydanie nowe 1997, red. E. Sobol, Warszawa.

Skorupka S. 1985, Słownik frazeologiczny języka polskiego: A-P, Warszawa. Wethey H.E. 1962, El Greco and His School, Princeton.

Wielki słownik wyrazów obcych 2008, red. A. Latuska, Kraków.

Wolny W. 2004, Jak było z odkryciem El Greca w Kosowie Lackim, Biuletyn Historii Sztuki 3-4.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.