JEWGIENIJ IWANOWICZ ZAMIATIN JAKO PREKURSOR XX-WIECZNEJ POWIEŚCI ANTYUTOPIJNEJ
PDF

Słowa kluczowe

Yevgeny Ivanovich Zamyatin
Dystopian Literature
Novel We by Yevgeny I. Zamyatin
The Soviet Union
Totalitarianism
Stalinist Regime
George Orwell
Aldous L. Huxley

Jak cytować

Brinko, A. (2018). JEWGIENIJ IWANOWICZ ZAMIATIN JAKO PREKURSOR XX-WIECZNEJ POWIEŚCI ANTYUTOPIJNEJ. Studia Europaea Gnesnensia, (17), 71–84. https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.4

Abstrakt

The aim of this article is to reveal the relationship between the author of the first dystopia, Yevgeny Zamyatin and a totalitarian regime, by means of analyzing the biography and selected works of that writer; the analysis of the novel We – a prophecy novel, which can be regarded as an exaggerated depiction of the Stalinist regime; the analysis of the influence Zamyatin’s novel had on – far more famous – works by George Orwell and Aldous L. Huxley, as well as on the anti-utopia genre (dystopian literature) in general.

https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.4
PDF

Bibliografia

Awierbach L. 1923, Krasnaja gazieta, Moskwa.

Baranow J. 1988, Kommientarii, [w:] J. Zamiatin, Proizwiedienija, Moskwa.

Biezymienskij A. (red.) 1930, Udar za udarom. Wtoroj litieraturnyj almanach, Moskwa.

Czalikowa W. 1994, Utopija i swoboda, Moskwa.

Dawydowa T. 2011, Russkij nieoriealizm rosyjski. Idieologija, poetika, tworczeskaja ewolucyja, Moskwa.

Fromm E. 2002, Afterword to G. Orwell’s „1984”, New York.

Głowiński P. (red.) 2000, Słownik terminów literackich, Wrocław.

Huxley A. 2010, Nowy wspaniały świat, przeł. B. Baran, Warszawa.

Jurjewa L. 2005, Russkaja antiutopija w kontiekstie mirowoj litieratury, Moskwa.

Jefriemien A. 1930, Krasnaja nowost’, Moskwa.

Lunin J. i in. 1930, Litieraturnaja encyklopiedija, Moskwa.

Marks, K. 2009, Przedmowa do pierwszego wydania „Kapitału”, Warszawa.

Michajłow, O. 2009, Gross miejstier litieratury [online]. AZ. [dostęp: 2017-08-15]. Dostępny w Internecie: <http://az.lib.ru/z/zamjatin_e_i/text_0260.shtml>.

Orwell G. 2001, Rok 1984, przeł. T. Mirkowicz, Warszawa.

Orwell G. 2006, Folwark Zwierzęcy, przeł. B. Zborski, Warszawa.

Platon 2003, Państwo, przeł. W. Witwicki, Kęty.

Polowcew D. 2015, Licznost’ i obszczestwo w romanie Jewgienija Zamiatina „My” [online]. ESRAE [dostęp: 2017-08-18]. Dostępny w Internecie: <http://soc-vospitanie.esrae.ru/pdf/2014/1(1)/44.pdf>.

Pugaczow W. (red.) 1993, Wwiedienije w politologiju, Moskwa.

Richards D.J. 1962, Zamyatin: A Soviet Heretic, London.

Szapował A. 2014, lnżynier słowa: 10 intieriesnych faktów iz żyzni Jewgienija Zamiatina [online]. VM [dostęp: 2017-08-15]. Dostępny w Internecie <http://vm.ru/news/2014/03/09/inzhener-slova-10-interesnih-faktov-iz-zhizni-evgeniya-zamyatina-238796.html>.

Szuman J. 2004, Jewgienij Zamiatin protiw Stalina [online]. DW [dostęp: 2017-08-15]. Dostępny w Internecie: <http://www.dw.com/ru/a1103618>.

Zajcew W. 1997, Rukopisnyje pamiatniki. Rukopisnoje nasledije Jewgienija Iwanowicza Zamiatina, Moskwa.

Zamiatin J. 1922, Herbert Wells, Petersburg.

Zamiatin J. 1924, Awtobiograficzeskaja zamietka, [w:] W. Lidin (red.), Litieraturnaja Rossija. Sbornik sowriemiennoj prozy, Moskwa.

Zamiatin J. 1989, Izbrannyje proizwiedienija, Moskwa.

Zamiatin J. 1989, My, przeł. A. Pomorski, Warszawa.

Zamiatin J. 2004, Awtobiografia, [w:] J. Zamiatin, Lica. Sbornik, Moskwa.

Zobek T. 1991, „My” Eugeniusza Zamiatina a Proletkult: o antyutopii i utopii lat dwudziestych, Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 15.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.