Nr 17 (2018)
Pełny numer
PDF 17/2018

Spis treści

. .
Spis treści
PDF

Idee

Piotr Osiński
9-23
KOMIZM I JEGO ŹRÓDŁA W PIŚMIE „DE VITANDO AERE ALIENO” PLUTARCHA Z CHERONEI
https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.1
PDF
Jowita Żurawska-Chaszczewska
25-44
O PORÓWNANIACH W JĘZYKU JÓZEFA KORZENIOWSKIEGO (NA PRZYKŁADZIE PORÓWNAŃ Z ŁĄCZNIKIEM JAK W POWIEŚCI „SPEKULANT”)
https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.2
PDF
Michał Kruszelnicki
31-70
NOWOCZESNOŚĆ W LUSTRZE HISTORII: JACOB BURCKHARDT I FRYDERYK NIETZSCHE WOBEC KULTURY DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ
https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.3
PDF
Alena Brinko
71-84
JEWGIENIJ IWANOWICZ ZAMIATIN JAKO PREKURSOR XX-WIECZNEJ POWIEŚCI ANTYUTOPIJNEJ
https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.4
PDF
Zbigniew Sareło
85-98
ŚLAD MISTYKI ŻYDOWSKIEJ W TRANSCENDENTALNEJ ANTROPOLOGII KARLA RAHNERA
https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.5
PDF
Grażyna Gajewska
99-115
„TRZECIA KULTURA” W DOBIE POSTHUMANIZMU I TRANSHUMANIZMU
https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.6
PDF
Eliza Grzelak, Marta Szymborska
117-130
KATEGORYZACJA SWÓJ/OBCY W DEBACIE SPOŁECZNOŚCIOWEJ W KONTEKŚCIE KRYZYSU MIGRACYJNEGO W EUROPIE
https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.7
PDF
Karol Karp
131-152
TRA DANIMARCA, SVIZZERA E ITALIA. LA VISIONE POLIPROSPETTICA DEL VIAGGIO NELLA PRIMA FASE DELLA PRODUZIONE MIGRANTE DI ELVIRA DONES
https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.8
PDF (Italiano)
Marta Lachowicz
153-175
ROSYJSKI TRZECI SEKTOR WE WSPÓŁCZESNEJ FEDERACJI ROSYJSKIEJ
https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.9
PDF
Marta Łuczak
177-194
GLOBALNA ELITA – PRÓBA ANALIZY POJĘCIA NA PRZYKŁADZIE POLSKICH STUDENTÓW
https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.10
PDF
Krzysztof Plata
195-204
PRÓBA OCENY EFEKTYWNOŚCI POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ
https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.11
PDF
Joanna Sikorska
205-230
TRAILERY GIER WIDEO. ANALIZA CECH FORMALNYCH I GATUNKOWYCH
https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.12
PDF
Waldemar Szczerbiński
231-250
REKONSTRUKCJONISTYCZNA DESAKRALIZACJA TORY I JEJ WPŁYW NA WSPÓŁCZESNĄ KULTURĘ ŻYDOWSKĄ
https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.13
PDF
Orest Krasiwski
251-266
KULTURA A GLOBALIZACJA: PROBLEMY ZASADNICZE
https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.14
PDF
Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński
267-285
WIZERUNEK HUMANISTY W WERBALIZACJACH STUDENTÓW WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UMCS W LUBLINIE
https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.15
PDF