GLOBALNA ELITA – PRÓBA ANALIZY POJĘCIA NA PRZYKŁADZIE POLSKICH STUDENTÓW
PDF

Słowa kluczowe

elite
global elite
migration

Jak cytować

Łuczak, M. . (2018). GLOBALNA ELITA – PRÓBA ANALIZY POJĘCIA NA PRZYKŁADZIE POLSKICH STUDENTÓW. Studia Europaea Gnesnensia, (17), 177–194. https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.10

Abstrakt

This paper aims to answer the question whether use of the designation of “global elite” to describe persons experiencing multiple migrations is theoretically justified. The author analyzes the situation on the examples of Polish students who study at universities abroad. Being in a privileged position among other migrants, students may be perceived as people aspiring to membership in the international community. The author discusses the attributes indicating their elite status and traits which makes use of the term doubtful if employed with regards to persons who repeatedly change their country of residence.

 

https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.10
PDF

Bibliografia

Academic Ranking of World Universities 2016 [online]. UKCISA [dostęp: 2017-07-18]. Dostępny w Internecie: <http://www.shanghairanking.com/ARWU2016.html>.

Bauman Z.1994, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa.

Bauman Z. 2000a, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Warszawa.

Bauman Z. 2011, Migration and identities in the globalized world, Philosophy and Social Criticism, 4, s. 425-435.

Bauman Z. 2000b, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa.

Bauman Z. 1999, Tożsamość. Wtedy, teraz, po co?, [w:] E. Nowicka, M. Chałubiński (red.), Idee a urządzenie świata społecznego. Księga jubileuszowa dla Jerzego Szackiego, Warszawa.

Bauman Z. 2004, Utopia bez toposu, [w:] M. Jacyno, A. Jawłowska, M. Kempny (red.), Kultura w czasach globalizacji, Warszawa.

Budakowska E. 2005, Współczesne migracje a nowe wyzwania wobec identyfikacji narodowokulturowej, [w:] E. Budakowska, Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania, Warszawa. Calhoun C. 2008, Cosmopolitanism and nationalism, Nations and Nationalism, 3, s. 427-448.

Chodubski A. 2006, Rola elit w środowiskach polonijnych [w:] J. Knopka (red.), Funkcje i zadania elit w środowiskach polonijnych, Toruń.

Hejwosz D. 2010, Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych, Kraków.

International Students in UK 2017 [online]. UKCISA [dostęp: 2017-07-18]. Dostępny w Internecie <http://www.ukcisa.org.uk/about/statistics_he.php>

Jacobsen M.H., Marshman S. 2006, Metaphorically Speaking – Metaphors as Methodological and Moral Signifiers of the Sociology of Zygmunt Bauman, Polish Sociological Review, 155, s. 307-324.

Jaczewska B. 2012, Wieloetniczny i wielokulturowy Londyn – światowe miasto czy świat w mieście?, [w:] J.E. Zamojski, Migracje i wielkie metropolie (red.). Migracje i społeczeństwo 15, Warszawa.

Krasnodębski Z. 1996, Postmodernistyczne rozterki kultury, Warszawa.

Łuczak M. 2018, Tożsamość narodowa polskich studentów przebywających za granicą, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 1 (w druku).

Mach B.W., Wesołowski W. 1982, Ruchliwość a teoria struktury społecznej, Warszawa.

Pareto V. 1994, Uczucia i działania. Fragmenty socjologiczne, Warszawa.

Strand T. 2010, The Making of a New Cosmopolitanism, Studies in Philosophy & Education, 29, s. 229-242.

Sztumski J. 2007, Elity ich miejsce i rola w społeczeństwie, Katowice.

Vandrick S. 2011, Students of the New Global Elite, TESOL Quarterly, 1, s. 160-169.

Wesołowski W. 1962, Studia z socjologii klas i warstw społecznych, Warszawa.

Williams G. 2010, Filippakou O., Higher education and UK elite formation in the twentieth century, High Education, 59, s. 1-20.

Żyromski M. 1996, Gaetano Mosca. Twórca socjologicznej teorii elity, Poznań.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.