PRÓBA OCENY EFEKTYWNOŚCI POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ
PDF

Słowa kluczowe

Common Foreign and Security Policy
European Union
Joint Investigation Teams
EuroMaidan

Jak cytować

Plata, K. . (2018). PRÓBA OCENY EFEKTYWNOŚCI POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ. Studia Europaea Gnesnensia, (17), 195–204. https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.11

Abstrakt

This paper aims to demonstrate the ineptitude of the European Union in implementing action to ensure security of the member states and, in consequence, pursuing effective foreign policy towards states which are indirectly involved in the relationships within the European region. The author argues the proposition through confrontation and interpretation of knowledge conveyed in expert sources.

https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.11
PDF

Bibliografia

Bigo D., Carrera S., Guild E., Guittet E.-P., Jeandesboz J., Mitsilegas V., Ragazzi F., Scherrer A. 2015, The UE and its Counter-Terrorism Policies after the Paris Attacks, CEPS Paper in Liberty and Security in Europe 84, s. 4-7.

Boniecka M. 2015, Cele, zasady i struktura wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej – próba oceny po zmianach w Traktacie lizbońskim [online]. Koło Naukowe Prawa Cywilnego Usus Iuris [dostęp: 2018-02-12]. Dostępny w Internecie: <http://zeszyt.amu.edu.pl/uploads/zeszyt/numery/Nr%205/BONIECKA%20streszczenie.pdf>, s. 47-52.

Ciamaga L., Latoszek E., Michałowska-Gorywoda K., Oręziak L., Teichmann E. 2002, Unia Europejska. Warszawa.

Folkerts-Landau D. 2015, Influx of refugees: An opportunity for German [online]. Standpunkt Deutschalnd [dostęp: 2017-12-06]. Dostępny w Internecie: <https://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_ENPROD/PROD0000000000365616/Influx_of_refugees%3_An_opportunity_for_Germany.pdf>, s. 15-16.

Geiß R. 2015, Russia’s Annexation of Crimea: The Mills of International Law Grind Slowly but Do Grind, International Law Studies, 91 (425), s. 432-437.

Godzimirski J.M., Puka L., Stormowska M. 2015, Czy UE wyciągnęła wnioski z kryzysu na Ukrainie. Zmiany w rządzeniu w obszarze bezpieczeństwa, energii i migracji. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, s. 7-13.

Hungary As a Country of Aylum, Observations of restrictive legal measures and subsequent practice implemented between July 2015 and March 2016, 2016 [online]. UNHCR [dostęp: 2017-10-02]. Dostępny w Internecie: <http://users.ecs.soton.ac.uk/harnad/Hungary/2016UNCHR.pdf>, s. 8-13.

Huysmans J. 2006, The Politics of Insecurity. Fear, migration and asylum in the UE, London, s. 63-85.

Juhász A., Hunyadi B., Zgut E. 2015, Focus on Hungary: Refugees, Asylum and Migration [online]. Political Capital [dostęp: 2017-10-08]. Dostępny w Internecie: <https://www.boell.de/sites/default/files/2015-focus-on-hungary_refugees_asylum_migration.pdf>.

Kardaś Sz., Konończuk W. 2015, Mińsk 2 – kruchy rozejm zamiast trwałego pokoju [online]. Ośrodek Studiów Wschodnich [dostęp: 2017-10-25]. Dostępny w Internecie: <https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-02-12/minsk-2-kruchy-rozejm-zamiast-trwalegopokoju>.

Keleman D.R. 2015, Europe’s Hungary Problem, Viktor Orban Flouts the Union. Foreign Affairs [dostęp: 2017-11-02]. Dostępny w Internecie: <https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2015-09-20/europes-hungary-problems>.

Keren D. 2015, The Paris Black Friday 13/11/2015 Attacks – What do we know? What Should we do? [online]. International Institute of Counter-Terrorism [dostęp: 2017-11-01]. Dostępny w Internecie: <https://www.ict.org.il/UserFiles/ICT-The-Black-Friday-Paris-Attacks-Nov15.pdf>, 2-3.

Kotyzová V., Bahenský V., Kufčák J. 2015, Cooperation of CE countries in response to situation in Russian Federation and in Ukraine [online]. International Affairs for Prague

Student Summit [dostęp: 2017-10-05]. Dostępny w Internecie: <https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2016/01/PSS-Cooperation-of-CE-countries-in-response-to-situationin-Russian-Federation-and-in-Ukraine-V4-.pdf>, s. 7-8.

Leszczyński P.A. 2014, Bezpieczeństwo narodowe Ukrainy w kontekście jej podstaw konstytucyjnych i położenia geopolitycznego – węzłowe zagadnienia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 103, s. 53-55.

Marxsen Ch., 2016, The Crimea Crisis From An international Law Perspective, Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal 2, s. 367-368.

Morelli V.L., 2016, Ukraine: Current Issues and U.S. Policy [online]. Congressional Research Service [dostęp: 2017-10-23]. Dostępny w Internecie: <https://fas.org/sgp/crs/row/RL33460.pdf>, s. 1-4, 19-32.

O’Nions H., 2014, Asylum – A right denied. A Critical Analysis of European Asylum Policy [online]. Ashgate Publishing Company [dostęp: 2017-11-24]. Dostępny w Internecie: https://extranet.uj.edu.pl/eds/ebookviewer/ebook/,DanaInfo=eds.a.ebscohost.com+ZTAwMHh3d19fNjc5NTA1X19BTg2?sid=c9fa0ffe-461b-42ce-8a03-73b2827771d6@sessionmgr4006&vid=0&format=EK&lpid=i5&rid=0#>, s. 522-525.

Potyrała A. 2015, W poszukiwaniu solidarności. Unia Europejska wobec kryzysu migracyjnego 2015, Przegląd Polityczny 4, s. 37-42.

Stępniowski T. 2016, Konflikt zbrojny na Ukrainie i negocjacje pokojowe w Mińsku, Studia Europejskie 3, s. 43-59.

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Art. 78, (w:) L. Krzyżanowski (red.), Prawo Unii Europejskiej, Bielsko-Biała.

Turczyński P. 2007, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE, Wrocław. Ukraine crisis: Timeline 2014 [online]. BBC News [dostęp: 2018-02-11]. Dostępny w Internecie:<http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275>.

Walker Sh., Salem H. 2014, Russian parliamentapprovestroopdeployment in Ukraine [online]. The Guardian [dostęp: 2018-02-11]. Dostępny w Internecie: <https://www.theguardian.com/world/2014/mar/02/russia-parliament-approves-military-ukraine-vladimir-putin>.

Wijaszka J. 1995, Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE. Współpraca polityczna z państwami stowarzyszonymi Europy Środkowej, Polski instytut spraw międzynarodowych, Warszawa, s. 21.

Willa R. 2012, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony, K. Marchlewska-Patyk, A. Wedeł-Domaradzka (red.), Studia i analizy Europejskie 1 (9), s. 19-35.

Wysoki przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa / Europejska Służba Działań Zewnętrznych, 2009 [online]. Sekretariat Ogólny Rady Unii Europejskiej [dostęp: 2017-11-12]. Dostępny w Internecie: <http://www.consilium.europa.eu/media/31124/background-highrepresentative_pl.pdf>.

Zięba R. 2015, Ukraina jako przedmiot rywalizacji między Zachodem a Rosją [online]. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM [dostęp: 2018-02-03]. Dostępny w Internecie: <http://ssp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/ssp-2015-3-005.pdf>, s. 5-26.