KATEGORYZACJA SWÓJ/OBCY W DEBACIE SPOŁECZNOŚCIOWEJ W KONTEKŚCIE KRYZYSU MIGRACYJNEGO W EUROPIE
PDF

Słowa kluczowe

the Other
alien
refugee
immigrant
anti-Semitism and Islamophobia
Islamist

Jak cytować

Grzelak, E., & Szymborska, M. (2018). KATEGORYZACJA SWÓJ/OBCY W DEBACIE SPOŁECZNOŚCIOWEJ W KONTEKŚCIE KRYZYSU MIGRACYJNEGO W EUROPIE. Studia Europaea Gnesnensia, (17), 117–130. https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.7

Abstrakt

The aim of this article is to demonstrate the differences in the perception of immigrants and refugees in social debate taking place online. For that purpose, the authors analysed comments posted in social media (Facebook). When describing the techniques of categorization, attention was paid to the interlacing colloquial and scientific descriptions in the discourse concerned with contemporary migrations, also focusing on the process of neosemantization to which scientific terms are subjected.

 

https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.7
PDF

Bibliografia

Adorno T. 2010, Osobowość autorytarna, Warszawa.

Beller S. 2014, Antysemityzm. Bardzo krótkie wprowadzenie, Kraków.

Cohen S. 2001, Folk devils and moral panics: the creation of the Mods and Rockers, London.

Edukacja – migracja 2016. Edukacja międzykulturowa w kontekście kryzysu migracyjnego z perspektywy krajów V4, E. Kledzik, M. Praczyk (red.), Poznań.

Heitmeyer W. 2001, Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Die theoretische Konzeption und erste empirische Ergebnisse, [w:] W. Heitmeyer (red.), Deutsche Zustande. Hrsg. Folge, 1, Frankfurt, s. 15-31.

Lakoff G., Johnson M. 1988, Metafory w naszym życiu, Warszawa.

Maćkiewicz J. 1999, Kategoryzacja a językowy obraz świata, [w:] J. Bartmiński (red.), Językowy obraz świata, Lublin, s. 51-69.

Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, H. Zgółkowa (red.), Poznań 1994-2005.

Puzynina J. 1992, Język wartości, Warszawa.

Revel J.-F. 1988, La Connaissance intutile, Paris.

Rokeach M., McGovney W.C., Denny M.R. 1955, Adistinction between dogmaticand rigid thinking, Journal of Abnormal Social Psychology, s. 87-93.

Schütz A. 2008, O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, Kraków.

Zick A., Wolf C., Küpper B., Davidov E., Schmidt P., Heitmeyer W. 2008, The Syndrome of Group-Focused Enmity: The Interrelation of Prejudices Tested with Multiple Cross-Sectional and Panel Data, Journal of Social Issues 64, 2, s. 363-383.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.