Problemy starożytnej administracji, czyli w jaki sposób rzymscy urzędnicy troszczyli się o swoją stolicę; rec. książki: Renata Kamińska, W trosce o Miasto. ,,Cura Urbis” w Rzymie okresu republiki i pryncypatu
PDF

Słowa kluczowe

ancient history
administration
Roman history
Rome of the Republic

Jak cytować

Spychała, D. . (2018). Problemy starożytnej administracji, czyli w jaki sposób rzymscy urzędnicy troszczyli się o swoją stolicę; rec. książki: Renata Kamińska, W trosce o Miasto. ,,Cura Urbis” w Rzymie okresu republiki i pryncypatu. Studia Europaea Gnesnensia, (17), 411–422. https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.22

Abstrakt

Problemy starożytnej administracji, czyli w jaki sposób rzymscy urzędnicy troszczyli się o swoją stolicę; rec. książki: Renata Kamińska, W trosce o Miasto. ,,Cura Urbis” w Rzymie okresu republiki i pryncypatu

https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.22
PDF

Bibliografia

Ammiani Marcellini 1979, Rerum gestarum libri gui supersunt (ed.) W. Seyfarth, adiuv. L. Jacob-Karau et I.Ulmann, I: libri XIV-XXV, II: libri XXVI-XXI, Biblioteka Teubneriana, Lepzig.

Ammianus Marcellinus 2001-2002, Dzieje Rzymskie, 1-2, przeł. wstępem i przypisami opatrzył I. Lewandowski, BA, Warszawa.

Annaei Lucani M. 1913, Belli civilis libri decem (ed.) C. Hosius, Lipsiae.

M. Anneusz Lukan 1994, Wojna domowa, tłum. M. Brożek, BPLS 9, Kraków.

Iulii Caesaris C. 1961, Commentarii de bello Gallico, (hrsg.) F. Kramer, W. Dittenberger, I-III, Berlin.

Iulii Caesaris C. 1906, Commentarii de bello civili, (hrsg.) F. Kramer, F. Hoffmann, Berlin 1906.

Iulii Caesaris C. 2003; Corpus Caesarianum, tłum. E. Konik, W. Nowosielska, Wrocław.

Herodian 1883, Tes meta Markon basileias historiai (ed.) L. Mendelssohn, Leipzig.

Herodian 2004, Historia Cesarstwa Rzymskiego, tłum. L. Piotrowicz, AKA, Wrocław-Warszawa.

Stridoniensis Hieronymus1883, Liber de viris illustribus, PL 23, Parisiis, col. 601-720.

Stridoniensis Hieronymus 2010-2013, Listy, tekst łaciński i polski, 1. (1-50), tłum. J. Czuj, M. Ożóg, ŹMT 54, Kraków; 2, (51-79), tłum. J. Czuj, M. Ożóg, ŹMT 55, Kraków; 3, (80-115), tłum. J. Czuj, M. Ożóg, ŹMT 61, Kraków; 4, (116-130), tłum. J. Czuj, M. Ożóg, ŹMT 63, Kraków, 5: (131- 156), tłum. J. Czuj, M. Ożóg, ŹMT 68, Kraków.

Stridoniensis Hieronymus 1956;Die Chronik, (rec.) R. Helm, Berlin.

Stridoniensis Hieronymus; Chronicun, PL 27, col. 11-652.

Katullus 2013, Poezje wszystkie, tłum. G. Franczak, A. Klęczar, Homini, Tyniec.

Orosius 1882, Historiae adversum paganos, (ed.) C. Zangemeister, CSEL 5, Wien.

Orozjusz 2015, Historia przeciw poganom, tłum. H. Pietruszczak, Zgorzelec.

Ovid 2000, Fasti, (ed.) A.J. Boyle, R.D. Woodard, London.

Owidiusz 2008, Fasti, Kalendarz poetycki, tłum. E. Wesołowska, Wrocław-Warszawa-Kraków.

Petronii Saturae et liber Priapeorum 1922 (rec.) F. Buecheler, Berolini.

Petroniusz 2005, Satyryki, tłum. M. Brożek, AKA, Wrocław, Warszawa.

Pliniusz Młodszy 2017, Korespondencja z cesarzem Trajanem, kom. A. Dębiński, M. Jońca, I. Leraczyk, A. Łuka, 1-2; Lublin.

Plutarch z Cheronei 2004, Żywoty sławnych mężów, tłum. M. Brożek, AKA, 1-3, Wrocław--Warszawa.

Swetoniusz 2004, Żywoty cezarów, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska, AKA, 1-2, Wrocław--Warszawa.

Terence 2001, ed. and trans. J. Barsby, 1-2, Cambridge.

Terencjusz 2005-2006, Komedie, 1, tłum. E. Skwara, BA, Warszawa 2005; Komedie, 2, tłum. E. Skwara, BA, Warszawa 2006.

Opracowania

Biały K. 2017, Wstęp, [w:] Kasjusz Dion, Historia rzymska. Księgi seweriańskie (LXXIII--LXXX), tłum. Idem, Szczecińskie Studia nad Starożytnością IV, Szczecin, s. 5-23.

Bieżuńska-Małowist, I. 2005, Wstęp, [w], Kasjusz Dion Kokcejanus, Historia rzymska, tłum. W. Madyda, Warszawa-Wrocław, s. V-XXVIII.

Borowska M. 1982, Dionysios, łac. Dionysius, [w:] A. Świderkówna, SPA, Warszawa, s. 167--168.

Brink C.O., Walbank F.W. 1982, Der Aufbau des Sechsten Buches des Polybios, [w:] K. Stiewe, N. Holzberg (red.) Polybios, Darmstadt, s. 211-258.

Bennet J. 2015, Trajan, optimus princeps. Życie i czasy, Oświęcim.

Cary M. Scullard H.H. 2004, Dzieje Rzymu, Warszawa.

Chastagnol A. 1962, Les Fastes de la Préfecture de Rome au Bas-Empire, Etudes Prosopographiques I,I Paris.

Chastagnol A. 1960, Idem, La Préfecture Urbaine a Rome sous Le Bas-Empire, Paris.

Christ K. 2016, Historia Cesarstwa Rzymskiego, od Augusta do Konstantyna, Poznań-Gniezno.

Cichocka H. 2002, Zonoras Jan, [w:] O. Jurewicz (red.), Encyklopedia Kultury Bizantyńskiej, Warszawa, s. 501-502.

Cytowska M. Szelest H. 1981, Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa.

Cytowska M., Szelest H. 1994, Literatura rzymska. Okres Cesarstwa autorzy chrześcijańscy, Warszawa.

Cytowska, Szelest H. 2007, Historia Literatury starożytnej, Warszawa.

Demandt A., Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284-565 n. Ch., München.

Goldsworthy A. 2007, Cezar. Życie giganta, Warszawa.

Grainger J.D. 2017, Nerwa i problem sukcesji w Rzymie w latach 96-99, Oświęcim.

Haehling von Lanzenauer R. 1978, Die Religionszugehörigkeit der hohen Amtsträger des Römischen Reiches seit Constantins I. Alleinherrschaft bis zum Ende der Theodosianischen Dynastie (324-450 bzw. 455 n. Chr.), Antiquitas. 3 (Serie in 4 to): Abhanlungen zur vor und Frühgeschichte, zur klassischen und provinzial-römischen. Archäologie und zur Geschichte des Altertums, 23, Bonn.

Holland R. 2005, Oktawian August. Ojciec chrzestny Europy, Warszawa.

Jurewicz O. 1984, Historia literatury bizantyńskiej. Zarys, Wrocław-Warszawa-Kraków--Gdańsk.

Kamińska R. 2010a, Ochrona dróg i rzek publicznych w prawie rzymskim w okresie republiki i pryncypatu, Warszawa.

Kapłoniak K. 2013, Urzędy kuratorskie administracji miejskiej Rzymu od Augusta do Dioklecjana. Ich miejsce i znaczenie w senatorskim cursus honorum, Pragmateia 4, Kraków.

Kokoszko M. 2001a, August, [w:] J. Prostko-Prostyński, S. Bralewski, M.L. Leszka, M. Kokoszko (red.), Słownik = cesarzy rzymskich, Poznań, s. 15-21.

Kokoszko M. 2001b, Gajusz Juliusz Cezar, [w:] SCR, s. 5-14.

Kumaniecki K. 1989a, Cyceron i jego współcześni, Warszawa.

Kumaniecki K. 1977 b, Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa.

Lewandowski I. 2007, Historiografia rzymska, Poznań.

Madyda W. 2005, Wstęp [w:], Kasjusz Dion Kokcejanus, Historia rzymska, tłum. W. Madyda, Warszawa-Wrocław, s. XXIX-XLIV.

Odahl Ch.M. 2015, Konstantyn i chrześcijańskie Cesarstwo, Oświęcim.

Ptaszek I. 2005, Wstęp, [w:] Kasjusz Dion, Historia rzymska, 41-50, PN 5, Kraków, s. 9-41.

Strzelecki W. 2004, Wstęp, [w:] Tytus Liwiusz, Dzieje od założenia miasta Rzymu, tłum. idem, Wrocław-Warszawa, s. V-LXXI.

Syme R. 2009, Rewolucja rzymska, tłum. A.M. Baziór, Poznań.

Tarwacka A. 2009, Romans and Pirates. Legal Perspective, Warszawa.

Tarwacka A, 2011, ,,Censoria potestas” Oktawiana Augusta, Zeszyty Prawnicze 11, 1, s. 359-375.

Tarwacka A. 2012, Prawne aspekty urzędu cenzora w starożytnym Rzymie, Arcana Iurisprudentiae 4, Warszawa.

Treu M. 1982, Biographie und Historie bei Polybios, [w:] K. Stiewe, N. Holzberg (red.) Polybios, s. 198-210.

Walbank F.W. 1982, Polemik bei Polybios,[w:] K. Stiewe, N. Holzberg (red.) Polybios, s. 415-428.

Winniczuk L. 1987, Pliniusz Młodszy w świetle swoich listów i mów, Warszawa.

Wolski J. 1968, Liwiusz. Życie i twórczość na tle epoki, [w:] Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia Miasta, I-V, tłum. A. Kościółek, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. V-XIX.

Zabłocki J. i Tarwacka A. 2011, Publiczne prawo rzymskie, Warszawa.

Ziółkowski A. 2005, Historia Rzymu, Poznań.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.