WIZERUNEK HUMANISTY W WERBALIZACJACH STUDENTÓW WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UMCS W LUBLINIE
PDF

Słowa kluczowe

Self-stereotype
stereotype
humanities background
student

Jak cytować

Karwatowska, M., & Litwiński , R. . (2018). WIZERUNEK HUMANISTY W WERBALIZACJACH STUDENTÓW WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UMCS W LUBLINIE. Studia Europaea Gnesnensia, (17), 267–285. https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.15

Abstrakt

The intention of the authors is to attempt a recreation of the self-stereotype of a humanities person, by analyzing answers to the following questions/issues: 1) Who is a humanities person? 2) Name occupations in which such a person may be professionally involved. 3) List competences that are typical of a humanities person. 4) What distinguishes a person with a background in humanities from persons educated in different area? 5) Are such persons needed today?

 

https://doi.org/10.14746/seg.2018.17.15
PDF

Bibliografia

Bańko M. (red.) 2000, Inny słownik języka polskiego, Warszawa.

Bartmiński J. 1988, Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji słowa, [w:] Konotacja, J. Bartmiński (red.), Lublin, s. 169-183.

Bartmiński J. 2007, Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin.

Bartmiński J. i Panasiuk J. 2001, Stereotypy językowe, [w:] J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Lublin, s. 371-395.

Bilewicz M., Antonowicz D. i Kulczycki E. 2014, Wielki świat lub zaścianek [online]. Forum Akademickie, [dostęp: 2016-05-15]. Dostępny w Internecie: <https://forumakademickie.pl/fa/2014/03/kronika-wydarzen/wielki-swiat-lub-zascianek/>.

Błoch B. i Doliński D. 2004, Dwufazowy model powstawania stereotypów, [w:] M. Kofta (red.), Myślenie stereotypowe i uprzedzenia. Mechanizmy poznawcze i afektywne, Warszawa, s. 203-219.

Bokszański Z. 1997, Stereotypy a kultura, Warszawa.

Chałasiński J. 1935, Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej „Kolonia” na Górnym Śląsku, Przegląd Socjologiczny III.

Cyceron M.T. 2010, O mówcy, Kęty.

Dębiński A. 2013, Humanistyka umiera. To fakt. [online]. Gazeta.pl [dostęp: 2016-05-15]. Dostępny w Internecie:<http://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,14993992,Rektor_KUL_Humanistyka_umiera_To_fakt.html#ixzz48l5aRifk>.

Karwatowska M., Szpyra-Kozłowska J. 2010, Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim, Lublin.

Kofta M., Jasińska-Kania A. (red.) 2001, Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, Warszawa.

Kokowski A. i Litwiński R. 2014, Czy humanistyka umiera?, Wiadomości Uniwersyteckie 4-5, s. 41-42.

Król M. 2014, Dlaczego musimy się zmienić? [online]. Wyborcza.pl [dostęp: 2016-05-15]. Dostępny w Internecie: <http://wyborcza.pl/magazyn/1,136824,15706650, Dlaczego_musimy_sie_zmienic_.html>.

Krzemińska A. 2015, Erudyta zawsze modny, Polityka 3, s. 62-64.

Krzyżanowski P. 1993, O rodzajach definicji i definiowaniu w lingwistyce, [w:] J. Bartmiński, R. Tokarski (red.), O definicji i definiowaniu, Lublin, s. 387-400.

Lippmann W. 1922, Public Opinion, New York.

Mikulski K. i Wijaczka J. 2014, Humanista – technoidiota czy świadomy empatyczny współobywatel, Nauka 3, s. 141-149.

Myśliwiec K. 2014, Dopiero za dwa pokolenia nam się poprawi [online]. Wyborcza.pl [dostęp: 2016-05-15]. Dostępny w Internecie:<http://wyborcza.pl/1,75400,15837837,Prof_Karol_Mysliwiec_dopiero_za_dwa_pokolenia_nam.html#ixzz48jZZbEtj>.

Nelson T.D. 2003, Psychologia uprzedzeń, Gdańsk.

Nowak P. 2002, SWOI i OBCY w językowym obrazie świata. Język publicystyki polskiej z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych, Lublin.

Pilch T. 1998, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa.

Pszoniak J., „Obraz w głowie” – stereotyp jako sposób postrzegania grup obcych i swojej [online]. KYMU [dostęp: 2015-08-20]. Dostępny w .

Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, 1, Lublin.

Telus M. 1998, Stereotyp grupowy a predykacja, [w:] J. Anusiewicz, J. Bartmiński (red.), Język a Kultura, 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, Wrocław, s. 135-145.

Zaczyński W. 1995, Praca badawcza nauczyciela, Warszawa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.