UZUALNE PLURALIA TANTUM WE WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYŹNIE
PDF

Słowa kluczowe

pluralia tantum
semantics
usage

Jak cytować

Nowosad-Bakalarczyk, M. (2017). UZUALNE PLURALIA TANTUM WE WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYŹNIE. Studia Europaea Gnesnensia, (15), 209–233. https://doi.org/10.14746/seg.2017.15.10

Abstrakt

The article discusses nouns such as frytki, piegi, ścinki; being most often used in their plural form, makes them functionally resemble the pluralia tantum nouns (occurring exclusively in the plural). The author carries out a semantic analysis aimed at determining whether the meaning of a word (in this case) is a factor affecting its grammatical behaviour.

https://doi.org/10.14746/seg.2017.15.10
PDF

Bibliografia

Bartmiński J., Kolekcja w strukturze tematycznej tekstu ustnego, [w:] Tekst w kontekście. Zbiór studiów, T. Dobrzyńska (red.), Wrocław 1990, s. 155-174.

Friedelówna T., Kategoria plurale tantum w języku polskim, Toruń 1968.

Jadacka H., Pluralia tantum w opisie leksykograficznym, LingVaria I, 1, 2006, s. 161-169.

Jasińska M., Pluralia tantum w języku polskim i rosyjskim. Studium porównawcze, Łódź 2005.

Niebrzegowska-Bartmińska S., Kompleks i kolekcja, [w:] eadem, Wzorce tekstów ustnych w perspektywie etnolingwistycznej, Lublin 2007, s. 287-307.

Nowosad-Baklarczyk M., Fakultatywne pluralia tantum we współczesnej polszczyźnie, [w:] M. Pachowicz, K. Choińska (red.), Świat słowa. Jedność w różności, Tarnów 2017, s. 195- 211.

Wierzbicka A., Owoce i warzywa. Semantyka kategoryzacji ludzkiej, [w:] J. Bartmiński (red.), Język – umysł – kultura. Wybór prac, Warszawa 1999, s. 83-127.

Wierzbicka A., Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin 2006.

Wygotski L., Myślenie i mowa, Warszawa 1989.

Źródła

SI PWN – Słownik języka polskiego PWN [online]. PWN [dostęp: 2015-04-02]. Dostępny w Internecie <http://sjp.pwn.pl/>.

SJP Dor – Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego, 1-11, Warszawa 1958-1969.

SJP Sob – Sobol E. (red.), Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2011.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.