Nr 15 (2017)

Spis treści

. .
Spis treści
PDF

Idee

Małgorzata Daszkiewicz, Swietlana Malykh
9-36
PRÓBKI CERAMIKI Z WYKOPALISK W ABU ERTEILA (SUDAN) – KORELACJA MAKROSKOPOWO ZIDENTYFIKOWANYCH TWORZYW CERAMICZNYCH Z LABORATORYJNIE OKREŚLONYMI GRUPAMI SUROWCOWYMI
https://doi.org/10.14746/seg.2017.15.1
PDF (English)
Piotr Osiński
37-51
Ἐκπύρωσις – ZOGNIENIE WSZECHŚWIATA W FILOZOFII STOICKIEJ
https://doi.org/10.14746/seg.2017.15.2
PDF
Agata A. Kluczek
53-76
AENEAS ANCHISIADES I PII FRATRES. KILKA UWAG O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIZERUNKU ENEASZA W MENNICTWIE RZYMSKIM
https://doi.org/10.14746/seg.2017.15.3
PDF
Lucyna Kostuch
75-96
CO TRAPIŁO GRECKICH ŻOŁNIERZY? ŻOŁNIERSKIE BOLĄCZKI W ŚWIETLE GRECKIEJ HISTORIOGRAFII OKRESU KLASYCZNEGO
https://doi.org/10.14746/seg.2017.15.4
PDF
Rocío García Valgañón
95-131
LAS ANCIANAS MAYAS PREHISPÁNICAS EN LA ICONOGRAFÍA Y LAS FUENTES COLONIALES
https://doi.org/10.14746/seg.2017.15.5
PDF (Español (España))
Kajetan Jagodziński
129-148
ZNACZENIE ALMANACHU 1C Z KODEKSU DREZDEŃSKIEGO DLA ROZWOJU EPIGRAFIKI MAJAŃSKIEJ
https://doi.org/10.14746/seg.2017.15.6
PDF
Arkadiusz Bagłajewski
149-178
BLASKI I CIENIE BADAŃ POSTKOLONIALNYCH NAD POLSKĄ LITERATURĄ ROMANTYCZNĄ
https://doi.org/10.14746/seg.2017.15.7
PDF
Karol Karp
177-193
IL CONFLITTO TRA INDIVIDUO E SISTEMA: VERSO LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA IDENTITÀ CULTURALE NEL ROMANZO „I GRANDI OCCHI DEL MARE” DI LEONARD GUACI
https://doi.org/10.14746/seg.2017.15.8
PDF (Italiano)
Grażyna Gajewska
193-212
KOBIECY KOMIKS AUTOBIOGRAFICZNY
https://doi.org/10.14746/seg.2017.15.9
PDF
Marta Nowosad-Bakalarczyk
209-233
UZUALNE PLURALIA TANTUM WE WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYŹNIE
https://doi.org/10.14746/seg.2017.15.10
PDF
Małgorzata Karwatowska, Adam Siwiec
233-251
CZY POTRZEBNI SĄ NAM DZISIAJ HUMANIŚCI? Z BADAŃ HETEROSTEREOTYPU NA PODSTAWIE WYPOWIEDZI STUDENTÓW RÓŻNYCH WYDZIAŁÓW UMCS
https://doi.org/10.14746/seg.2017.15.11
PDF

Recenzje

Leszek Mrozewicz
251-253
RZYMSKIE PROWINCJE W PIGUŁCE. GABRIELE WESCH-KLEIN, DIE PROVINZEN DES IMPERIUM ROMANUM. GESCHICHTE, HERRSCHAFT, VERWALTUNG, WISSENSCHAFTLICHE BUCHGESELLSCHAFT, DARMSTADT 2016, SS. 162
https://doi.org/10.14746/seg.2017.15.12
PDF
Dariusz Spychała
253-267
MIĘDZY ORTODOKSJĄ, HEREZJĄ A POLITYKĄ, CZYLI NIEZBYT UDANA PRÓBA REKONSTRUKCJI DZIEJÓW I POGLĄDÓW PRYSCYLIAN
https://doi.org/10.14746/seg.2017.15.13
PDF
Filip Kubiaczyk
267-276
FERDYNAND KATOLICKI ZNÓW NIEDOCENIONY!
https://doi.org/10.14746/seg.2017.15.14
PDF
Filip Kubiaczyk
277-283
FRANCISZEK I WALEZJUSZ BEZ MAKIJAŻU. FRANCIS HACKETT, FRANCISZEK I WALEZJUSZ, TŁUM. MIŁOSZ MŁYNARZ, WYDAWNICTWO NAPOLEON V, OŚWIĘCIM 2017, SS. 296
https://doi.org/10.14746/seg.2017.15.15
PDF
Filip Kubiaczyk
283-288
CZAS SULEJMANA. ANDRÉ CLOT, SULEJMAN WSPANIAŁY I JEGO WSPANIAŁE STULECIE, TŁUM. GRAŻYNA MAJCHER, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE DIALOG, KSRAKÓW 2017, SS. 412.
https://doi.org/10.14746/seg.2017.15.16
PDF
Filip Kubiaczyk
289-300
O PIŁCE NOŻNEJ Z PASJĄ. ZBYSZKO MELOSIK, PIŁKA NOŻNA. TOŻSAMOŚĆ, KULTURA I WŁADZA, WYDAWNICTWO NAUKOWE UAM, POZNAŃ 2016, SS. 199.
https://doi.org/10.14746/seg.2017.15.17
PDF
Bohdan Chernyukh
299-306
VERBA PERFECTA IN TYPOLOGISCHER HINSICHT. PIOTR MIKHAYLOVICH ARKADJEV, AREAL’NAJA TIPOLOGIJA PREFIKSAL’NOGO PERFEKTIVA (NA MATERIALE JAZYKOV JEVROPY I KAVKAZA), STUDIA PHILOLOGIGA, MOSKVA 2015, S. 352.
https://doi.org/10.14746/seg.2017.15.18
PDF (Deutsch)
Patrycja Kinga Knast
305-310
ŻYCIE (Z) WWW.GRONO.NET. PIOTR CICHOCKI, SIEĆ PRZYJACIÓŁ. SERWIS SPOŁECZNOŚCIOWY OCZAMI ETNOGRAFA, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, WARSZAWA 2012, SS. 209
https://doi.org/10.14746/seg.2017.15.19
PDF