TRANSFORMATIONS OF THE IMAGE OF CLEOPATRA VII, QUEEN OF EGYPT. BETWEEN HISTORICAL NARRATIVE AND POPULAR CULTURE
PDF (English)

Słowa kluczowe

Cleopatra VII
historical narrative
popular culture

Jak cytować

Kulpa, K. (2017). TRANSFORMATIONS OF THE IMAGE OF CLEOPATRA VII, QUEEN OF EGYPT. BETWEEN HISTORICAL NARRATIVE AND POPULAR CULTURE. Studia Europaea Gnesnensia, (15), 329–338. https://doi.org/10.14746/seg.2016.15.21

Abstrakt

Transformations of the image of Cleopatra VII, Queen of Egypt. Between historical narrative and popular culture

https://doi.org/10.14746/seg.2016.15.21
PDF (English)

Bibliografia

Ashton P.A. 2008, Cleopatra and Egypt. One side of a sensational story, Malden.

Barthes R. 1971 , L’empire des signes, Geneva 1971.

Chauveau M. 1998, L’Égypte au temps de Cléopâtre, Paris 1997; English edition: idem, Egypt in the Fiske J. 2010, Zrozumieć kulturę popularną, transl. by K. Sawicka, Kraków.

Głowiński M. 2000, “O intertekstualności”, [in:] idem, Intertek stualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje, Cracow.

Heinen H. 2009, Kleopatra-Studien: Gesammelte Schriften zur ausgehenden Ptolemäerzeit, Konstanz. idem, Mitologie, transl. by A. Dziadek, Warszawa 2008.

Krajewski M. 2010 ,Kultury kultury popularnej, Poznań.

Kristeva J. 1969, Semiotike. Recherches pour une sémanalyse, Paris.

Łukaszewicz A. 2005, Kleopatra. Ostatnia królowa starożytnego Egiptu, Warszawa.

Roller D.W. 2010, Cleopatra. A Biography, Oxford.

Said E. 1978 , L’orientalisme: l’Orient créé par l’Occident, Paris; Polish edition: E. Said, Orientalizm, transl. by M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2005.

Schiff S. 2012, Cleopatra: A Life, New York 2010; Polish edition: S. Schiff, Kleopatra. Biografia, transl. by H. Jankowska, Warszawa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.