CZY POTRZEBNI SĄ NAM DZISIAJ HUMANIŚCI? Z BADAŃ HETEROSTEREOTYPU NA PODSTAWIE WYPOWIEDZI STUDENTÓW RÓŻNYCH WYDZIAŁÓW UMCS
PDF

Słowa kluczowe

heterostereotype
stereotype
humanities person
student

Jak cytować

Karwatowska, M., & Siwiec, A. (2017). CZY POTRZEBNI SĄ NAM DZISIAJ HUMANIŚCI? Z BADAŃ HETEROSTEREOTYPU NA PODSTAWIE WYPOWIEDZI STUDENTÓW RÓŻNYCH WYDZIAŁÓW UMCS. Studia Europaea Gnesnensia, (15), 233–251. https://doi.org/10.14746/seg.2017.15.11

Abstrakt

The aim of the authors is to recreate the heterosterotype of a humanities person through an analysis of notions communicated by students of non-humanities majors. Their task was to explain who a humanities person is, which professions they may practice, which competences are characteristic for people with such backgrounds and what differences may be noted between people who have studied in distinct fields; finally, the respondents were asked to answer whether humanities persons are needed today.

https://doi.org/10.14746/seg.2017.15.11
PDF

Bibliografia

Bartmiński J., Opozycja swój/obcy a problem językowego obrazu świata, Etnolingwistyka 19, 2007, s. 35-59.

Bartmiński J., Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin 2007.

Dawkins R., Samolubny gen, Warszawa 2007.

Duda B., Wizerunek współczesnego humanisty w dyskursie prasowym i społecznym, A. Góralski (red.), Metody badań pedagogicznych, Warszawa 1994.

Linguarum Silva 2: Słowo – znaczenie – relacja w języku i w tekście, B. Mitrenga (red.), Katowice 2013, s. 123-141.

Gałczyńska A., Akty odmowy we współczesnym języku polskim, Kielce 2003.

Gladwell M., Punkt przełomowy. O małych przyczynach wielkich zmian, Warszawa 2005.

Kamińska M., Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu, Poznań 2011.

Karwińska A., Szanse i wyzwania, [w:] A. Karwińska (red.), Humanista na rynku pracy, Kraków 2011, s. 9-14.

Król-Fijewska M., Stanowczo, łagodnie, bez lęku, Warszawa 1996.

Markowski M.P., Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków 2013.

Mizerski S., Co ma robić humanista, Polityka 49, 2013.

Nęcki Z., Wzajemna atrakcyjność, Warszawa 1990.

Nowak P., Swoi i obcy w językowym obrazie świata. Język publicystyki polskiej z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych, Lublin 2002.

Nowicka M., Podpowiedzi doradcy, [w:] A. Karwińska (red.), Humanista na rynku pracy, Kraków 2011, s. 20-26.

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998.

Rotkiewicz M., Aniołki i diabełki. O moralności niemowlaków oraz pochodzeniu dobra i zła mówi prof. Paul Bloom, psycholog z Yale University, Polityka 39, 2015.

Skorny Z., Metody badań i diagnostyka psychologiczna, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974.

Sobczak A., A co z humanistami? Cyfrowa humanistyka jako odpowiedź na obecny stan postrzegania humanistyki w polskojęzycznym Internecie [online]. Digital Studies [dostęp: 2016-05-02]. Dostępny w Internecie: <http://www.digitalstudies.org/ojs/index.php/digital_studies/article/view/365/394>.

Sęk H. (red.), Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa 1998.

Wittenberg A., Obrona humanizmu. Bez myślenia o człowieku nie byłoby Google ani Yahoo [online]. Na Temat [dostęp: 2016-05-02]. Dostępny w Internecie: <http://natemat.pl/47793,obrona-humanizmu-bez-myslenia-o-czlowieku-nie-byloby-google-ani-yahoo>.

Wolańska E., Kompozycja i spójność wypowiedzi językowej. Strategiczne pozycje tekstowe, [w:] E. Bańkowska, A. Mikołajczuk (red.), Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 2003, s. 119-148.

Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1995.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.