Malarstwo ikonowe tradycji bizantyjskiej
PDF

Słowa kluczowe

icon
icon painting
reversed perspective
the sacred
the profane
Byzantine tradition

Jak cytować

Koprowski, P. (2015). Malarstwo ikonowe tradycji bizantyjskiej. Studia Europaea Gnesnensia, (12), 85–98. https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.4

Abstrakt

The article seeks to reflect upon the manner of perceiving reality (the so-called reversed perspective) associated with the Byzantine tradition of icon painting which was in evidence in the Ruthenian and Russian cultural circle from the 12th to the first half of the 17th century.

https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.4
PDF

Bibliografia

Ałpatow M., Rublow, Warszawa 1975.

Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Warszawa 1978.

Cichosz W., Pankowska-Siedlik E., Teologiczna pedagogia ikony na przykładzie „Trójcy Świętej” Andrieja Rublowa, Studia Gdańskie 24, 2009.

Crary J., Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the Nineteen Century, Cambridge 1992.

Evdokimow P., Poznanie Boga w tradycji wschodniej. Patrystyka, liturgia, ikonografia, Kraków 1996.

Evdokimow P., Prawosławie, Warszawa 1964.

Evdokimow P., Sztuka ikony. Teologia piękna, Warszawa 1999.

Florenski P., Ikonostas i inne szkice, Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, Białystok 1997.

Gniedycz P.P., Arcydzieła malarstwa rosyjskiego, Warszawa 2008.

Hryniewicz W., Misterium paschalne w życiu i myśli chrześcijańskiego Wschodu, W drodze 4, 1976, s. 15-28.

Hryniewicz W., Tajemnica milczenia Boga. Medytacja teologiczna, Znak 2, 1995, s. 12-26.

Ikona liturgiczna, red. K. Pek, Warszawa 1999.

Ikona. Symbol i wyobrażenie, red. E. Bogusz, Warszawa 1984.

Jank T., Krótka historia niejednej ikony. Zarys historii, teologii i estetyki „malarstwa zbawiającego”, Gdańsk 1998.

Jazykowa I., Świat ikony, Warszawa 1998.

Kamecki F., Epilogi Jakuba, Warszawa 1986.

Krug G., Myśli o ikonie, Białystok 1991.

Kurpik W., Częstochowska Hodegetria, Pelplin 2008.

Łukaszuk T.D., Obraz święty – ikona w życiu, w wierze i w teologii Kościoła, Częstochowa 1993.

Mole W., Ikona ruska. Pradzieje ikony ruskiej, Warszawa 1956.

Mrozek J., Trzeciak P., Włodarczyk P., Sztuka świata, 9, Warszawa 1996.

Nowosielski J., Inność prawosławia, Białystok 1998.

Panas W., Sztuka jako ikonostas, Znak 12, 1982, s. 1522-1542.

Pasierb J.S., Miasto na górze, Pelplin 2000.

Pasierb J.S., Światło i sól, Editions du dialogue, Paris 1983.

Pasierb J.S., Współczesna sztuka religijna i kościelna w Polsce, Rzym 1963.

Podgórzec Z., Prolegomena do tematu „Semiotyka ikony”. Rozmowa z Borysem Uspienskim, Znak 270, 1976.

Quenot M., Ikona. Okno ku Wieczności, Białystok 1997.

Quenot M., Zmartwychwstanie i ikona, Białystok 2001.

Semiotyka kultury, wyb. i oprac. E. Janus, M.R. Mayenowa, Warszawa 1997.

Siemaszko A., Czerni K., Andrej Rublow i ruskie ikony, Warszawa 2003.

Špidlik T., Gargano I., Duchowość Ojców greckich i wschodnich, Kraków 1997.

Studia Estetyczne, 1, red. Z. Lissa, Warszawa 1964.

Tarasow O.Ju., Ikona i błagoczestije. Oczerki ikonnogo dieła w imperatorskoj Rosii, Moskwa 1995.

Tatarkiewicz W., O filozofii i sztuce, Warszawa 1986.

The Dictionary of Art, 24, red. J. Turner, London-New York 1996.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.