Nr 12 (2015)

Spis treści

. .
Spis treści
PDF

Idee

Agnieszka Góralczyk
9-32
Znaleziska statków rzymskich rozbitych u wybrzeży południowej Galii od II w. p.n.e. do I w. n.e. jako świadectwa masowego handlu winem i oliwą
https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.1
PDF
Jakub Kozłowski, Krzysztof Królczyk
33-60
Aspekty polityczne i militarne „roku czterech cesarzy” (68-69 r. po Chr.). Część 2: Od śmierci Galby do zwycięstwa Wespazjana
https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.2
PDF
Katarzyna Balbuza
61-84
Concordia, aeternitas Imperii i kwestie dynastyczne w menniczym programie ideologicznym okresu pierwszych Sewerów
https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.3
PDF
Piotr Koprowski
85-98
Malarstwo ikonowe tradycji bizantyjskiej
https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.4
PDF
Urszula Świderska-Włodarczyk
99-116
O staropolskim wzorcu gospodarza raz jeszcze z punktu widzenia historyka (w świetle poradników rolniczych z XVI i XVII w.)
https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.5
PDF
Agnieszka Szczaus
117-128
Językowy kształt komend w „Piechotnym ćwiczeniu” Błażeja Lipowskiego (1660 r .)
https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.6
PDF
Alicja Raczyńska
129-140
Meduza, osłona i wysłannik niebios. Tajemnice Pieśni IX „Piekła” Dantego według nadinterpretacji Giulia Leoniego w powieści „I delitti dellaMedusa”
https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.7
PDF
Ewelina Szurgot-Prus
141-162
Flâneur widziany oczyma flâneura. Próba przeanalizowania obrazu obserwatora tłumu kreowanego przez Waltera Benjamina
https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.8
PDF
Bogumił Rudawski
163-188
Obsesja przestrzeni? Niemieckie kształtowanie Europy Środkowej i Wschodniej
https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.9
PDF
Francisco José Alfaro Pérez
189-210
Rzeczywistość i fikcja w mitach samorządności i egalitaryzmu Hiszpanii nowożytnej w kreowaniu współczesnych tożsamości narodowych
https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.10
PDF (English) PDF (Español (España))
Filip Kubiaczyk
211-244
Historia, pamięć i nacjonalizm po katalońsku
https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.11
PDF

Recenzje

Michał Norbert Faszcza
367-375
Rada wojskowa o cywilnym charakterze; rec. książki: Pamela Delia Johnston, The Military Consilium in Republican Rome
https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.18
PDF
Leszek Mrozewicz
376-383
Romanizacja, kreolizacja i nie tylko; rec. książki Imperium und Romanisierung. Neue Forschungsansåtze aus Ost und West zu Ausubung, Transformation und Akzeptanz von Herrschaft im Rómischen Reich
https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.19
PDF
Leszek Mrozewicz
384-387
Największe oszustwo historii; rec. książki: Yuval Noah Harari, Od zwierząt do bogów. Krótka historia ludzkości
https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.20
PDF
Sebastian Ruciński
388-393
O cesarzu Makrynie; rec. książki: Przemysław Daniel Dyrlaga, Cesarz Makryn. W cieniu wojen i uzurpacji
https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.21
PDF
Sebastian Ruciński
394-399
O antycznych czworonogach, czyli gdy nauka schodzi na psy; rec. książki: Paulina Zwolska, Pies. Antyczny przyjaciel
https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.22
PDF
Maria Tomczak
400-405
Tiegenhof - zapomniana historia gnieźnieńskiej Dziekanki; rec. książki: Enno Schwanke, Die Landesheil- und Pflegeanstalt Tiegenhof. Die nationalsozialistische Euthanasie in Polen wåhrend des Zweiten Weltkrieges
https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.23
PDF
Małgorzata Grzywacz
406-407
Niezwykła siła wizerunku. Kilka uwag na marginesie książki Artura Kamczyckiego; rec. książki: Artur Kamczycki, Syjonizm i sztuka. Ikonografia Teodora Herzla
https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.24
PDF