Językowy kształt komend w „Piechotnym ćwiczeniu” Błażeja Lipowskiego (1660 r .)
PDF

Słowa kluczowe

military language
spoken species
command

Jak cytować

Szczaus, A. (2016). Językowy kształt komend w „Piechotnym ćwiczeniu” Błażeja Lipowskiego (1660 r .). Studia Europaea Gnesnensia, (12), 117–128. https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.6

Abstrakt

The article focuses on description and analysis of the construction of military commands excerpted from “Piechotne ćwiczenie” by Błażej Lipowski.

https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.6
PDF

Bibliografia

Czermak W., Polska musztra piechotna z r. 1660, [w:] W. Czermak, Z czasów Jana Kazimierza, Lwów 1893, s. 295-313.

Estreicher K., Bibliografia staropolska 3, 21, Kraków 1891.

Górski K., Historia piechoty polskiej, Kraków 1893.

Handke R., Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, 6, Walka, wojna, wojskowość, Kraków 2002.

Kołodziejek E., Gwara środowiskowa marynarzy na tle subkultury marynarskiej, Szczecin 1994.

Korzon T., Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, 3, Kraków 1912.

Marciniak S., Język wojskowy, Warszawa 1987.

Musiołek K., Lingwistyczno-semiotyczna charakterystyka regulaminu wojskowego, Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 13, 1982, s. 63-70.

Wimmer J., Andrzej Maksymilian Fredro jako projektodawca reform wojskowych, [w:] J. Gierowski (red.), O naprawę Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku. Prace ofiarowane Władysławowi Czaplińskiemu w 60 rocznicę urodzin, Warszawa 1965.

Wimmer J., Błażeja Lipowskiego pierwszy polski regulamin piechoty, Studia i Materiały do Historii Wojskowości 20, 1976, s. 335-357.

Wimmer J., Historia piechoty polskiej do roku 1864, Warszawa 1978.

Wimmer J., Lipowski Błażej, [w:] B. Leśnodorski (red.), Polski słownik biograficzny, 17, Wrocław 1972.

Wimmer J., Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1965.

Wolińska O., Meldunek i rozkaz jako gatunki tekstów wojskowych, Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 2, 2003, s. 29-40.

Wyszczelski L., Historia polskiej myśli wojskowej, Warszawa 2001.