Flâneur widziany oczyma flâneura. Próba przeanalizowania obrazu obserwatora tłumu kreowanego przez Waltera Benjamina
PDF

Słowa kluczowe

flâneur
Paris
modernity
experiences
the Arcades Project

Jak cytować

Szurgot-Prus, E. (2015). Flâneur widziany oczyma flâneura. Próba przeanalizowania obrazu obserwatora tłumu kreowanego przez Waltera Benjamina. Studia Europaea Gnesnensia, (12), 141–162. https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.8

Abstrakt

This paper discusses the figure of flâneur , the urban observer. By way of the perspective adopted by Walter Benjamin, I attempt to identify all aspects of flâneurism. What is more, I try to ascertain the existence of correlations between the writer (Walter Benjamin) and the flâneur he described.

https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.8
PDF

Bibliografia

Baudelaire Ch., Kwiaty zła, Warszawa 1958.

Baudelaire Ch., Malarz życia nowoczesnego, [w:] Rozmaitości estetyczne, tłum. J. Guze, Gdańsk 2000.

Baudelaire Ch., Paryski spleen, Warszawa 1959.

Benjamin W., Berlińskie dzieciństwo na przełomie wieków, Warszawa 2010.

Benjamin W., Paryż – stolica dziewiętnastego wieku, [w:] Twórca jako wytwórca, tłum. H. Orłowski, Poznań 1975.

Benjamin W., Pasaże, przeł. I. Kania, Kraków 2005.

Berman M., Wszystko, co stałe rozpływa się w powietrzu. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności, przeł. M. Szuster, Kraków 2002.

Flâneur [online]. Słownik francusko-polski [dostęp: 2012-03-28]. Dostępny w Internecie: http://slownik-francusko-polski.pl/?slowo=fl%C3%A2neur.

Frydryczak B., Eksperymentowanie jako model doświadczenia nowego typu, [w:] E. Rewers (red.), Pojednane tożsamości z różnicą?, Poznań 1995.

Frydryczak B., Okiem przechodnia: ulica jako przestrzeń estetyczna, [w:] J.S. Wojciechowski, A. Zeidler- Janiszewska (red.), Formy estetyzacji przestrzeni publicznej, Warszawa 1998.

Frydryczak B., Świat jako kolekcja, Poznań 2002.

Gałuszka J., Szkoła frankfurcka i jej wkład w rozwój teorii krytycznej, [w:] B. Dobek-Ostrowska (red.), Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, Wrocław 2001.

Greffrah K.R., Metaphorischer Materialismus. Untersuchungen zum Geschichtsbegriff Walter Benjamins, München 1981.

Jurusik S., Fiodor Dostojewski – Idiota. Idiotyczne postrzeganie świata według Dostojewskiego [online]. Między wierszami [dostęp: 2013-01-22]. Dostępny w Internecie: http://villmar.blogspot.com/2012/08/fiodor-dostojewski-idiota.html.

Leslie E., Walter Benjamin, Critical lives, London 2007.

Löwy M., Krytyka postępu technologicznego, Futur Antérieur 23-24, 1994.

Marcus S., Apartment Stories: City and Home in Nineteenth-Century Paris and London, Berkeley 1999.

Marks K., Kapitał, Warszawa 1951.

Marks K., Zarys krytyki ekonomii politycznej, przeł. Z.J. Wyrozembski, Warszawa 1986.

Michalski R., Koncepcja idei językowych we wczesnej filozofii Waltera Benjamina, Filo-Sofija 1 (4), 2004, s. 209-224.

Missac P., From Rupture to Shipwreck, [w:] On Walter Benjamin. Critical Essay and Recolections, Cambridge-London 1988.

Morawski S., Trudny związek flânerie z intelektualizmem. Musil, Sartre, Benjamin, [w:] E. Rewers (red.), Pojednanie tożsamości z różnicą?, Poznań 1995.

Rejniak A., Nowoczesność i „upadek doświadczenia” według Waltera Benjamina, Kultura współczesna 3-4, 2002.

Różanowski R., Garbaty karzeł. Teologiczne aspekty myśli Waltera Benjamina, Nowa Krytyka 13, 2002.

Rutkowski K., Pasaż dla Scholema [online]. Hell.pl [dostęp: 2012-11-10]. Dostępny w Internecie: http://hell.pl/yola/rutkowski/scholem.html.

Starzyński J., Romantyzm i narodziny nowoczesności, Warszawa 1972. Walter Benjamin [online]. Stanford Encyclopedia of Philosophy [dostęp: 2013-01-22]. Dostępny w Internecie: http://plato.stanford.edu/entries/benjamin/.

Witte B., Walter Benjamin: An Intellectual Biography, Michigan 1997.

Zeidler-Janiszewska A., Dryfujący flâneur, czyli o sytuacjonistycznym doświadczeniu miejskiej przestrzeni, [w:] E. Rewers (red.), Przestrzeń, filozofia i architektura, Studia kulturoznawcze, 12, Poznań 1999.

Zeidler-Janiszewska A., Berlińskie loggie – paryskie pasaże. Miasto jako „pretekst mnemotechniczny”, [w:] A. Zeidler-Janiszewska (red.), Pisanie miasta – czytanie miasta, Poznań 1997.

Zieliński M., Słownik filozofii. Zagadnienia, pojęcia, terminy, Warszawa 2011.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.