Meduza, osłona i wysłannik niebios. Tajemnice Pieśni IX „Piekła” Dantego według nadinterpretacji Giulia Leoniego w powieści „I delitti dellaMedusa”
PDF

Słowa kluczowe

overinterpretation
Dante
Leoni
“Inferno”
Medusa
veil
Heaven’s messenger

Jak cytować

Raczyńska, A. (2015). Meduza, osłona i wysłannik niebios. Tajemnice Pieśni IX „Piekła” Dantego według nadinterpretacji Giulia Leoniego w powieści „I delitti dellaMedusa”. Studia Europaea Gnesnensia, (12), 129–140. https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.7

Abstrakt

Giulio Leoni, a modern Italian writer, is the author of five crime novels inspired by the life and works of Dante Alighieri. He presents Dante as a detective who investigates mysterious crimes of the early 14th-century Florence, Rome and Venice. Although Leoni has gained an international fame, there are very few studies which examine the connections between the “Divine Comedy” and his books. My article aims to analyze the overinterpretation of Canto IX of the “Inferno” in the novel “I delitti della Medusa”.

https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.7
PDF

Bibliografia

Alighieri D., La Divina Commedia, testo critico della Società Dantesca riveduto, col commento scartazziniano, rifatto da Giuseppe Vandelli, Milano 1946.

Alighieri D., La Divina Commedia. Inferno, red. A.M. Chiavacci Leonardi, Milano 2005.

Alighieri D., La Divina Commedia. Paradiso, red. A.M. Chiavacci Leonardi, Milano 2005.

Alighieri D., Boska Komedia, przeł. E. Porębowicz, Warszawa 1965.

Alighieri D., Boska Komedia, przeł. A. Kuciak, Poznań 2002.

Auzzas G., s.v. Violetta [online]. Enciclopedia Dantesca [dostęp: 2015-04-25]. Dostępny w Internecie: http://www.treccani.it/enciclopedia/deh-violetta-che-in-ombra-d-amore_(Enciclopedia-Dantesca).

Buti F., da, Il commento sopra la Divina Commedia di Dante, red. C. Nannini, Pisa 1858.

Compagni D., La Cronica, wstęp i kom. G. Luzzatto, Milano 1905.

De Angelis G., Giulio Leoni ou „rien n’est comme il paraît”, Cahiers d’études romanes 15, 2006.

Eco U., Rorty R., Culler J., Brooke-Rose C., Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, przeł. T. Bieroń, Kraków 1996.

Fioretti F., Il libro segreto di Dante. Il codice nascosto della Divina Commedia, Roma 2011.

Gavarelli B., Le terzine perdute di Dante, Milano 2012.

Genette G., Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris 1982.

Genette G., Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, [w:] H.Markiewicz (red.), Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, Kraków 1992, s. 317-366.

Hollander R., Inferno IX.58-63: sotto’l velame de li versi strani [online]. Electronic Bulletin of Dante Society of America, 20 October 2013 [dostęp: 2015-04-25]. Dostępny w Internecie: http://www.princeton.edu/~dante//ebdsa/hollander102013.html.

Lanci A., s.v. Velame [online]. Enciclopedia Dantesca [dostęp: 2015-04-25]. Dostępny w Internecie: http://www.treccani.it/enciclopedia/velame_(Enciclopedia-Dantesca)/.

Leoni G., I delitti della Medusa, Milano 2000.

Leoni G., I delitti del mosaico, Milano 2004.

Leoni G., I delitti della luce, Milano 2005.

Leoni G., La crociata delle tenebre, Milano 2007.

Leoni G., La Sindone del Diavolo, Milano 2014.

Leoni G., La morte in casa de’ Bardi [online]. Giulio Leoni [dostęp: 2015-04-25]. Dostępny w Internecie: http://www.giulioleoni.it/racconti/la%20prima%20indagine.pdf.

Leoni G., Klątwa mozaiki, przeł. A. Słomak, Kraków 2006.

Leoni G., Klątwa światła, przeł. A. Słomak, Kraków 2006.

Leoni G., Krucjata ciemności, przeł. H. Borkowska, Warszawa 2010.

Lévy-Strauss C., Antropologia strukturalna, przeł. K. Pomian, Warszawa 2009.

Maślanka-Soro M., Wędrówka Dantego przez Piekło. Niebezpieczeństwa i zagrożenia, [w:] A. Loba, M. Loba, Niebezpieczeństwo w literaturze dawnej, Poznań 2007, s. 113-122.

Padoan G., s. v. Medusa [online]. Enciclopedia Dantesca [dostęp: 2015-04-25]. Dostępny w Internecie: http://www.treccani.it/enciclopedia/medusa_(Enciclopedia-Dantesca)/.

Pasquazi S., s.v. Messo celeste, [online]. Enciclopedia Dantesca [dostęp: 2015-04-25]. Dostępny w Internecie: http://www.treccani.it/enciclopedia/messo-celeste_(Enciclopedia-Dantesca)/.

Pasquini E., Vita di Dante. I giorni e le opere, Milano 2006.

Peirone L., s.v. Casella [online]. Enciclopedia Dantesca [dostęp: 2015-04-25]. Dostępny w Internecie: http://www.treccani.it/enciclopedia/casella_(Enciclopedia-Dantesca)/.

Raczyńska A., Il tema del viaggio proibito di Ulisse nei Delitti del mosaico di Giulio Leoni. Qualche riflessione sulla sovrainterpretazione della Divina Commedia nella letteratura gialla contemporanea, [w:] Bronowski C., Karp K., La visione poliprospettica del viaggio in cerca delle identità perdute, Toruń 2014, s. 149-161.

Salwa P., Żaboklicki K., Historia literatury włoskiej, 1: Średniowiecze, Renesans, Barok, Warszawa 2002.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.