Obsesja przestrzeni? Niemieckie kształtowanie Europy Środkowej i Wschodniej
PDF

Słowa kluczowe

space
Lebensraum
Nazi ideology
racism
frontier
the Holocaust
Grossraum economy

Jak cytować

Rudawski, B. (2015). Obsesja przestrzeni? Niemieckie kształtowanie Europy Środkowej i Wschodniej. Studia Europaea Gnesnensia, (12), 163–188. https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.9

Abstrakt

The main aim of the paper is to present the evolution of the German concept of space (Raum). The author focuses chiefly on the Nazi interpretations of space and the linking of geographical notion of space with racist ideology. This connection is demonstrated by means of a description of particular concepts of space, while relying on texts published in the press.

https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.9
PDF

Bibliografia

Aubin H., Badania niemieckiego ruchu na Wschód, [w:] „Niemiecki Wschód”. Wyobrażenia – misja – dziedzictwo, oprac. Ch. Kleβmann, Poznań 2014, s. 151-164.

Durchgriefende Neuordnungen in Posen, Ostdeustscher Beobachter 1, 1939, s. 8.

Gartenbauplanungen in Posen, Ostdeustscher Beobachter 2, 1939, s. 6.

Greiser A., Odbudowa Wschodu, [w:] „Niemiecki Wschód”. Wyobrażenia – misja – dziedzictwo, oprac. Ch. Kleβmann, Poznań 2014, s. 181-201.

Górczyńska-Przybyłowicz B., Polityka handlowa Trzeciej Rzeszy wobec państw Europy Południowo-Wschodniej, Środkowej i Wschodniej w latach 1933-1939, Poznań 2000.

Herb G.H., Under the Map of Germany, Nationalism and propaganda 1918-1945, London-New York 1997.

Hoffman F.H., Walka o Wschód, [w:] „Niemiecki Wschód”. Wyobrażenia – misja – dziedzictwo, Oprac. Ch. Kleβmann, Poznań 2014, s. 123-134

Jäckh E., „Europa Środkowa” jako organizm, [w:] Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, Poznań 2000, s. 280-287.

Kahrs H., Od „gospodarki wielkoprzestrzennej” do „nowego porządku”. O strategicznej orientacji elit niemieckich w latach 1932-1943, [w:] Nazizm, Trzecia Rzesza a procesy modernizacji, Poznań 2000, s. 465-495.

Maschke E., Nasze prawo do Wschodu, [w:] „Niemiecki Wschód”. Wyobrażenia – misja – dziedzictwo, oprac. Ch. Kleβmann, Poznań 2014, s. 165-174.

Meyer K., Osadnictwo i rozbudowa na niemieckim Wschodzie, [w:] „Niemiecki Wschód”. Wyobrażenia – misja – dziedzictwo, oprac. Ch. Kleβmann, Poznań 2014, s. 175-179.

Mommsen H., „Przestrzeń wschodnia” w ideologii i praktyce narodowego socjalizmu, [w:] „Niemiecki Wschód”. Wyobrażenia – misja - dziedzictwo, oprac. Ch. Kleβmann, Poznań 2014, s. 291-303.

Naumann F., Europa Środkowa, [w:] „Niemiecki Wschód”. Wyobrażenia – misja – dziedzictwo, oprac. Ch. Kleβmann, Poznań 2014, s. 107-114.

Obst E., Idea wielkiej przestrzeni w przeszłości i jako wiodąca myśli polityczna w naszych czasach, [w:] Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, Poznań 2000,s. 545-556.

Penck A., Niemiecka ziemia narodowa i kulturowa, [w:] Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, Poznań 2000, s. 450-467.

Ratzel F., Politische Geographie. Geografia polityczna, [w:] Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, Poznań 2000, s. 227-251.

Röhr W., Rasizm, polityka i ekonomia a ludobójstwo niemieckich faszystów. O utylitarystycznej funkcji eksterminacji dla „modernizacji” i „nowego porządku” okupowanej przez nazistów Europy, [w:] Nazizm, Trzecia Rzesza a procesy modernizacji, Poznań 2000, s. 564-591.

Schlögel K., Od narodowej Ostforschung do zintegrowanych badań nad Europą Środkowo -Wschodnią, [w:] „Niemiecki Wschód”. Wyobrażenia -misja – dziedzictwo, oprac. Ch.Kleβmann, Poznań 2014, s. 333-349.

Schlögel K., Przypadek Niemiec. Przestrzeń jako obsesja, [w:] K.Schlögel, W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce, Poznań 2009, s. 48-55.

Stürmer M., Kwestia niemiecka jako problem europejski. Szczególna droga niemieckiej historii?, [w:] Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, Poznań 2000, s. 628-636.

Thalheim K., Niemiecki Wschód jako zadanie i źródło siły, [w:] „Niemiecki Wschód”. Wyobrażenia – misja – dziedzictwo, oprac. Ch.Kleβmann, Poznań 2014, s. 135-149.

Thum G., Eine deutsche Frontier? Die deustch-polnische Grenze und die Ideen von 1848, [w:] K. Gil, Ch. Pletzing (red.), Granica. Die deutsch-polnische Grenze vom 19. bis zum 21. Jahrhundert, München 2010, s.19-38.

Thum G., Mityczne krajobrazy. Obraz „niemieckiego wschodu” a cezury XX wieku, [w:] „Niemiecki Wschód”. Wyobrażenia – misja – dziedzictwo, Oprac. Ch. Kleβmann, Poznań 2014, s. 351-377.

Weber K., Litzmannstadt. Geschchte und Probleme eines Wirtschaftszentrums im deustchen Osten, Jena 1943.

Wolf-Powęska A., Schulz E., Przestrzeń i polityka w niemieckiej myśli politycznej XIX i XX wieku, [w:] Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, Poznań 2000, s. 7-131.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.