Migration Policy in the Area of Border Control and Migration of the Population in OECD Countries –Theoretical and Practical Aspects

Main Article Content

Katarzyna Woźniak

Abstract

The aim of the study is to present the phenomenon of population migration and migration policy as part of the state’s economic policy based on the example of OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) countries, with particular emphasis on the area of migration policy, which is border control and related illegal migration. The temporal scope of the empirical analysis covers the period 1990-2016. The article consists of four main parts. The discussion began with a presentation of the balance of migration, the scale and dynamics of population immigration in OECD countries. Furthermore, the significance, areas and process of shaping migration policy as a part of the economic policy of the country are presented. Then, it focused on the migration policy in the area of border control in OECD countries. The discussion was crowned with the conclusions that followed.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Woźniak, K. (2020). Migration Policy in the Area of Border Control and Migration of the Population in OECD Countries –Theoretical and Practical Aspects. Studia Historiae Oeconomicae, 38, 219-244. https://doi.org/10.2478/sho-2020-0010
Section
Articles
Author Biography

Katarzyna Woźniak, Poznań University of Economics and Business, Poznań

Katarzyna Woźniak, Ph.D. of Social Science, an assistant professor in the Department of Macroeconomics and Development Studies (Institute of Economics, the Poznań University of Economics and Business). Research interests: human capital, labour market, migration and its determinants, migration policy.

References

 1. Bassi M. (2017), Czy wszyscy imigranci chcą zamieszkać w Europie na stałe? [in:] Thiollet H. (ed.), Migranci, migracje. O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie, Armand Colin, Malakoff, Kraków, 36-39.
 2. Bhagwati J.N. (2003), Borders Beyond Control, Foreign Affairs, 82: 98-104.
 3. Bodvarsson Ö.B., Simpson N.B., Sparber C. (2015), Migration Theory [in:] Chiswick B., Miller P. (eds.), Handbook of the Economics of International Migration: The Immigrants, Elsevier B.V., Amsterdam, 3-53.
 4. Castles S., Miller M.J. (2011), Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Chapman M., Prothero M. (1985), Themes on Circulation in Third World [in:] Chapman M. (ed.), Circulation in the Third World Countries, Rouledge & Kegan Paul, London/ Boston/Melbourne.
 6. de Arce R., Mahia R. (2008), Determinants of Bilateral Immigration Flows Between The European Union and some Mediterranean Partner Countries: Algeria, Egypt, Morocco, Tunisia and Turkey, MPRA Working Paper, 14547, Munich Personal RePEc Archive, Munich.
 7. de Haas H., Czaika M. (2013), The Effectiveness of Immigration Policy, Population and Development Review, 39(3), 487-508.
 8. Demografia. Metody i analizy prognozowania, (1984), Cieślak M. (ed.), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 9. Górny A., Kaczmarczyk P. (2003), Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Prace Migracyjne, 49, 1-92.
 10. Grau Grau A.J., Ramírez López F. (2017), Determinants of Immigration in Europe. The Relevance of Life Expectancy and Environmental Sustainability, Sustainability, nr 9: 1-17.
 11. Hanson G.H. (2009), The Economics and Policy of Illegal Immigration in the United States, Migration Policy Institute, Washington.
 12. Horodecka A. (2008), Ewolucja celów polityki gospodarczej. Rola zmian otoczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Hugo G. (1982), Circular Migration in Indonesia, Population and Development Review, 8(1), 59-83.
 14. Jarecki W. (2014), Rekrutacja pracowników starszych w kontekście zmian demograficznych. Analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 114, 143-151.
 15. Jarmołowicz W., Knapińska M. (2005), Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji gospodarczej. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 16. Kaczmarczyk P. (2002), Mobilność cyrkulacyjna jako kategoria badawcza w naukach społecznych, Studia Socjologiczne, 167(4), 37-66.
 17. Knapińska M. (2012), Wspólny europejski rynek pracy. Geneza – rozwój – funkcjonowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 18. Kocan V. (2005), Współczesna migracja i polityka migracyjna na przykładzie Hiszpanii, Warmińsko-mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne, 2, 77-96.
 19. Lecadet C. (2017), Czy wydalenie cudzoziemców to w demokracji normalna praktyka? [in:] Thiollet H. (ed.), Migranci, migracje. O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie, Armand Colin, Malakoff, Kraków, 46-48.
 20. Lesińska M. (2011), Migracje we współczesnej analizie politologicznej: Niewykorzystany potencjał, CMR Working Papers, 47(105), 1-32.
 21. Massey S.D., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A., Taylor J.E. (1993), Theories of International Migration: A Review and Appraisal, Population and Development Review, 19(3): 431-466.
 22. Mayda A.M. (2010), International migration: a panel data analysis of the determinants of bilateral flows, Journal of Population Economics, 23(4): 1249-1274.
 23. Okólski M., Fihel A. (2012), Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 24. Olszewska O. (2005), Prawo jako instrument polityki migracyjnej – kształtujący czy wspomagający, [in:] Iglicka K., Olszewska O., Stachurski A., Murawska J., Dylematy polityki migracyjnej Polski, Serie Prace Migracyjne, 58, Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych, Warszawa, 34-39.
 25. Słodowa-Hełpa M. (2013), Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania, CeDeWu, Warszawa.
 26. Thiollet H. (2017), Czy w Europie mamy do czynienia z ogromną nielegalną imigracją? [in:] Thiollet H. (ed.), Migranci, migracje. O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie, Armand Colin, Malakoff, Kraków, 31-35.
 27. Wiśniewski Z. (2018), Aktywność zawodowa i formy zatrudnienia w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 511, 269-278.
 28. Wiśniewski Z., Maksim M. (2018), Sytuacja i aktywizacja zawodowa bezrobotnych 50 plus – doświadczenia niemieckie, Problemy Polityki Społecznej, 3, 23-36.
 29. Wiśniewski Z., Król A. (2014), Emigranci z Polski na norweskim rynku pracy, Polityka społeczna, 4, 8-13.
 30. Woźniak K. (2017), Zróżnicowanie natężenia zagranicznych migracji ludności (na przykładzie województw w Polsce), Studia Oeconomica Posnaniensia, 5(5), 139-157.
 31. Colombia, (2020), Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], https://www.oecd.org/colombia/, accessed 23.07.2020.
 32. Database on Immigrants in OECD and non-OECD Countries: DIOC, (2018), Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], http://www.oecd.org/els/mig/dioc.htm, accessed 23.07.2020.
 33. DEMIG POLICY data, (2020), International Migration Institute, https://www.imi.ox.ac.uk/data/demig-data/demig-policy-1, accessed 23.07.2020.
 34. Enforcement of Immigration Legislation (migr_eil), (2018), Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/migr_eil_esms.htm, accessed 23.07.2020.
 35. Foreign population, (2018), Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], https://data.oecd.org/migration/foreign-population.htm#indicator-chart, accessed 23.07.2020.
 36. Human Development Report 2015. Work for Human Development, (2015). United Nations Development Programme [UNDP]. United Nations Development Programme, New York.
 37. Human Development Reports, (2018), United Nations Development Programme [UNDP], http://hdr.undp.org/en/data#, accessed 4.07.2020.
 38. International migrant stocks, (2020), IOM’s Global Migration Data Analysis Centre [IOM’s GMDAC], https://migrationdataportal.org/themes/international-migrant-stocks, accessed 23.07.2020.
 39. International Migration Database. Inflows of foreign population by nationality, (2018), Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD.Stat], http://stats.oecd.org/#, accessed 23.07.2020.
 40. International migration flows to and from selected countries: the 2015 revision, (2015), United Nations Department of Economic and Social Affairs [UN DESA], United Nations, New York, http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/empirical2/docs/migflows2015documentation.pdf, accessed 4.07.2020.
 41. International Migration Outlook 2012, (2012), Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], OECD Publishing, Paris.
 42. List of OECD Member countries – Ratification of the Convention on the OECD, (2018),. Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], https://www.oecd.org/about/members-and-partners/, accessed 23.07.2020.
 43. Migration and Home Affairs. Third-country national, (2018), European Commission, Retrieved from https://ec.europa.eu/home-affairs/content/third-country-national_en, accessed 10.11.2019.
 44. Migration Governance Framework, (2019), IOM UN MIGRATION, https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/migof_brochure_a4_en.pdf, accessed 23.07.2020.
 45. Net migration rate. 1 definition, (2019), United Nations Statistics Division [UNSD], http://data.un.org/Glossary.aspx?q=Net+migration+rate+(per+1%2C000+population, accessed 4.07.2020.
 46. Permanent immigrant inflows (indicator), (2018), Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]. doi: 10.1787/304546b6-en.
 47. Society at Glance 2016. OECD social indicators, (2016), Organisation for Economic Cooperation and Development [OECD], OECD Publishing, Paris.
 48. Third country nationals found to be illegally present – annual data (rounded), (2020), Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_eipre&lang=en, accessed 23.07.2020.
 49. Third country nationals ordered to leave – annual data (rounded), (2017), Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_eiord&lang=en,
 50. Third country nationals refused entry at the external borders – annual data (rounded), (2020), Euro stat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_eirfs&lang=en, accessed 23.07.2020.
 51. Third country nationals returned following an order to leave – annual data (rounded), (2017), Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=MIGR_EIRTN&lang=en, accessed 23.07.2020.