The History of Joint-Stock Companies in the Second Polish Republic as Exemplified by Wspólnota Interesów Górniczo–Hutniczych SA (Mining and Metallurgy Community of Interests Joint Stock Company)

Main Article Content

Mariusz W. Majewski

Abstract

The article focuses on problems related to capital in Katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa i Hutnictwa SA (Katowice Mining and Metallurgy Joint Stock Company) and Górnośląskie Zjednoczone Huty “Królewska” i “Laura” (Upper Silesian United Metallurgical Plants “Królewska” and “Laura”) in the years 1918–1939. The article examines particular issues of the Upper Silesian industry after the Great War, namely: concentration of foreign capital in the mining and metallurgical industries; great mining and metallurgical enterprises in the periods of both industrial prosperity and crisis; attempts to limit the influence of foreign capital following the introduction of judicial supervision over Katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa i Hutnictwa SA and Górnośląskie Zjednoczone Huty “Królewska” i “Laura” SA; the emergence of Wspólnota Interesów Górniczo– Hutniczych SA (Mining and Metallurgy Community of Interests Joint Stock Company) in the final years of the Second Polish Republic.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Majewski, M. W. (2019). The History of Joint-Stock Companies in the Second Polish Republic as Exemplified by Wspólnota Interesów Górniczo–Hutniczych SA (Mining and Metallurgy Community of Interests Joint Stock Company). Studia Historiae Oeconomicae, 36, 43-69. https://doi.org/10.2478/sho-2018-0003
Section
Articles

References

 1. Bernadzikiewicz T. (1938), Udział państwa w spółkach handlowych [State’s contribution in commercial companies], T-wo Młodych Prawników i Ekonomistów, Warszawa.
 2. Gołębiowski J. (1985), Sektor państwowy w gospodarce Polski międzywojennej [National sector in the Polish economy in the years 1918–1939], PWN, Warszawa.
 3. Gołębiowski J. (2000), COP Dzieje industrializacji w rejonie bezpieczeństwa 1922–1939 [Central Industrial Region. The history of industrialization in the security zone 1922–1939], Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 4. Ignaszewski J. (1938), Górnośląskie koncerny hutnicze w roku 1937. Uwagi na tle sprawozdań i bilansów [Upper Silesian metalworking holdings in the year 1937. Remarks concerning reports and balance sheets], [no publisher], Katowice.
 5. Jaros J. (1969), Historia górnictwa w zagłębiu górnośląskim w latach 1914-1945 [History of mining in Upper Silesia in the years 1914–1945], Śląski Instytut Naukowy, Katowice.
 6. Landau Z. (1971), Tendencje rozwojowe przemysłu polskiego w latach 1927–1929 [Developmental trends in the Polish industry in the years 1927–1929], “Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, no. 2.
 7. Landau Z., Tomaszewski J. (1964), Kapitały obce w Polsce. Materiały i dokumenty [Foreign capital in Poland. Materials and documents], Książka i Wiedza, Warszawa.
 8. Łatkowski J., Rozwój produkcji Zakładów Budowy Maszyn Huty “Zgoda” 1839-1939 [The development of the “Zgoda” plant 1839–1939], “Wspólnota Interesów” 1939, no. 9-10, p. 14-33.
 9. Majewski M. W. (2016), Rozwój motoryzacji w Drugiej Rzeczypospolitej [The development of automotive industry in the Second Polish Republic], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
 10. Popkiewicz J., Ryszka F. (1959), Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce Polski międzywojennej1922-1939 [Heavy industry in Upper Silesia in the Polish economy in the years 1922–1939], Instytut Śląski, Opole.
 11. Zawadzki W. M. (2010), Dziennik [Journal], (ed.) Mierzwa Janusz, Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, Kraków.
 12. “Monitor Polski” 1936, no. 22;2, item B 10288.
 13. Statut Wspólnoty Interesów Górniczo –Hutniczych [Articles of association of the Mining and Metallurgy Community Interests], “Monitor Polski” 1938, no. 268, p. 9.
 14. “Monitor Polski”, 1938, no. 63, p. 5–6.
 15. Potępienie obcego kapitału i polskich „parawanów”, [Condemnation of foreign capital and Polish “strawmen”],“Front Robotniczy” 1933, no. 2.
 16. Za kulis machinacyj finansowych Flicka [Behind financial manipulations of Flick], “Polska Zachodnia”, April 5, 1933.
 17. Archiwum Akt Nowych (later referred to as AAN), Bank Gospodarstwa Krajowego (later referred to as BGK), sign. 766 (no page no.).
 18. --AAN, files of Wiktor Przedpełski, sign. 32/45 (no page no.).
 19. --AAN, Polish Embassy in Washington, sign. 576, (no page no.).
 20. --AAN, the Ministry of Treasury, sign. 4 (no page no.).
 21. --AAN, the executive commission of the Council of Ministers, the Economic Committee of Ministers, sign. 1257.
 22. National Archive in Warsaw, District Court in Warsaw, Section 2 (Trade), Trade register, section B, item LXXI, 10288;
 23. National Archive in Katowice (later referred to as APKat), Silesian Regional Office, Industry and Trade Department (later referred to as “UWŚl WP–H”), sign. 202, c. 1–4.
 24. --APKat, UWŚl WP–H, sign. 221, c. 8–30.
 25. --APKat, UWŚl WP–H, sign. 222, c. 3–4.
 26. --APKat, UWŚl WP–H, sign. 223, c. 16–46.
 27. --APKat, UWŚl WP–H, sign. 232, k. 1–9, 25–29, 63–65, 67, 68, 69–70, 122–123,134, 210–215, 233, 297
 28. --APKat, UWŚl WP–H, sign. 441, c. 139–140.
 29. --APKat, UWŚl WP–H, sign. 1061a, c. 199, 204.
 30. --APKat, UWŚl WP–H, sign. 1345, c. 12, 21, 36, 45, 104.
 31. --APKat, UWŚl WP–H, sign. 1347, c. 37–38
 32. --APKat, UWŚl WP–H, sign. 1348, c. 6–7, 63
 33. --APKat, UWŚl WP–H, sign. 1354, c. 1–2.
 34. --APKat, UWŚl WP–H, sign. 1355, c. 12–14, 39, 70–72, 175, 181, 186, 197, 226.
 35. --APKat, UWŚl WP–H, sign. 1357, c. 55–64, 104–109, 113–127.
 36. --APKat, UWŚl WP–H, sign. 1655, c. 4–5.
 37. --APKat, UWŚl WP–H, sign. 2438a, c. 2–3.
 38. --APKat, UWŚl WP–H, sign. 3132a (no page no.)
 39. --APKat, UWŚl WP–H, sign. 3254, c. 9, 38.
 40. --APKat, UWŚl WP–H, Wspólnota Interesów Górniczo – Hutniczych (WIGH — Mining and Metallurgy Community of Interests ), sign. 6 (no page no.).
 41. --APKat, WIGH, sign. 216, c. 3–7.
 42. --APKat, WIGH, sign. 3680, c. 1–5.
 43. --APKat, Trade register, sign. B 1804/Kat., c. 24–27, 49–50.
 44. --APKat, Trade register, sign. 1687, vol. I,c. 18, 97–98, 237, 241–247,
 45. --APKat, UWŚl, Executive Committee department, sign. 202, c. 7–10.
 46. --APKat, UWŚl, Executive Committee department, sign. 232, c. 225–226.
 47. --APKat, UWŚl, Executive Committee department, sign. 280, c. 30.
 48. --APKat, UWŚl, Executive Committee department, sign. 1061a, c. 2, 9, 24, 25–78, 49, 284–285.
 49. --APKat, UWŚl, Executive Committee department, sign. 1348, c. 31, 37, 53–54, 56–57.
 50. --APKat, UWŚl, Executive Committee department, sign. 1352, c. 57–59, 61, 62–63, 64–74.
 51. --APKat, UWŚl, Executive Committee department, sign. 1355, c. 179, 180, 208–211.
 52. --APKat, UWŚl, Executive Committee department, sign. 1442, c. 1–7.
 53. Centralnyj Derżawnyj Istorycznyj Archiv u misti Lvovi, fond 532, description 1, vol. 213, c. 78.
 54. Military Historical Bureau, secretariat of the Defense of Poland Committee, sign. I.303.13.138.