Den første samnorskorganisasjonen 100 år – “Stlandsk reisning” blei stifta 1916

Main Article Content

Ernst Håkon Jahr

Abstrakt

Den første samnorskorganisasjonen 100 år – “Stlandsk reisning” blei stifta 1916

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jahr, E. H. (2018). Den første samnorskorganisasjonen 100 år – “Stlandsk reisning” blei stifta 1916. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (16), 63–68. https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.03
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Ernst Håkon Jahr, Uniwersytet w Agder, Kristiansand

profesor, anglista, skandynawista, językoznawca, Uniwersytet w Agder, Kristiansand, Norwegia, przewodniczący Agder Academy of Sciences and Letters, doktor honorowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bibliografia

 1. Berggrav, E. 1916. “Østlandsk Reisning.” I: Jahr, E.H. (red.). 1974. Østlandsk Reisning 1916–1926. Oslo: Novus. 35-67.
 2. Jahr, E.H. 1974a. Østlandsk Reisning 1916–1926. Oslo: Novus.
 3. Jahr, E.H. 1974b. “Østlandsk Reisning 1916–1926.” I: Jahr, E.H. (red.). Østlandsk Reisning 1916–1926. Oslo: Novus. Noe revidert også i Jahr, E.H. 1992. Innhogg i nyare norsk språkhistorie. Oslo: Novus. 96–113.
 4. Jahr, E.H. 1976. “Om ABC på bygdemål. En historisk oversikt”. Ventil 6.2. 14–21. Også i Praxis: Tidsskrift for skole og samfunn 25, 1976:6. 23–25.
 5. Jahr, E.H. 1977. “Østlandsk Reisning – vår første dialektaksjon”. Syn og Segn 83. 311–314.
 6. Jahr, E.H. 1978. Østlandsmåla fram! Ei ok om rørsla Østlandsk reisning. Tromsø–Oslo–Bergen: Universitetsforlaget.
 7. Jahr, E.H. 1981a. “Østlandsk reisning – vår første dialektaksjon.” Aktuelt Perspektiv 2. 33.
 8. Jahr, E.H. 1981b. “Bruk av dialektene i grunnskolen frå 1878 til i dag.” I: Kleiva, T. and B. Røy-set. (red.). Paa Børnenes eget Talemaal Dialekt i arnehage og skule. Oslo: Det Norske Samlaget, 77–89. Også i: Jahr, E.H. 1992. Innhogg i nyare norsk språkhistorie. Oslo: Novus. 28–37.
 9. Jahr, E.H. 2005. “Artikkelen „Tove Bull‟ i Norsk Biografisk Leksikon i ein språkstridskontekst – som døme på „fri sprogutvikling‟ og „mindre brukte former i bokmål‟.” I: Alhaug, G., Mørck, E. and A.-K. Pedersen. (red.). Mot rikare mål å trå Festskrift til Tove Bull. Oslo: Novus. 1–4.
 10. Jahr, E.H. 2014. Language planning as a sociolinguistic experiment: the case of modern Norwe-gian. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 11. Jahr, E.H. 2015. Språkplanlegging og språkstrid Utsyn over norsk språkhistorie etter 1814. Oslo: Novus.
 12. Koht, H. 1916. “Østlandsk Reisning.” I: Jahr, E.H. (red.). 1974. Østlandsk Reisning 1916–1926. Oslo: Novus. 68–82. Petterson, P. 2003. Ut å stjæle hester. Oslo: Oktober.
 13. Seip, D.A. 1916. “Østlandsk reisning – Norsk samling.” I: Jahr, E.H. (red.). 1974. Østlandsk Reisning 1916–1926. Oslo: Novus. 83–85.
 14. Seip, D.A. 1917. Ett mål i Norge – målstriden avgjort av denne generation? Kristiania: Norli.