Nr 16 (2016)

Strony: tytułowa i redakcyjna

1-4
Strony: redakcyjna, tytułowa, spis treści
PDF

Językoznawstwo

Alexander Bogomolov
7-39
A necessary evil: the concept of ZULM in Arab political discourse and its historic roots
https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.01
PDF (English)
Camiel Hamans
41–61
Language policy in the Netherlands
https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.02
PDF (English)
Ernst Håkon Jahr
63–68
Den første samnorskorganisasjonen 100 år – “Stlandsk reisning” blei stifta 1916
https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.03
PDF (Norsk Bokmål)
Andrzej Narloch
69-84
Postrzeganie i kategoryzacja barw (świat ludzi i zwierząt)
https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.04
PDF
Danuta Ochotna
85-98
Język polskiej agory wirtualnej – żargon czy pidgin? Próba definicji na podstawie opracowania McArthura (1992)
https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.05
PDF
Stanisław Puppel
99-108
The politics of performativity in transcommunication and its communicative/expressive fitness: towards a general outline
https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.06
PDF
Stanisław Puppel
109-124
Kuźnia Hefajstosa czyli krótki zarys teorii wizerunku w komunikacji człowieka
https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.07
PDF
Kinga Rudnicka-Szozda
125-138
On some non-conventionalized uses of the transitive construction in Polish
https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.08
PDF
Martin Skjekkeland
139-144
Norsk språk i møte med engelsk
https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.09
PDF
Andrzej Szubert
145-156
Bildungen mit -venlig im Dänischen und ihre polnischen Äquivalente
https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.10
PDF
Jan Zaniewski, Sergiusz Griniev-Griniewicz, Natallia Nizhneva
157-170
Antropolingwistyka dzisiaj: wyniki i perspektywy
https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.11
PDF
Jerzy Zybert
171-180
On language learner attitudes and achievement, and their relation with motivation
https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.12
PDF

Noty o autorach

Stanisław Puppel
245-246
Noty o Autorach
PDF