Język polskiej agory wirtualnej – żargon czy pidgin? Próba definicji na podstawie opracowania McArthura (1992)

Main Article Content

Danuta Ochotna

Abstrakt

Język polskiej agory wirtualnej – żargon czy pidgin? Próba definicji na podstawie opracowania McArthura (1992)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ochotna, D. (2018). Język polskiej agory wirtualnej – żargon czy pidgin? Próba definicji na podstawie opracowania McArthura (1992). Scripta Neophilologica Posnaniensia, (16), 85-98. https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.05
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Danuta Ochotna

doktor nauk humanistycznych, anglistka, językoznawca, nauczyciel języka angielskiego

Bibliografia

 1. Bailey, R.W. i J.L. Robinson. (red.) 1973. Varieties of present-day English. New York: Macmillan.
 2. Bright, W. 1992. International encyclopedia of linguistics. Oxford/New York: Oxford University Press.
 3. Crystal, D. 1997. The Cambridge encyclopedia of language. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Freedman, D.A. i W.S.-Y. Wang. 1995. Language polygenesis. Berkeley: University of California Press.
 5. Graddol, D. 2006. English next. London: British Council.
 6. Hall, R.A. 1973. “Pidgin languages”. W zbiorze: Bailey, R.W. i J.L. Robinson. (red.). 91–107.
 7. Kortmann, B. i E.W. Schneider. (red.). 2004. A handbook of varieties of English. 2 Vols. Berlin: Mouton de Gruyter.
 8. McArthur, T. (red.) 1992. The Oxford companion to English language. Oxford: Oxford University Press. 270-272. 289-290. 543-544. 576-577. 606. 778-780. 790-780. 999. 1005-1006.
 9. Ochotna, D. 2012. “Struktura komunikatów SMS-owych: podejście ekolingwistyczne”. W zbiorze: Puppel, S. (red.). 81–99.
 10. Ochotna, D. 2015. Zróżnicowanie form komunikacyjnych na “agorze wirtualnej”: analiza komunikacji werbalnej i niewerbalnej w odniesieniu do hybrydowego porządku komunikacyjnego. Nieopublikowana rozprawa doktorska. Poznań: Wydział Neofilologii UAM.
 11. Mufwene, S.S. 2009. “The evolution of language: hints from Creoles and Pidgins”. W zbiorze: Wang, W. S.-Y. i J. Minett. (red.). 1-33.
 12. Puppel, S. (red.). 2007. Ochrona języków naturalnych. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM.
 13. Puppel, S. (red.). 2012. Transkomunikacja II. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM.
 14. Sobol, E. (red.). 1992. Mały słownik języka polskiego PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 243. 1175.
 15. Wang, W. S.-Y. i J. Minett. (red.). 2009. Language evolution and the brain. Hong Kong: City University of Hong Kong Press.
 16. Wardhaugh, R. 1992. An introduction to sociolinguistics. Oxford: Blackwell.
 17. Źródła internetowe:
 18. ŹI 1 żargon
 19. http://sjp.pwn.pl/szukaj/%C5%BCargon
 20. ŹI 2 żargon
 21. http://sjp.pl/%BFargon
 22. ŹI 3 gwara
 23. http://sjp.pl/gwara
 24. ŹI 4 peryfraza
 25. http://sjp.pwn.pl/szukaj/peryfraza
 26. ŹI 5 złość
 27. http://www.klubkma.pl/archiwum/kma/46_zlosc.shtml
 28. ŹI 6 radość
 29. http://takchcezyc.pl/blog-odkrywcy/kieruj-sie-radoscia/