Język polskiej agory wirtualnej – żargon czy pidgin? Próba definicji na podstawie opracowania McArthura (1992)
PDF

Jak cytować

Ochotna, D. (2018). Język polskiej agory wirtualnej – żargon czy pidgin? Próba definicji na podstawie opracowania McArthura (1992). Scripta Neophilologica Posnaniensia, (16), 85–98. https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.05

Abstrakt

Język polskiej agory wirtualnej – żargon czy pidgin? Próba definicji na podstawie opracowania McArthura (1992)
https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.05
PDF

Bibliografia

Bailey, R.W. i J.L. Robinson. (red.) 1973. Varieties of present-day English. New York: Macmillan.

Bright, W. 1992. International encyclopedia of linguistics. Oxford/New York: Oxford University Press.

Crystal, D. 1997. The Cambridge encyclopedia of language. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Freedman, D.A. i W.S.-Y. Wang. 1995. Language polygenesis. Berkeley: University of California Press.

Graddol, D. 2006. English next. London: British Council.

Hall, R.A. 1973. “Pidgin languages”. W zbiorze: Bailey, R.W. i J.L. Robinson. (red.). 91–107.

Kortmann, B. i E.W. Schneider. (red.). 2004. A handbook of varieties of English. 2 Vols. Berlin: Mouton de Gruyter.

McArthur, T. (red.) 1992. The Oxford companion to English language. Oxford: Oxford University Press. 270-272. 289-290. 543-544. 576-577. 606. 778-780. 790-780. 999. 1005-1006.

Ochotna, D. 2012. “Struktura komunikatów SMS-owych: podejście ekolingwistyczne”. W zbiorze: Puppel, S. (red.). 81–99.

Ochotna, D. 2015. Zróżnicowanie form komunikacyjnych na “agorze wirtualnej”: analiza komunikacji werbalnej i niewerbalnej w odniesieniu do hybrydowego porządku komunikacyjnego. Nieopublikowana rozprawa doktorska. Poznań: Wydział Neofilologii UAM.

Mufwene, S.S. 2009. “The evolution of language: hints from Creoles and Pidgins”. W zbiorze: Wang, W. S.-Y. i J. Minett. (red.). 1-33.

Puppel, S. (red.). 2007. Ochrona języków naturalnych. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM.

Puppel, S. (red.). 2012. Transkomunikacja II. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM.

Sobol, E. (red.). 1992. Mały słownik języka polskiego PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 243. 1175.

Wang, W. S.-Y. i J. Minett. (red.). 2009. Language evolution and the brain. Hong Kong: City University of Hong Kong Press.

Wardhaugh, R. 1992. An introduction to sociolinguistics. Oxford: Blackwell.

Źródła internetowe:

ŹI 1 żargon

http://sjp.pwn.pl/szukaj/%C5%BCargon

ŹI 2 żargon

http://sjp.pl/%BFargon

ŹI 3 gwara

http://sjp.pl/gwara

ŹI 4 peryfraza

http://sjp.pwn.pl/szukaj/peryfraza

ŹI 5 złość

http://www.klubkma.pl/archiwum/kma/46_zlosc.shtml

ŹI 6 radość

http://takchcezyc.pl/blog-odkrywcy/kieruj-sie-radoscia/