A few aspects of well-known Athenian ISONOMIA in Ancient Greece and its opposition to the profession of a logographer

Main Article Content

Krystyna Tuszyńska

Abstrakt

A few aspects of well-known Athenian ISONOMIA in Ancient Greece and its opposition to the profession of a logographer

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tuszyńska, K. (2018). A few aspects of well-known Athenian ISONOMIA in Ancient Greece and its opposition to the profession of a logographer. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (16), 207-218. https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.15
Dział
Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
Biogram autora

Krystyna Tuszyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor zwyczajny, doktor habilitowany, neohellenistka, lite-raturoznawca, kierownik Zakładu Filologii Nowogreckiej, Instytut Językoznawstwa, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu