Wielokulturowe Inflanty Polskie. Cześć II: Literatura polsko-inflancka

Main Article Content

Krzysztof Zajas

Abstrakt

Wielokulturowe Inflanty Polskie. Cześć II: Literatura polsko-inflancka

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zajas, K. (2018). Wielokulturowe Inflanty Polskie. Cześć II: Literatura polsko-inflancka. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (16), 219-243. https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.16
Dział
Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
Biogram autora

Krzysztof Zajas, Uniwersytet Jagielloński

profesor UJ, doktor habilitowany, polonista, literaturoznawca, kulturoznawca, tłumacz, pisarz, p.o. Kierownika Katedry Mię-dzynarodowych Studiów Polonistycznych, Centrum Studiów Hu-manistycznych, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński