Życzenia dla Jubilata

Main Article Content

Marta Koszko
Kinga Kowalewska
Joanna Puppel
Emilia Wąsikiewicz-Firlej
Elwira Wilczyńska

Abstrakt

Życzenia dla Jubilata: Profesora Stanisława Puppla

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Koszko, M., Kowalewska, K., Puppel, J., Wąsikiewicz-Firlej, E., & Wilczyńska, E. (2018). Życzenia dla Jubilata. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), 7-9. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/snp/article/view/13258
Dział
Wstęp
Biogramy autorów

Marta Koszko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor nauk humanistycznych, anglistka, językoznawca,
adiunkt w Katedrze Ekokomunikacji, Wydział Neofilologii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kinga Kowalewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor nauk humanistycznych, anglistka, językoznawca,
adiunkt w Katedrze Ekokomunikacji, Wydział Neofilologii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Joanna Puppel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor UAM, doktor habilitowany, anglistka, językoznawca, pracownik Katedry Skandynawistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Emilia Wąsikiewicz-Firlej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor nauk humanistycznych, anglistka, językoznawca,
adiunkt w Katedrze Ekokomunikacji, Wydział Neofilologii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu