Nr 17 (2017): Prace i dnie
Prace i dnie
Tom Jubileuszowy dedykowany Profesorowi Stanisławowi Pupplowi z okazji 70-tej rocznicy Jego Urodzin

Strony: tytułowa i redakcyjna

1-2
Strony tytułowa i redakcyjna
PDF

Wstęp

Marta Koszko [et al.]
3-4
Profesor Stanisław Puppel
PDF
Marta Koszko, Kinga Kowalewska, Joanna Puppel, Emilia Wąsikiewicz-Firlej, Elwira Wilczyńska
7-9
Życzenia dla Jubilata
PDF
Marta Koszko [et al.]
11-15
Tabula Gratulatoria
PDF
Marta Koszko, Kinga Kowalewska, Joanna Puppel, Emilia Wąsikiewicz-Firlej, Elwira Wilczyńska
17-23
Szkic do portretu Jubilata
PDF
Marta Koszko [et al.]
25-35
Lista publikacji Jubilata
PDF
Stanisław Puppel
37-46
Strawberry Fields for ever. Krótki szkic pokolenia Baby Boomers (urodzonych w latach 1946–1956) uprawiających dziedzinę językoznawstwa
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.01
PDF

Językoznawstwo

Marlena Iwona Bielak
49-59
Image in communication: Polish high school students and teachers vis-à-vis the dynamic aspects of their image on the official internet website of their school
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.02
PDF
Alexander Bogomolov
61-75
From revolution to resistance: a study on the discursive demise of the Egyptian Arab Spring
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.03
PDF
Lena Budarina
77-88
Cosmopolitan Berlin? Interpreting the linguistic landscape of a cosmopolitan city
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.04
PDF
Judyta Filar-Pieczkowska
89-96
Podążając ekolingwistycznymi śladami Jubilata, Profesora Stanisława Puppla: Czy nauczyciel języka angielskiego i jego kompetencje językowo-komunikacyjne w środowisku szkolnym są wciąż istotne we współczesnym zglobalizowanym świecie?
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.05
PDF
Magdalena Gawrońska-Garstka
97-101
Jan Szczepan Otrębski – lituanista dwóch uniwersytetów w Wilnie i w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.06
PDF
Camiel Hamans
103-116
The Return of the Prodigal Son
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.07
PDF
Ernst Håkon Jahr
117-128
A century after: the Norwegian language reform of 1917 revisited
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.08
PDF
Jerzy Kaliszan
129-133
Homografia wyrazów rosyjskich o homonimicznych formach podstawowych
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.09
PDF
Jerzy Kaus
135-143
Dlaczego w komunikacji międzyosobowej powstają konflikty?
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.10
PDF
Marcin Krawczak
145-192
Poznańska szkoła ekolingwistyki
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.11
PDF
Grażyna Lewicka, Roman Lewicki
193-202
Przydać nowego sensu studiom germanistycznym… – przyczynek do dyskusji
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.12
PDF
Józef Marcinkiewicz
203-219
Lexical transfer in L2 acquisition and its cognitive categories (a case study of Lithuanian as a foreign language)
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.13
PDF
Gudlaug Nedrelid
221-234
Nordisk namnerenessanse i norske førenamn
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.14
PDF
Marit Aamodt Nielsen
235-242
A remark on the Old Norse conjunction ok
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.15
PDF
Natallia Nizhneva, Jan Zaniewski, Nadzieja Nizhneva-Ksenofontava
243-253
Nowy paradygmat dydaktyczny: komponent kreatywny
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.16
PDF
Eugeniusz Rajnik
255-265
Nazwy osobowe żeńskie we współczesnym języku duńskim
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.17
PDF
Czesława Schatte, Christoph Schatte
267-282
Frazy nominalne w narzędniku w języku polskim i ich odpowiedniki w języku niemieckim
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.18
PDF
Teresa Siek-Piskozub
283-299
On developing ICC: EFL teacher-educator’s reflections
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.19
PDF
Andrzej Sitarski
301-306
Segment frazeologiczny i paremiologiczny pola konceptualnego „pracowitość”/«трудолюбие» w języku polskim i rosyjskim
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.20
PDF
Martin Skjekkeland
307-311
Dialektbruk og språkleg klima i Noreg
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.21
PDF
Barbara Skowronek, Aleksandra Putowska
313-327
FSU: zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.22
PDF
Agnieszka Stępkowska
329-343
Rodzinna polityka dwujęzyczności w Polsce na wybranym przykładzie
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.23
PDF
Krystyna Tuszyńska
345-364
Wizerunek filozofa greckiego jako transkomunikatora zarządzającego zasobami językowymi i pozajęzykowymi
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.24
PDF
Artur Urbaniak
365-376
Larva, pupa, imago: próba redefinicji pojęcia wizerunku politycznego w ujęciu komunikologicznym
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.25
PDF
Bogdan Walczak
377-381
Prawa językowe a empiryczne uniwersalia językowe
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.26
PDF
Elżbieta Magdalena Wąsik
383-404
Uncovering the multidimensional identity of the human self
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.27
PDF
Zdzisław Wąsik
405-422
Natural and cultural layers of communicating selves in the discursive becoming of language
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.28
PDF
Janina Wiertlewska
423-434
Doctor-patient communication: towards an outline of medical English didactics
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.29
PDF
Mirosław Wobalis
435-454
W stronę cyfrowej dydaktyki akademickiej XXI wieku. Próba rozpoznania
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.30
PDF
Władysław Woźniewicz
455-466
Ekologiczno-językowe aspekty kłamstwa i manipulacji
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.31
PDF

Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo

Jadwiga Gałęska-Tritt
469-477
Wielki Teatr śpiewem owiany
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.32
PDF
Monika Kostrzewa
479-493
Kreacja w ubiorze jako element twórczej ekspresji i komunikacji artefaktycznej w kontekście zachodzących zmian w estetyce wyglądu kobiety. Na podstawie autorskich doświadczeń i dokonań artystyczno-dydaktycznych
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.33
PDF
Kinga Kowalewska, Joanna Puppel
495-502
Wizerunek i wskaźnikowość układów ciała ludzkiego w reklamie na przykładzie polskiej prasy kobiecej – badanie i uwagi wstępne
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.34
PDF
Jan Papiór
503-512
Theoretische Phasen der (West)deutschen Germanistik in der Nachkriegszeit
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.35
PDF
Joanna Puppel, Marta Koszko
513-522
Wizerunek cmentarza – w wymiarze języka, kultury, dziedzictwa – uwagi wstępne na przykładzie cmentarza mennonitów w Stogach Malborskich
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.36
PDF
Wojciech Puppel
523-536
Rola tła wizualnego w grach komputerowych jako pochodnej jego źródeł: malarstwa pejzażowego, teatru, fotografii i filmu
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.37
PDF
Nina Anna Trzaska
537-570
Stowarzyszenie Rzyg, Wesz i Smark. Kilka słów na temat taktyk translacyjnych stosowanych w przekładzie neologizmów w powieści fantastycznej
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.38
PDF
Emilia Wąsikiewicz-Firlej
571-585
Tożsamość a wizerunek i reputacja przedsiębiorstwa na przykładzie koncernu Monsanto
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.39
PDF
Estera Żeromska
587-599
Haragei – bastion japońskości
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.40
PDF

Noty o autorach

Marta Koszko [et al.]
601-605
Noty o Autorach
PDF