Tom Jubileuszowy dedykowany Profesorowi Stanisławowi Pupplowi z okazji 70-tej rocznicy Jego Urodzin

Opublikowane: 2017-12-15

Profesor Stanisław Puppel

Marta Koszko [et al.]

3-4

Życzenia dla Jubilata

Marta Koszko, Kinga Kowalewska, Joanna Puppel, Emilia Wąsikiewicz-Firlej, Elwira Wilczyńska

7-9

Tabula Gratulatoria

Marta Koszko [et al.]

11-15

Szkic do portretu Jubilata

Marta Koszko, Kinga Kowalewska, Joanna Puppel, Emilia Wąsikiewicz-Firlej, Elwira Wilczyńska

17-23

Lista publikacji Jubilata

Marta Koszko [et al.]

25-35

Nowy paradygmat dydaktyczny: komponent kreatywny

Natallia Nizhneva, Jan Zaniewski, Nadzieja Nizhneva-Ksenofontava

243-253

FSU: zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit

Barbara Skowronek, Aleksandra Putowska

313-327

Noty o Autorach

Marta Koszko [et al.]

601-605