Nr 17 (2017): Prace i dnie
Prace i dnie
Tom Jubileuszowy dedykowany Profesorowi Stanisławowi Pupplowi z okazji 70-tej rocznicy Jego Urodzin

Strony: tytułowa i redakcyjna

1-2
Strony tytułowa i redakcyjna
PDF

Wstęp

Marta Koszko [et al.]
3-4
Profesor Stanisław Puppel
PDF
Marta Koszko, Kinga Kowalewska, Joanna Puppel, Emilia Wąsikiewicz-Firlej, Elwira Wilczyńska
7-9
Życzenia dla Jubilata
PDF
Marta Koszko [et al.]
11-15
Tabula Gratulatoria
PDF
Marta Koszko, Kinga Kowalewska, Joanna Puppel, Emilia Wąsikiewicz-Firlej, Elwira Wilczyńska
17-23
Szkic do portretu Jubilata
PDF
Marta Koszko [et al.]
25-35
Lista publikacji Jubilata
PDF
Stanisław Puppel
37-46
Strawberry Fields for ever. Krótki szkic pokolenia Baby Boomers (urodzonych w latach 1946–1956) uprawiających dziedzinę językoznawstwa
PDF

Językoznawstwo

Marlena Iwona Bielak
49-59
Image in communication: Polish high school students and teachers vis-à-vis the dynamic aspects of their image on the official internet website of their school
PDF
Alexander Bogomolov
61-75
From revolution to resistance: a study on the discursive demise of the Egyptian Arab Spring
PDF
Lena Budarina
77-88
Cosmopolitan Berlin? Interpreting the linguistic landscape of a cosmopolitan city
PDF
Judyta Filar-Pieczkowska
89-96
Podążając ekolingwistycznymi śladami Jubilata, Profesora Stanisława Puppla: Czy nauczyciel języka angielskiego i jego kompetencje językowo-komunikacyjne w środowisku szkolnym są wciąż istotne we współczesnym zglobalizowanym świecie?
PDF
Magdalena Gawrońska-Garstka
97-101
Jan Szczepan Otrębski – lituanista dwóch uniwersytetów w Wilnie i w Poznaniu
PDF
Camiel Hamans
103-116
The Return of the Prodigal Son
PDF
Ernst Håkon Jahr
117-128
A century after: the Norwegian language reform of 1917 revisited
PDF
Jerzy Kaliszan
129-133
Homografia wyrazów rosyjskich o homonimicznych formach podstawowych
PDF
Jerzy Kaus
135-143
Dlaczego w komunikacji międzyosobowej powstają konflikty?
PDF
Marcin Krawczak
145-192
Poznańska szkoła ekolingwistyki
PDF
Grażyna Lewicka, Roman Lewicki
193-202
Przydać nowego sensu studiom germanistycznym… – przyczynek do dyskusji
PDF
Józef Marcinkiewicz
203-219
Lexical transfer in L2 acquisition and its cognitive categories (a case study of Lithuanian as a foreign language)
PDF
Gudlaug Nedrelid
221-234
Nordisk namnerenessanse i norske førenamn
PDF
Marit Aamodt Nielsen
235-242
A remark on the Old Norse conjunction ok
PDF
Natallia Nizhneva, Jan Zaniewski, Nadzieja Nizhneva-Ksenofontava
243-253
Nowy paradygmat dydaktyczny: komponent kreatywny
PDF
Eugeniusz Rajnik
255-265
Nazwy osobowe żeńskie we współczesnym języku duńskim
PDF
Czesława Schatte, Christoph Schatte
267-282
Frazy nominalne w narzędniku w języku polskim i ich odpowiedniki w języku niemieckim
PDF
Teresa Siek-Piskozub
283-299
On developing ICC: EFL teacher-educator’s reflections
PDF
Andrzej Sitarski
301-306
Segment frazeologiczny i paremiologiczny pola konceptualnego „pracowitość”/«трудолюбие» w języku polskim i rosyjskim
PDF
Martin Skjekkeland
307-311
Dialektbruk og språkleg klima i Noreg
PDF
Barbara Skowronek, Aleksandra Putowska
313-327
FSU: zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit
PDF
Agnieszka Stępkowska
329-343
Rodzinna polityka dwujęzyczności w Polsce na wybranym przykładzie
PDF
Krystyna Tuszyńska
345-364
Wizerunek filozofa greckiego jako transkomunikatora zarządzającego zasobami językowymi i pozajęzykowymi
PDF
Artur Urbaniak
365-376
Larva, pupa, imago: próba redefinicji pojęcia wizerunku politycznego w ujęciu komunikologicznym
PDF
Bogdan Walczak
377-381
Prawa językowe a empiryczne uniwersalia językowe
PDF
Elżbieta Magdalena Wąsik
383-404
Uncovering the multidimensional identity of the human self
PDF
Zdzisław Wąsik
405-422
Natural and cultural layers of communicating selves in the discursive becoming of language
PDF
Janina Wiertlewska
423-434
Doctor-patient communication: towards an outline of medical English didactics
PDF
Mirosław Wobalis
435-454
W stronę cyfrowej dydaktyki akademickiej XXI wieku. Próba rozpoznania
PDF
Władysław Woźniewicz
455-466
Ekologiczno-językowe aspekty kłamstwa i manipulacji
PDF

Noty o autorach

Marta Koszko [et al.]
601-605
Noty o Autorach
PDF