Wizerunek cmentarza – w wymiarze języka, kultury, dziedzictwa – uwagi wstępne na przykładzie cmentarza mennonitów w Stogach Malborskich
PDF

Jak cytować

Puppel, J., & Koszko, M. (2018). Wizerunek cmentarza – w wymiarze języka, kultury, dziedzictwa – uwagi wstępne na przykładzie cmentarza mennonitów w Stogach Malborskich. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), 513–522. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.36

Abstrakt

Wizerunek cmentarza – w wymiarze języka, kultury, dziedzictwa – uwagi wstępne na przykładzie cmentarza mennonitów w Stogach Malborskich
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.36
PDF

Bibliografia

Adamowski, J. 2006. „Cmentarna komunikacja niewerbalna – zarys problematyki”. W zbiorze: Mazur, J i M. Rzerzutko-Iwan (red.). Teksty Kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 373-383.

Ben-Rafael, E., E. Shohamya, M. Hasan Amarab i N. Trumper-Hechta. 2006. ,,Linguistic landscape as symbolic construction of the public space: the case of Israel”. International Journal of Multilingualism 3. 7-30.

Cassirer, E. 1971. Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury. Warszawa: Czytelnik.

Castells, M. 1982. Kwestia miejska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Eliade, M. 1970. Sacrum, mit, historia. Warszawa: PIW.

Grześkowiak, M. 2010. Trans-city or Inter-city? The co-existence of majority and minority languages in the urban spaces: a comparative case study of London and Warsaw linguistic landscapes. Poznań: Prace Naukowe Katedry Ekokomunikacji UAM.

Guilat, Y. i Sh. Waksman. 2014. “The linguistic landscape of Israel’s military cementaries as a field of symbolic contestation.” W zbiorze: Koll-Stobbe, A. i S. Knospe (red.). Language contact in times of globalization. Peter Lang Publication and Greifswald University.

Hicks, D. 2002. „Scotland’s linguistic landscape: the lack of Policy and planning with Scotland’s place-names and signage”. Online: http://www.poileasaidh.celtscot.ed.ac.uk/hicksseminar.html [dostęp: 20.02.2017].

Klim, R. 1993. Cmentarze mennonickie na Żuławach Wiślanych. Gdańsk: Wydawnictwo Pomorskie RPK PTTK.

Klim, R. 1994. Śladami mennonitów na Żuławach Wiślanych. Gdańsk: Wydawnictwo Pomorskie RPK PTTK.

Kolbuszewski, J. 1985. Wiersze cmentarza. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Kolbuszewski, J. 1996. Cmentarze. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Kolbuszewski, J. 1995. „Cemetery as a text of culture. Cmentarz jako tekst kultury”. W zbiorze: Czerner, O. (red.). Cementery arts - Sztuka cmentarna - L art de cimetiere. Dokumenty - Documents. 17-40.

Komorowska, H. 2016. „History and culture in language education: monuments and memoriale as expressions of collectiva memory”. Scripta Neophilologica Posnaniensia XVI. 183-199.

Koszko, M. 2013a. „Pejzaż językowy jako nośnik dziedzictwa kulturowego, na przykładzie miasta Poznania”. Scripta Neophilologica Posnaniensia XIII. 23-35.

Koszko, M. 2013b. ,,Uwagi o roli przestrzeni w kreowaniu tożsamości językowo-społeczno-kulturowej na przykładzie pejzażu językowego regionów pogranicza”. W: Puppel, S. i T. Tomaszkiewicz (red.). Scripta manent – res novae. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 159-170.

Kress, G. i T. van Leeuwen. 2001. Multimodal discourse: the modes and media of contemporary communication. Londyn: Arnold.

Landry, R. i R. Bourhis, 1997. ,,Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: an empirical study”. Journal of Language and Social Psychology 16. 23-49.

Lefebvre, H. 1991. The production of space. Oxford: Blackwell.

Masai, Y. 1972. Tokyo no seikatsu chizu. Tokyo: Jiji Tsushinsha.

Michałowski, A. 2001. „Architektura krajobrazu w końcu XX wieku. Znaczenie i zadania”. W: Krajobraz kulturowy. Warsztaty dla nauczycieli i metodyków. Zeszyt dydaktyczny. Warszawa.

Pennycook, A. 2009. „Linguistic landscape and the transgressive semiotics of graffiti”. W zbiorze: Shohamy, E. i D. Gorter (red.). Linguistic landscape. Expanding the scenery. Londyn: Routledge. 302-312.

Poradnik dobrych praktyk ochrony żuławskich zabytków. 2009. Cedry Wielkie: Gmina Cedry Wielkie, Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski.

Puppel, S. 2009. ,,Uwagi w sprawie konieczności ochrony dziedzictwa kulturowo-językowego, czyli od ojcowizny i ojczyzny do wspólnoty światowej”. Acta Pomerania 2. 101-108.

Puppel, S. 2016. „Kuźnia Hefajstosa czyli krótki zarys teorii wizerunku w komunikacji człowieka”. Scripta Neophilologica Posnaniensia XVI. 109-124.

Shohamy, E. i Sh. Waksman 2009. „Linguistic landscape as an ecological arena. Modalities, meanings, negotiations, education.” W zbiorze: Shohamy, E. i D. Gorter (red.). Linguistic landscape. Expanding the scenery. Londyn: Routledge. 313-331.

Tanaś, S. 2008. Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Tanaś, S. 2008. „Miejsce cmentarzy w turystyce kulturowej – wokół problemu badawczego”. Turystyka Kulturowa 2. 4-16.

Tilley, Ch. 1999. Metaphor and material culture. Oxfrod: Blackwell.

Warpole, K. 2003. Last landscapes. The architecture of the cementery in the West. Londyn: Reakiton Books Ltd.