Doctor-patient communication: towards an outline of medical English didactics

Main Article Content

Janina Wiertlewska

Abstrakt

Doctor-patient communication: towards an outline of medical English didactics

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wiertlewska, J. (2018). Doctor-patient communication: towards an outline of medical English didactics. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), 423-434. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.29
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Janina Wiertlewska, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

doktor nauk humanistycznych, anglistka, językoznawca,
adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej w Collegium
Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Referencje

 1. Bang, Ch. and J. Door. 2000. “Ecology, ethics and communication”. Dialectical Linguistics. Odense.University of Odense, Denmark. 53-84.
 2. Bastardas-Boada, A. 2014. “Linguistic sustainability for a multilingual humanity”. Sustainable Multilingualism 7. 134-163.
 3. Begon, M., Harper, J. L. and C.R. Townsend. 2006. Ecology: from individuals to ecosystems. Oxford: Blackwell Publishing.
 4. Berman T. 2001. “The rape or mother nature. Women in the environmental discourse”. In: Fill, A. and P. Mühlhäusler (eds.). The ecolinguistic reader: language, ecology and environment. New York: Continuum. 258-269.
 5. Bugajski, M. 2006. Język w komunikowaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Definition of “Communication”. Business Dictionary.com. 2011:1-3, Retrieved from: http://www.businessdictionary.com/definition/communication.html [last access: 3 Nov. 2016].
 7. Donesch-Jeżo, E. 2013. Akademicki dyskurs medyczny w językach angielskim i polskim w ujęciu lingwistycznym i metodycznym: Artykuł naukowy i jego abstrakt. Kraków. Fundacja Zdrowia Publicznego - Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”.
 8. Fairclough, N. 2006. Language and globalization. London/New York: Routledge.
 9. Fill, A. 2001. “Ecolinguistics: state of the art 1998”. In: Fill, A. and P. Mühlhausler (eds.). The ecolinguistic reader: language, ecology and environment. New York: Continuum. 43-53.
 10. Fiske, J. 1994. Introduction to communication studies. London: Routledge.
 11. Griffin, E. 2001. A first look at communication theory. New York: McGraw Hill Companies.
 12. Gordon, T. and W.S. Edwards. 1995. Making the patient your partner. Wesport/Connecticut/London: Auburn House.
 13. Halliday, M.A.K. 1990. “New ways of meaning: The challenge to applied linguistics”. Journal of Applied Linguistics 6. 7-36.
 14. Hutchinson, T. and A. Waters. 1987. English for specific purposes: a learning centered approach. Cambridge: Cambridge University Press.
 15. Hyland, K. 2004. Disciplinary discourses. Social interactions in academic writing. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 16. Hyland, K. 2009. Academic discourse. English in a global context. London/New York: Continuum Publishing Group.
 17. Hyland, K. 2011. “Academic discourse”. In: Hyland, K. and B. Paltridge (eds.). Continuum companion to discourse analysis. New York: Continuum.
 18. Haugen, E. 1996. Language conflict and language planning: the case of modern Norwegian. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 19. Haugen, E. 2001 “The ecology of language”. In: A. Fill and P. Mühlhausler (eds.). The ecolinguistic reader: language, ecology and environment. New York: Continuum. 57-66.
 20. Lennenberg, E.H. 1967. Biological foundations of language. New York: John Whiley and Sons.
 21. McCullugh, M. and R. Wright. 2008. GOOD PRACTICE. Communication skills in English for the medical practitioner. Cambridge: Cambridge University Press.
 22. Morreale, S.P., Spitzberg, B.H. and J.K. Barge. 2007. Komunikacja między ludźmi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Paltridge, B. and S. Starfield (eds.). 2013. The handbook of English for specific purposes. Boston: Wiley-Blackwell.
 24. Puppel, S. and J. Puppel. 2005. “Zagadnienie percepcji języka naturalnego w triadzie: język ojczysty – język globalny – język sąsiedni na przykładzie triady: język polski – język angielski – język niemiecki w ujęciu ekolingwistycznym: próba typologii”. Scripta Neophilologica Posnaniensia 7. 55-59.
 25. Puppel, S. 2007. „Interlingwalizm czy translingwalizm? Interkomunikacja czy trankomunikacja? Uwagi w kontekście współistnienia języków naturalnych w ramach globalnej wspólnoty kulturowo-językowo-komunikacyjnej”. W zbiorze: Puppel, S. (red.). Społeczeństwo-kultura-język. W stronę interakcyjnej architektury komunikacji. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM. 79-94.
 26. Puppel, S. 2014. “Multis vocibus de lingua anglica: towards an outline of an emotional profile of English as a major globalizing natural language of today”. Scripta Neophilologica Posnaniensia 10. 139-148.
 27. Stanford Encyclopaedia of Philosophy. Ecology of language. Retrieved from: https//www.qz.com [last access: 11 Jan. 2017].
 28. Wiertlewska, J. 2008. Indeks angielsko-polski - a companion to: good practice. communication skills for a medical practitioner. Cambridge: Cambridge University Press.
 29. Wiertlewska, J. 2012. “Communication in the ecological perspective”. In: Koszko, M., Kowalewska, K., Puppel, J. and E. Wąsikiewicz-Firlej (eds.). Lingua nervus rerum humanarum. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM. 395-409.
 30. Wiertlewska, J. 2014. Ekolingwistyczne podejście do nauczania języków obcych na przykładzie języka angielskiego – wyzwaniem dla glottodydaktyki XXI wieku. Toruń/Bydgoszcz: UMK w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy.
 31. Wiertlewska, J. 2016. “Linguistic sustainability: an experiment performed on Polish teachers of English measuring their attitude to English, Polish and other foreign languages”. In: Bielak, M. and J. Taborek (eds.). A dialogic contribution to determinants of glottodidactic space. Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica. 155-163.
 32. Wiertlewska, J. 2017a (in press). “Linguistically sustainable ESP/Medical English English teaching on the example of Nicolaus Copernicus University, Collegium Medicum in Bydgoszcz”. Kwartalnik Neofilologiczny.
 33. Wiertlewska, J. 2017b (in press). “Is it possible for doctors to treat their patients and communicate with them as if they were their partners?” In: Wiertlewska, J. (ed.). Komunikacja. Dydaktyka języka obcego w szkole wyższej. Toruń/Bydgoszcz: Dział Wydawnictw Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.