Dlaczego w komunikacji międzyosobowej powstają konflikty?

Main Article Content

Jerzy Kaus

Abstrakt

Dlaczego w komunikacji międzyosobowej powstają konflikty?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaus, J. (2018). Dlaczego w komunikacji międzyosobowej powstają konflikty?. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), 135-143. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.10
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Jerzy Kaus, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

doktor nauk humanistycznych, anglista, językoznawca, nauczyciel języka angielskiego, pracownik Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Bibliografia

 1. Brezinka, W. i S. Stewart. 1994. Socialization and education: essays in conceptual criticism. Westport, CT: Greenwood Press.
 2. Coser, A.L. 1957. „Social conflict and the theory of social change”. The British Journal of Sociology 8.3. 197-207.
 3. Darhendorf, R. 2008. Nowoczesny konflikt społeczny. Warszawa: Czytelnik.
 4. Data, K. 2011. Struktura dialogu we współczesnej polszczyźnie mówionej. Kraków: Wydawnictwo Lexis.
 5. Gibbons, H. 2013. The death of Jeffrey Stapleton: exploring the way the lawyers think. Hayward, CA: Living Control Systems Publishing.
 6. Grice, H.P. 1975. „Logic and conversation”. W zbiorze: Cole, P. i J.P. Morgan. (red.). Speech acts. New York: Academic Press. 41-58.
 7. Grimshaw, A. 1982. „A comprehensive discourse analysis: an instance of professional peer interaction”. Language and Society 11. 15-47.
 8. Jakubiak, A. 2010. Negocjacje dla prawników: prawo cywilne. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 9. Kaus, J. 2016. „Uwagi w sprawie relacji interpersonalnych w diadzie nauczyciel- uczeń”. W zbiorze: Bielak, M.I., Popescu, T. i M. Krawczak. (red). Bridges and not walls in the field of philology. Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. 91-99.
 10. Kępiński, A. 1987. Lęk. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 11. Krahe, B. 2013. The social psychology of aggression. East Sussex, UK: Psychology Press.
 12. Leech, G. 1983. Principles of pragmatics. London- New York: Longman Group Ltd.
 13. Nęcki, Z. 2000. Komunikacja międzyludzka. Kraków: Antykwa.
 14. Peisert, M. 2004. Formy i funkcje agresji werbalnej: próba typologii. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 15. Sarnowski, M. 2002. Kłótnia werbalna a profilowanie konceptu konfliktu. W zbiorze: Łuczków, I. i J. Sokołowski (red.). Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 3: opis, konfrontacja, przekład. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 227-235.
 16. Sikorski, Cz. 2005. Język konfliktu: kultura komunikacji społecznej w organizacji. Warszawa: Wydawnictwo CH Beck.
 17. Stankiewicz, M.W. 2008. Konflikt jako zjawisko integrujące i dezintegrujące oblicze współczesnego świata. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 18. Wilson, E. 2000. Socjobiologia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Ska.
 19. Wojcieszke, B. 2012. Człowiek wśród ludzi: zarys psychologii społecznej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 20. Źródła internetowe
 21. ZI1: Stanley, B. (materiał niewydany). Soft skills. http://slideplayer.com/slide/9975794/
 22. [dostęp: 10. 02. 2015].
 23. ZI2: https://www.youtube.com/watch?v=DzKCzuc-ih4