Larva, pupa, imago: próba redefinicji pojęcia wizerunku politycznego w ujęciu komunikologicznym
PDF

Jak cytować

Urbaniak, A. (2018). Larva, pupa, imago: próba redefinicji pojęcia wizerunku politycznego w ujęciu komunikologicznym. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), 365–376. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.25

Abstrakt

Larva, pupa, imago: próba redefinicji pojęcia wizerunku politycznego w ujęciu komunikologicznym
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.25
PDF

Bibliografia

Allhoff, D.W. i W. Allhoff. 2006. Rhetorik und Kommunikation: ein Lehr- und Übungsbuch. Monachium: Reinhardt.

Bennett, W.L. i S. Iyengar. 2008. „A new era of minimal effects? The changing foundations of political communication”. Journal of Communication 58. 707–731.

Boulianne, S. 2009. „Does internet use affect engagement? A meta-analysis of research”. Political Communication 26. 193-211.

Bralczyk, J. 2007. O języku propagandy i polityki. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Dalton, R., i C. Welzel. 2014. The civic culture transformed: from alegiant to assertive citizens. Nowy Jork: Cambridge University Press.

DeVito, J.A. 1978. Communicology: an introduction to the study of communication. Nowy Jork: Harper and Row Publishers.

Dobek-Ostrowska, B. 2009. Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dobek-Ostrowska, B. 2006. Komunikowanie polityczne i publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dobek-Ostrowska, B. (red.). 2003. Media masowe w systemach demokratycznych. Teoretyczne problemy i praktyczny wymiar komunikowania politycznego. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Druckman, J.N. i T.J. Leeper. 2012. „Learning more from political communication experiments: pretreatment and its effects”. American Journal of Political Science 56.4. 875–896.

Gibson, R. 2013. „Party change, social media and the rise of ‘Citizen-initiated’ Campaigning”. Party Politics. 21.2. 183-197.

Hacker, K. 2008. „Political image”. W zbiorze: Kaid, L.L. i Ch. Holtz-Bacha. (red.). Encyclopedia of political communication. 322-325.

Himelboim, I., Ruthann Weaver, L., Tinkham, S.F. i K.D. Sweetser. 2012. „Social media and online political communication: the role of interpersonal informational trust and openness”. Journal of Broadcasting and Electronic Media 56.1. 92-115.

Kaid, L.L. i Ch. Holtz-Bacha (red.). 2008. Encyclopedia of political communication. Tom 1 i 2. Londyn: Sage Publications Inc.

Lanigan, R.L. 1992. The human science of communicology: a phenomenology of discourse in Foucault and Merleau-Ponty. Pittsburgh: Duquesne University Press.

Laskowska, E. 2004. Dyskurs parlamentarny w ujęciu komunikacyjnym. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.

Lazarsfeld, P., Berelson, B. i H. Gaudet. 1948. The people's choice: how the voter makes up his mind in a presidential campaign. Nowy Jork: Columbia University Press.

Lippmann, W. 1922. Public opinion. Nowy Jork: Macmillan.

Machiavelli, N. 1513/1964. The prince. Nowy Jork: St. Martin’s Press.

Mehrabian, A. 1972. Nonverbal communication. Chicago: Aldine-Atherton Publishing Co.

Nimmo, D. i R.L. Savage. 1976. Candidates and their images: concepts, methods, and findings. Pacific Palisades, CA: Goodyear.

Nulty, P., Theocharis, Y., Popa, S.A., Parnet, O. i K. Benoit. 2016. „Social media and political communication in the 2014 elections to the European Parliament”. Electoral Studies 44. 429-444.

Puppel, S. 2016. „Kuźnia Hefajstosa czyli krótki zarys teorii

wizerunku w komunikacji człowieka”. Scripta Neophilologica Posnaniensia XVI. 109–124.

Puppel, S. 2011. „The universal natural language preservation mechanism: an ecological approach”. W: Puppel, S. (red.). Transkomunikacja. W stronę sprofilowania przestrzeni publicznej jako wielopłaszczyznowej przestrzeni komunikacyjnej. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM. 91-99.

Puppel, S. (red.). 2011. Transkomunikacja. W stronę sprofilowania przestrzeni publicznej jako wielopłaszczyznowej przestrzeni komunikacyjnej. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM.

Puppel, S. 2008. „Communicology: remarks on the reemergence of a paradigm in communication studies”. W zbiorze: Puppel, S. i M. Bogusławska-Tafelska. (red.). New pathways in linguistics 2008. 11-22.

Puppel, S. i M. Bogusławska-Tafelska. (red.). 2008. New pathways in linguistics 2008. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Urbaniak, A. 2014. Rola elementów werbalnych i niewerbalnych w komunikacji politycznej końca XX i początku XXI wieku na podstawie analizy wybranych wystąpień medialnych polskich polityków. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM.

Urbaniak, A. 2016. „Kompetencje komunikacyjne: czy polska scena polityczna jest gotowa na swojego Jesse ‘the Body’ Venturę?”. The Journal of Linguistic and Intercultural Education (JoLIE) 9.2. 193-205.