Larva, pupa, imago: próba redefinicji pojęcia wizerunku politycznego w ujęciu komunikologicznym

Main Article Content

Artur Urbaniak

Abstrakt

Larva, pupa, imago: próba redefinicji pojęcia wizerunku politycznego w ujęciu komunikologicznym

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Urbaniak, A. (2018). Larva, pupa, imago: próba redefinicji pojęcia wizerunku politycznego w ujęciu komunikologicznym. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), 365-376. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.25
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Artur Urbaniak, Politechnika Poznańska

doktor nauk humanistycznych, anglista, językoznawca, nauczyciel akademicki w Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej

Bibliografia

 1. Allhoff, D.W. i W. Allhoff. 2006. Rhetorik und Kommunikation: ein Lehr- und Übungsbuch. Monachium: Reinhardt.
 2. Bennett, W.L. i S. Iyengar. 2008. „A new era of minimal effects? The changing foundations of political communication”. Journal of Communication 58. 707–731.
 3. Boulianne, S. 2009. „Does internet use affect engagement? A meta-analysis of research”. Political Communication 26. 193-211.
 4. Bralczyk, J. 2007. O języku propagandy i polityki. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 5. Dalton, R., i C. Welzel. 2014. The civic culture transformed: from alegiant to assertive citizens. Nowy Jork: Cambridge University Press.
 6. DeVito, J.A. 1978. Communicology: an introduction to the study of communication. Nowy Jork: Harper and Row Publishers.
 7. Dobek-Ostrowska, B. 2009. Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Dobek-Ostrowska, B. 2006. Komunikowanie polityczne i publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Dobek-Ostrowska, B. (red.). 2003. Media masowe w systemach demokratycznych. Teoretyczne problemy i praktyczny wymiar komunikowania politycznego. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
 10. Druckman, J.N. i T.J. Leeper. 2012. „Learning more from political communication experiments: pretreatment and its effects”. American Journal of Political Science 56.4. 875–896.
 11. Gibson, R. 2013. „Party change, social media and the rise of ‘Citizen-initiated’ Campaigning”. Party Politics. 21.2. 183-197.
 12. Hacker, K. 2008. „Political image”. W zbiorze: Kaid, L.L. i Ch. Holtz-Bacha. (red.). Encyclopedia of political communication. 322-325.
 13. Himelboim, I., Ruthann Weaver, L., Tinkham, S.F. i K.D. Sweetser. 2012. „Social media and online political communication: the role of interpersonal informational trust and openness”. Journal of Broadcasting and Electronic Media 56.1. 92-115.
 14. Kaid, L.L. i Ch. Holtz-Bacha (red.). 2008. Encyclopedia of political communication. Tom 1 i 2. Londyn: Sage Publications Inc.
 15. Lanigan, R.L. 1992. The human science of communicology: a phenomenology of discourse in Foucault and Merleau-Ponty. Pittsburgh: Duquesne University Press.
 16. Laskowska, E. 2004. Dyskurs parlamentarny w ujęciu komunikacyjnym. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.
 17. Lazarsfeld, P., Berelson, B. i H. Gaudet. 1948. The people's choice: how the voter makes up his mind in a presidential campaign. Nowy Jork: Columbia University Press.
 18. Lippmann, W. 1922. Public opinion. Nowy Jork: Macmillan.
 19. Machiavelli, N. 1513/1964. The prince. Nowy Jork: St. Martin’s Press.
 20. Mehrabian, A. 1972. Nonverbal communication. Chicago: Aldine-Atherton Publishing Co.
 21. Nimmo, D. i R.L. Savage. 1976. Candidates and their images: concepts, methods, and findings. Pacific Palisades, CA: Goodyear.
 22. Nulty, P., Theocharis, Y., Popa, S.A., Parnet, O. i K. Benoit. 2016. „Social media and political communication in the 2014 elections to the European Parliament”. Electoral Studies 44. 429-444.
 23. Puppel, S. 2016. „Kuźnia Hefajstosa czyli krótki zarys teorii
 24. wizerunku w komunikacji człowieka”. Scripta Neophilologica Posnaniensia XVI. 109–124.
 25. Puppel, S. 2011. „The universal natural language preservation mechanism: an ecological approach”. W: Puppel, S. (red.). Transkomunikacja. W stronę sprofilowania przestrzeni publicznej jako wielopłaszczyznowej przestrzeni komunikacyjnej. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM. 91-99.
 26. Puppel, S. (red.). 2011. Transkomunikacja. W stronę sprofilowania przestrzeni publicznej jako wielopłaszczyznowej przestrzeni komunikacyjnej. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM.
 27. Puppel, S. 2008. „Communicology: remarks on the reemergence of a paradigm in communication studies”. W zbiorze: Puppel, S. i M. Bogusławska-Tafelska. (red.). New pathways in linguistics 2008. 11-22.
 28. Puppel, S. i M. Bogusławska-Tafelska. (red.). 2008. New pathways in linguistics 2008. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 29. Urbaniak, A. 2014. Rola elementów werbalnych i niewerbalnych w komunikacji politycznej końca XX i początku XXI wieku na podstawie analizy wybranych wystąpień medialnych polskich polityków. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM.
 30. Urbaniak, A. 2016. „Kompetencje komunikacyjne: czy polska scena polityczna jest gotowa na swojego Jesse ‘the Body’ Venturę?”. The Journal of Linguistic and Intercultural Education (JoLIE) 9.2. 193-205.