Homografia wyrazów rosyjskich o homonimicznych formach podstawowych

Main Article Content

Jerzy Kaliszan

Abstrakt

Homografia wyrazów rosyjskich o homonimicznych formach podstawowych

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaliszan, J. (2018). Homografia wyrazów rosyjskich o homonimicznych formach podstawowych. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), 129-133. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.09
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Jerzy Kaliszan, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor zwyczajny, rusycysta, językoznawca, kierownikZakładu Języka Rosyjskiego, Instytut Filologii Rosyjskieji Ukraińskiej, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. AdamaMickiewicza w Poznaniu

Bibliografia

  1. Емельянова, О.Н. 2003. Омонимия и смежные явления. W zbiorze: Кожина, М.Н. (red.). Стилистический энциклопедический словарь русского языка. Москва: Флинта: Наука.
  2. Зализняк, А.А. 2008. Грамматический словарь русского языка. Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА.
  3. Колесников, Н.П. 1968. Система словесных омонимов в русском языке. W zbiorze: XII научная сессия филологического факультета. План работы и тезисы докладов. Тбилиси: Тбилисский государственный университет.
  4. Мельникова, А.И. 1974. „К вопросу о русских омографах”. Русский язык в школе 4. 80-84.
  5. Мельникова, А.И. 1988. „Пути возникновения и развития омографии в русском языке”. Русский язык в школе 4. 73-78.
  6. Петренко, М.Г. 1987. Явление омографии в современном русском языке. Автореф. дисc. канд. филол. наук. Одесса: Одесский государственный университет им. И.И. Мечникова.