W stronę cyfrowej dydaktyki akademickiej XXI wieku. Próba rozpoznania

Main Article Content

Mirosław Wobalis

Abstrakt

W stronę cyfrowej dydaktyki akademickiej XXI wieku. Próba rozpoznania

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wobalis, M. (2018). W stronę cyfrowej dydaktyki akademickiej XXI wieku. Próba rozpoznania. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), 435-454. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.30
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Mirosław Wobalis, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor nauk humanistycznych, polonista, literaturoznawca, metodyk, adiunkt w Zakładzie Nauk Pomocniczych i Edytorstwa, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bibliografia

 1. Anderson, J. i L. Rainie. 2012. „Millennials will benefit and suffer due to their hyperconnected lives”. Pew Research Center’s Internet and American Life Project online: http://www.pewinternet.org/2012/02/29/millennials-will-benefit-and-suffer-due-to-their-hyperconnected-lives/ [dostęp: 30.01.2017].
 2. Arendt, H. 1994. Między czasem minionym a przyszłym. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 3. Bednarek, J. 2006. Multimedia w kształceniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa, Komisja Europejska. 1997. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP.
 5. Biedrzycki, K., Bobiński, W., Janus-Sitarz, A. i R. Przybylska (red.). 2014. Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. Tom 1-3. Kraków: Universitas.
 6. Bush, V. 1945. „As we may think”. The Atlantic Monthly 176. 101-108.
 7. Carr, N. 2010/2013. The shallows: what the Internet is doing to our brains/ Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg. Gliwice: Helion.
 8. Cuban, L. 1986. Teachers and machines: the classroom use of technology since 1920. New York: Teachers College Press.
 9. Cuban, L. 2001. Oversold and underused. Computers in the classroom. Cambridge, MA.: Harvard University Press.
 10. Czabanowska-Wróbel, A. 2014. „Czy naprawdę wiemy, gdzie jesteśmy? Uniwersyteckie kształcenie humanistyczne w kontekście socjologicznym”. W zbiorze: Biedrzycki, K., Bobiński, W., Janus-Siarz, A. i R. Przybylska (red.). Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. Tom 1. Kraków: Universitas. 25-31.
 11. Drucker, P. 1993/1999. Post-capitalist society/Społeczeństwo postkapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Drucker, P. 2002. Myśli przewodnie Druckera. Warszawa: Wyd. MT Biznes.
 13. Dumont H., Instance, D., i F. Benevides. (red). 2010/2013. Educational research and innowavation. The nature of learning: using research to inspire practise/Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań we praktyce. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 14. Huxley, A. 1932/1946. Brave new world. New York: Bantam Books.
 15. Jenkins, H. 2006/2007. Convergence culture: where old and new media collide/Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 16. Koskiewiczowa, T. 2014. „Czy świat potrzebuje humanistów?” . W zbiorze: Biedrzycki, K., Bobiński, W., Janus-Siarz, A. i R. Przybylska (red.). Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. Tom 1. Kraków: Universitas. 32-42.
 17. Kron, F.W.i A. Sofos (red.). 2003/2008. Mediendidaktik: Neue Medien in Lehr- und Lernprozessen/Dydaktyka mediów. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 18. Kwiek, M. 2015. Uniwersytet w dobie przemian. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Latoch-Zielińska, M., Morawska, I., i M. Potent-Ambroziewicz. (red.). 2015. Edukacja a nowe media. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 20. Manovich, L. 2001/2006. The language of new media/ Język nowych mediów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 21. Mayer, R. 2013. „Uczenie się z wykorzystaniem technologii”. W zbiorze: Dumont H., Instance, D., i F. Benevides. (red ). 277-307.
 22. Mayer, R. (red.). 2005. The Cambridge handbook of multimedia learning. New York: Cambridge University Press.
 23. Mischke, J. (red.). 2005. Akademia on-line. Łódz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 24. Naisbitt, J. 1997. Megatrendy. Poznań: Rebis.
 25. Nelson, T. 1974. „From computer lib/ dream machine”. The New Media Reader. 331-338.
 26. Nowak, A., Winkowska-Nowak, K. i L. Rycielska. (red.). 2009. Szkoła w dobie Internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 27. Postman, N. 1993/1995. Technopoly: the surrender of culture to technology/Technopol: triumf techniki nad kulturą. Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA.
 28. Postman, N. 1995. The end of education: redefining the value of school. New York: Knopf.
 29. Prensky, M. 2001. „Digital natives, digital immigrants”. On the Horizon 9. 1-6.
 30. Puppel, S. 2008. „The Internet and the Web: a universal tool and a global resource for tayloring customized foreign language learning toolkits”. W zbiorze: Myczko, K., Skowronek, B. i W. Zabrocki. (red.). Tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 31. Seattler, P. 1990. The evolution of American educational technology. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology.
 32. Spitzer, M. 2002/2012. Lernen: Gehirnforschung und die Schule des Lebens/Jak uczy się mózg. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 33. Spitzer, M. 2012/2013. Digitale Demenz: Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen/Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Słupsk: Wyd. Dobra Literatura.
 34. Spitzer, M. 2015/2016. Cyberkrank!: Wie das digitalisierte Leben unsere Gesundheit ruiniert jetzt kamfen/Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie. Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.
 35. Steinbrink, B. 1993. Multimedia. U progu XXI wieku. Wrocław: Wydawnictwo Robomatic.
 36. Sweller, J. 1993. Instructional design in technical areas. Camberwell: ACER Press.
 37. Toffler, A. 1997. Trzecia fala. Warszawa: PiW.
 38. Trow, M. 2010. “Problems In transition from elite to mass higher education”. W zbiorze: M. Burrage (red.). Twentieth-century higher education. Elite to mass to universal. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. 86-142.
 39. Walat, A. 2007. „O konstrukcjonizmie i ośmiu zasadach skutecznego uczenia się według Seymoura Paperta”. Meritum 4. 8.
 40. Wobalis, M. 2011. „Multimedia i ich wpływ na edukację i uczenie się”. W zbiorze: Kwiatkowska-Ratajczak, M. (red.). Innowacje i metody. Tom 1. W kręgu teorii i praktyki. Podręcznik akademicki dydaktyki kształcenia polonistycznego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 237-248.
 41. Wobalis, M. 2011. Multimedia w nauczaniu polonistycznym. Opis modelu hybrydowego e-podręcznika języka polskiego do liceum i badanie jego efektywności dydaktycznej w szkole. Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”.
 42. Wobalis, M. 2016. „Kompetencje informatyczne studentów filologii polskiej w latach 2010-2016”. Polonistyka.Innowacje 4. 109-124.