Wizerunek i wskaźnikowość układów ciała ludzkiego w reklamie na przykładzie polskiej prasy kobiecej – badanie i uwagi wstępne

Main Article Content

Kinga Kowalewska
Joanna Puppel

Abstrakt

Wizerunek i wskaźnikowość układów ciała ludzkiego w reklamie na przykładziepolskiej prasy kobiecej – badanie i uwagi wstępne

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kowalewska, K., & Puppel, J. (2018). Wizerunek i wskaźnikowość układów ciała ludzkiego w reklamie na przykładzie polskiej prasy kobiecej – badanie i uwagi wstępne. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), 495-502. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.34
Dział
Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
Biogramy autorów

Kinga Kowalewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor nauk humanistycznych, anglistka, językoznawca,adiunkt w Katedrze Ekokomunikacji, Wydział Neofilologii,Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Joanna Puppel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor UAM, doktor habilitowany, anglistka, językoznawca, pracownik Katedry Skandynawistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bibliografia

 1. Bal, M. 2003. „Visual essentialism and the object of visual culture”. Journal of Visual Culture 2. 5-32.
 2. Goffman, E. 1969. The presentation of self in everyday life. London: Allen Lane The Penguin Press.
 3. Kowalewska, K. 2013. "Sytuacja komunikacyjna między nadawcą a odbiorcą treści reklamowych". W zbiorze: Puppel, S. i T. Tomaszkiewicz. (red.). Scripta manent - res novae. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 181-193.
 4. Mirzoeff, N. 1998. (red.). The visual culture reader. London: Routledge.
 5. Puppel, J. 2011. „Uwagi w sprawie zarządzania twarzą w przestrzeni publicznej". W zbiorze: Puppel, S. (red.). Transkomunikacja. Scripta de Communicatione Posnaniensi. Poznań: Zakład Graficzny UAM. 81-89.
 6. Puppel, J. 2013. „Facework and gestures: a preliminary analysis of the communicative power of human performative non-verbal practices”. Scripta Neophilologica Posnaniensia XIII. 85-90.
 7. Puppel. J. 2016. „Wskaźnikowość twarzy ludzkiej: krótki przegląd problematyki”. Scripta Neophilologica Posnaniensia XVI. 201-206.
 8. Puppel, S. 2016. „Kuźnia Hefajstosa czyli krótki zarys teorii wizerunku w komunikacji człowieka”. Scripta Neophilologica Posnanienisia XVI. 109-124.
 9. Sadowski, P. 2009. From interaction to symbol: a systems view of the evolution of signs and communication. Amsterdam: John Benjamins.
 10. Shohat, E. i R. Stam. 1998. „Narrativizing visual culture: towards a polycentric aesthetics”. W zbiorze: Mirzoeff, N. (red.). The visual culture reader. London: Routledge. 27-49.
 11. Strzałko, J., K. Kaszycka i B. Kujawa. 1996. „Najpiękniejsza jest przeciętna”. Wiedza i Życie 5. 20-22.
 12. Strzelecki, W., Cybulski, M., Strzelecka, M. i A. Dolczewska-Samela. 2007. „Zmiana wizerunku medialnego kobiety a zaburzenia odżywiania we współczesnym świecie”. Nowiny Lekarskie 76.173-181.