Kreacja w ubiorze jako element twórczej ekspresji i komunikacji artefaktycznej w kontekście zachodzących zmian w estetyce wyglądu kobiety. Na podstawie autorskich doświadczeń i dokonań artystyczno-dydaktycznych

Main Article Content

Monika Kostrzewa

Abstrakt

Kreacja w ubiorze jako element twórczej ekspresji i komunikacji artefaktycznejw kontekście zachodzących zmian w estetyce wyglądu kobiety. Na podstawieautorskich doświadczeń i dokonań artystyczno-dydaktycznych

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kostrzewa, M. (2018). Kreacja w ubiorze jako element twórczej ekspresji i komunikacji artefaktycznej w kontekście zachodzących zmian w estetyce wyglądu kobiety. Na podstawie autorskich doświadczeń i dokonań artystyczno-dydaktycznych. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), 479-493. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.33
Dział
Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
Biogram autora

Monika Kostrzewa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor UAM, doktor habilitowany, artystka i projektantka mody, nauczyciel akademicki, kierownik Pracowni Sztuk Projektowych, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bibliografia

 1. Adorno, Th. 1994. Teoria estetyczna. Warszawa: PWN.
 2. Agamben, G. 2010. Nagość. Warszawa: WAB.
 3. Barthes, R. 1997. Przyjemność tekstu. Warszawa: Aletheia.
 4. Bauman, Z. 2013. Razem osobno. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 5. Brocki, M. 2001. Język ciała w ujęciu antropologicznym. Wrocław: Astrum.
 6. Chałupnik, A., Jaworska, J., Kowalska-Leder, J., Kurz, I. i M. Szpakowska. (red.). 2008. Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: WUW.
 7. Chwalba, A. 2015. (red.). Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Corbin, A. (red.). 2013. Historia ciała. Od Rewolucji do I wojny światowej. Tom II. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
 9. Courtine, J.-J. (red.). 2014. Historia ciała. Różne spojrzenia. Wiek XX. Tom III. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
 10. Eco, U. (red.). 2007. Historia brzydoty. (przeł. Justyna Czaplińska i in.). Poznań: Rebis.
 11. Eco, U. (red.). 2005. Historia piękna. (przeł. Agnieszka Kuciak). Poznań: Rebis.
 12. Eco, U. 1994. Sztuka i piękno w średniowieczu. (przeł. Mikołaj Olszewski) Kraków: ZNAK.
 13. Etcoff, N. 2000. Przetrwają najpiękniejsi. (przeł. Dominika Cieśla) Warszawa: CIS, WAB.
 14. Gołaszewska, M. 1984. Estetyka rzeczywistości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Jakubowska, H. 2009. Socjologia ciała. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 16. Karwatowska, M., Litwiński R. i A. Siwiec. (red.) 2014. O płci, ciele i seksualności w kulturze i historii. Lublin: UMCS.
 17. Karwatowska, M., Litwiński, R., Siwiec, A. i B. Jarosz. (red.). 2014. O płci, ciele i seksualności w języku mediów. Lublin: UMCS.
 18. Kostrzewa, M. 2014. „Kreowanie wizerunku kobiety w kontekście zmieniającej się mody, preferencji estetycznych i poszukiwań twórczych projektantów w przestrzeni wybranych kultur”. W zbiorze: Wojnowska-Radzińska, J. (red.). Kobieta i płeć w dyskursie aksjonormatywnym. Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM. 119-138.
 19. Kostrzewa, M. 2016a. „Rola ubioru jako elementu twórczej ekspresji i narzędzia komunikacji niewerbalnej we współczesnym świecie”. W zbiorze: Łuszczykiewicz, P., Kowalczyk, B. i M. Zdrowicka-Wawrzyniak (red.). Medialny obraz rzeczywistości. Poznań: Wydawnictwo Naukowe „Silva Rerum” we współpracy z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu. 203-226.
 20. Kostrzewa, M. 2016b. „Kreowanie wizerunku kobiety z uwzględnieniem relacji mody i ciała”. W zbiorze: Romecka, S., Gałkowski, A. i A. Grudzińska-Pham (red.). Piękno i brzydota w ujęciu artystycznym i humanistycznym. Łódź: Wydawnictwo ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. 146-147.
 21. Kostrzewa, M. 2016c. „Eksperymenty twórcze wokół sztuki, mody, edukacji i ich rola w budowaniu tożsamości artystycznej środowiska akademickiego w Kaliszu”. W zbiorze: Kowalska, S. (red.). Dziedzictwo kulturowe miasta Kalisza i regionu Południowej Wielkopolski. Tom V. Poznań/Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM. 103-143.
 22. Kostrzewa, M.I. 2016d. Sea grey – creative adaptations / Sea grey – twórcze adaptacje. Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM.
 23. Łaciak, B. (red.). 2014. Obyczajowość polska początku XXI wieku- w procesie przemian. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 24. Morris D. 2000. Naga małpa. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 25. Pełka, A. (red.). 2013. Z (politycznym) fasonem. Moda młodzieżowa w PRL i NRD. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 26. Simmel, G. 2006. Drzwi i mosty. Wybór esejów. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 27. Szpakowska, M. 2008. Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów. Wiedza o kulturze. Część IV. Warszawa: WUM.
 28. Vigarello, G. (red.). 2011. Historia ciała. Od Renesansu do Oświecenia. Tom 1. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 29. Worsley, H. 2001. 100 idei które zmieniły modę. (przeł. Małgorzata Dera). Warszawa: TMC.
 30. Yalom, M. 2012. Historia kobiecych piersi. Łódź: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.
 31. Zalewska, J. i M. Cobel-Tokarska (red.). 2014. Od obyczaju do mody. Przemiany życia codziennego. Warszawa: ASP.
 32. Ziółkowska B., Cwojdzińska A. i M. Chołody. (red.). 2009. Ciało w kulturze i nauce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.