Image in communication: Polish high school students and teachers vis-à-vis the dynamic aspects of their image on the official internet website of their school

Main Article Content

Marlena Iwona Bielak

Abstrakt

Image in communication: Polish high school students and teachers vis-à-vis thedynamic aspects of their image on the official internet website of their school

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bielak, M. I. (2018). Image in communication: Polish high school students and teachers vis-à-vis the dynamic aspects of their image on the official internet website of their school. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), 49-59. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.02
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Marlena Iwona Bielak, Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

doktor nauk humanistycznych, anglistka, językoznawca,zastępca dyrektora Instytutu Humanistycznego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Bibliografia

 1. Altkorn, J. 2004. Wizerunek firmy. Dąbrowa Górnicza: WSB w Dąbrowie Górniczej.
 2. Bielak, M.I. 2015 a. „Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w ramach zajęć z języka polskiego w polskim liceum ogólnokształcącym. Analiza z perspektywy Imperialnego Tetragonu Wcielenia”. In: Puppel, S. (ed.). MOTEK. Motywy ekolingwistyczne: w stronę ekoglottodydaktyki. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM. 9-30.
 3. Bielak, M.I. 2015 b. “In search of school identity: English language teaching and learning in Polish private high schools as opposed to Polish state high schools”. In: Krawiec, M. (ed.). Current Issues in Foreign Language Teaching and Learning. Regensburg: Sprachlit Verlag. 1-24.
 4. Bielak, M.I. 2015 c. “Ritual communication in the process of English language teaching and learning held in the space of the Polish high school classroom”. Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica 2.16. 328-340.
 5. Bielak, M.I. 2015 d. “The communicative face of breaks and classroom lessons in view of the multifariousness of communicative forms in the closed space of school: the case of the Polish high school as a contribution to improving the process of internationalization of higher education”. Journal of Linguistic and Intercultural Education – JoLIE 8. 35-58.
 6. Bielak, M.I. 2016 a. “A communicative analysis of the arena of the Polish high school classroom as a contribution to the process of enhancing the effectiveness of English language teaching and learning”. In: Bielak, M.I. and J. Taborek. (eds.). A dialogic contribution to determinants of glottodidactic space. Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Staszica w Pile. 99-113.
 7. Bielak, M.I. 2016 b. “Communicative processes, culture and English language teaching and learning in the space of the Polish high school classroom: the transcommunicator vs. the impact of the language of the Internet”. Kwartalnik Neofilologiczny LXIII 1. 6-19.
 8. Bielak, M.I. 2016 c. “English language teaching and learning in the Polish high school classroom: towards the elementary space of home”. In: Krawiec, M. (ed.). New insights into language teaching and learning practices. Regensburg: Sprachlit Verlag. 3-19.
 9. Bielak, M.I. 2016 d. “The space navigation category of the lecture hall and the Polish high school classroom in the communicative perspective”. In: Bielak, M. I., Popescu T. and M. Krawczak. (eds.). Bridges and not walls in the field of philology. Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Staszica. 69-78.
 10. Bielak, M.I. in press a. “English language teaching and learning from the perspective of the Imperial Tetragon of Embodiment”.
 11. Bielak, M.I. in press b. “The public space of the Polish high school classroom and the space navigation category of the theatre: a communicative analysis performed for the needs of glottodidactics”.
 12. Bielak, M.I. in press c. “Selected elements of knowledge transfer and teachers’ communicative behaviours in the perspective of The Trispherical Model of Beauty: the case of the Polish high school classroom”.
 13. Bielak, M.I. in press d. „Zarządzanie zasobami komunikacyjnymi w przestrzeni polskiego liceum ogólnokształcącego a atmosfera zachęcająca uczniów do nauki – analiza wybranych aspektów szkolnej komunikacji wewnętrznej w perspektywie ekolingwistycznej”.
 14. Bobrowska, A. and M. Garska. 2012. „Elementy kreacji wizerunku podmiotu politycznego w rzeczywistości wyborczej”. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW II. 147-164.
 15. Budzyński, W. 2003. Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty. Warszawa: Poltext.
 16. Cichosz, M. 2003. (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 17. Cwalina, W. 2000. Telewizyjna reklama polityczna. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 18. Cwalina, W. and A. Falkowski. 2006. Marketing polityczny perspektywa psychologiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 19. Daszkiewicz, M. and S. Wrona. 2014. Kreowanie marki korporacyjnej. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 20. Davis, A. 2007. Public relations. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 21. Dobek-Ostrowska, B. 2005. Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 22. Huber, K. 1994. Image, czyli jak być gwiazdą na rynku. Warszawa: Business Press.
 23. Nowacki, R. 2005. Reklama. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 24. Ociepka, B. 2005. Kształtowanie wizerunku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 25. Puppel, S. 2016. „Kuźnia Hefajstosa czyli krótki zarys teorii wizerunku w komunikacji człowieka”. Scripta Neophilologica Posnaniensia XVI. 109-124.
 26. Rogaliński, P. 2012. Tworzenie wizerunku. http://przegladdziennikarski.pl/tworzenie-wizerunku-a-image/ [last access: 11 Jan. 2017].
 27. Sears, O.D., Huddy, R. and R. Jervis. 2008. Psychologia polityczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 28. Słownik języka polskiego PWN. http://sjp.pwn.pl/ [last access: 10 Dec. 2016].
 29. Szymoniuk, B. 2006. Komunikacja marketingowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 30. Tkaczyk, J. 2009. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego. http://www.epr.pl/ksztaltowanie-wizerunku-przedsiebiorstwa-uslugowego,marka,1321,1.html. [last access: 17 Dec. 2016].
 31. Thomson, O. 2001. Historia propagandy. Warszawa: Książka i Wiedza.
 32. Wiśniewska, B. 2009. Strategie promocji szkoły w środowisku lokalnym – praktyczne egzemplifikacje. https://www.zsmg.info/pliki/pedagog/STRATEGIE%20PROMOCJI%20SZKO%C5%81Y%20W%20%C5%9ARODOWISKU%20LOKALNYM%20-%20praktyczne%20egzemplifikacje.pdf [last access: 10 Dec. 2016].
 33. Zaręba, A. 2011. Wizerunek polityka w III RP: kreacje, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.