Podążając ekolingwistycznymi śladami Jubilata, Profesora Stanisława Puppla: Czy nauczyciel języka angielskiego i jego kompetencje językowo-komunikacyjne w środowisku szkolnym są wciąż istotne we współczesnym zglobalizowanym świecie?

Main Article Content

Judyta Filar-Pieczkowska

Abstrakt

Podążając ekolingwistycznymi śladami Jubilata, Profesora Stanisława Puppla: Czy nauczyciel języka angielskiego i jego kompetencje językowo-komunikacyjne w środowisku szkolnym są wciąż istotne we współczesnym zglobalizowanym świecie?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Filar-Pieczkowska, J. (2018). Podążając ekolingwistycznymi śladami Jubilata, Profesora Stanisława Puppla: Czy nauczyciel języka angielskiego i jego kompetencje językowo-komunikacyjne w środowisku szkolnym są wciąż istotne we współczesnym zglobalizowanym świecie?. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), 89-96. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.05
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Judyta Filar-Pieczkowska, Ogólnopolska Szkoła Językowa British School, Olsztyn

doktor nauk humanistycznych, anglistka, językoznawca, dyrektor metodyczny Ogólnopolskiej Szkoły Językowej British School, Olsztyn

Bibliografia

 1. Cybal-Michalska A. i T. Gmerek. 2015. „Globalizacja – aspekt edukacyjny i socjalizacyjny”. W zbiorze: Pyżalski, J. (red.). Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli. Wybrane konteksty. Łódź: The QStudio. 9-30.
 2. Filar-Pieczkowska, J. 2014. Rozwój kompetencji językowo-komunikacyjnej ucznia języka angielskiego w ekosystemie szkolnym na przykładzie polskiej prywatnej szkoły językowej. Nieopublikowana rozprawa doktorska. Poznań: Uniwerystet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 3. Filar-Pieczkowska, J. 2015. „Rozwój kompetencji językowo-komunikacyjnej ucznia języka angielskiego w ekosystemie szkolnym na przykładzie polskiej prywatnej szkoły językowej”. W zbiorze: Puppel, S. (red.). MOTEK. Motywy ekolingwistyczne: w stronę ekoglottodydaktyki. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM. 31-50.
 4. Kempny, M. 1998. „Globalizacja. Spór o naturę globalizacji”. W zbiorze: Bokszański, Z. i A. Kojder. (red.). Encyklopedia socjologii. T.1. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 5. Morreale, S.P, Spitzberg, B.H. i J.K. Barge. 2007. Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Puppel, S. 2004. „An outline of domain-resource-agent-access-managment (DRAAM) model of human communication: towards an ecology of human communication”. Oikeios Logos 1. 1-26.
 7. Puppel, S. i J. Puppel. 2005. „Zagadnienie percepcji języka naturalnego w triadzie: język ojczysty-język globalny-język sąsiedni na przykładzie triady: język polski-język angielski-język niemiecki w ujęciu ekolingwistycznym: próba typologii”. Scripta Neophilologica Posnaniensia VII. 55-95.
 8. Puppel, S. 2007. „Interlingwalizm czy translingwalizm? Interkomunikacja czy transkomunikacja? Uwagi w kontekście współistnienia języków naturalnych w ramach globalnej wspólnoty kulturowo-językowo-komunikacyjnej". W zbiorze: Puppel, S. (red.). Społeczeństwo-kultura-język. W stronę interakcyjnej architektury komunikacji. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM. 81-94.
 9. Puppel, S. 2009. „The protection of natural language diversity – fancy or duty?”. Scripta Neophilologica Posnaniensia X. 97-109.
 10. Puppel, S. 2011. „The universal natural language preservation mechanism: an ecological approach”. W zbiorze: Puppel, S. (red.). Transkomunikacja. W stronę sprofilowania przestrzeni publicznej jako wielopłaszczyznowej przestrzeni komunikacyjnej. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM. 91-99.
 11. Tobera, P. 2000. „Niepokojąca nowoczesność”. Kultura i społeczeństwo 3. 10-25.