Prawa językowe a empiryczne uniwersalia językowe

Main Article Content

Bogdan Walczak

Abstrakt

Prawa językowe a empiryczne uniwersalia językowe

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Walczak, B. (2018). Prawa językowe a empiryczne uniwersalia językowe. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), 377-381. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.26
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Bogdan Walczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor zwyczajny, doktor habilitowany, polonista, językoznawca, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bibliografia

 1. Asher, R.E. i J.M.Y. Simpson. 1993. The encyclopedia of language and linguistics. Tom 1-10. Oxford: Pergamon Press.
 2. Behaghel, O. 1909. „Beziehungen zwischen Umfang und Reihenfolge von Satzgliedern”. Indogermanische Forschungen 25. 110-142.
 3. Greenberg, J. 1966. Language universals, with special reference to feature hierarchies. The Hague: Mouton.
 4. Grimm, J. 1819-1837. Deutsche Grammatik. Tom 1-4. Göttingen: Dieterich.
 5. Jurkowski, M. 1999. „Przedmowa”. W zbiorze: Kostrzewski, A. (red.). Wielka encyklopedia geografii świata. Tom XIV. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.
 6. Maciejewski, W. 1999. „Świat języków”. W zbiorze: Kostrzewski, A. (red.). Wielka encyklopedia geografii świata. T. XIV. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.
 7. Majewicz, A.F. 1999. „Języki wymierające i zagrożone – stan i perspektywy”. W zbiorze: Kostrzewski, A. (red.). Wielka encyklopedia geografii świata. T. XIV. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz. 95-109.
 8. Mańczak, W. 1996. Problemy językoznawstwa ogólnego. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 9. Milewski, T. 1976. Językoznawstwo. Wyd. 6. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 10. Milewski, S., Kaczorowska-Bray, K. i B. Kamińska. (red.). 2017. Studia logopedyczno-lingwistyczne. Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Edwarda Łuczyńskiego. Gdańsk: Harmonia Universalis.
 11. Moseley, Ch. i R.E. Asher. 1994. Atlas of the world’s languages. London-New York: Routledge.
 12. Ong, W. 1992. Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. Przekład: J. Japola. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 13. Paul, H. 1880. Prinzipien der Sprachgeschichte. Halle: Niemeyer.
 14. Polański, K. (red.). 1993. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 15. Ruszkowski, M. 2003. „Prawo językowe Behaghela”. Polonica 22/23. 117-121.
 16. Ruszkowski, M. 2010. „O pojęciu prawo językowe”. Poradnik Językowy. 10. 12-20.
 17. Ruszkowski, M. 2015. „Próba statystycznej weryfikacji prawa językowego Behaghela”. Język Polski. 4. 333-341.
 18. Walczak, B. 2017. „O prawach językowych”. W zbiorze: Milewski, S., Kaczorowska-Bray, K. i B. Kamińska. (red.). 391-403.
 19. Weinsberg, A. 1983. Językoznawstwo ogólne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.