Prawa językowe a empiryczne uniwersalia językowe
PDF

Jak cytować

Walczak, B. (2018). Prawa językowe a empiryczne uniwersalia językowe. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), 377–381. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.26

Abstrakt

Prawa językowe a empiryczne uniwersalia językowe
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.26
PDF

Bibliografia

Asher, R.E. i J.M.Y. Simpson. 1993. The encyclopedia of language and linguistics. Tom 1-10. Oxford: Pergamon Press.

Behaghel, O. 1909. „Beziehungen zwischen Umfang und Reihenfolge von Satzgliedern”. Indogermanische Forschungen 25. 110-142.

Greenberg, J. 1966. Language universals, with special reference to feature hierarchies. The Hague: Mouton.

Grimm, J. 1819-1837. Deutsche Grammatik. Tom 1-4. Göttingen: Dieterich.

Jurkowski, M. 1999. „Przedmowa”. W zbiorze: Kostrzewski, A. (red.). Wielka encyklopedia geografii świata. Tom XIV. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.

Maciejewski, W. 1999. „Świat języków”. W zbiorze: Kostrzewski, A. (red.). Wielka encyklopedia geografii świata. T. XIV. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.

Majewicz, A.F. 1999. „Języki wymierające i zagrożone – stan i perspektywy”. W zbiorze: Kostrzewski, A. (red.). Wielka encyklopedia geografii świata. T. XIV. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz. 95-109.

Mańczak, W. 1996. Problemy językoznawstwa ogólnego. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Milewski, T. 1976. Językoznawstwo. Wyd. 6. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Milewski, S., Kaczorowska-Bray, K. i B. Kamińska. (red.). 2017. Studia logopedyczno-lingwistyczne. Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Edwarda Łuczyńskiego. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Moseley, Ch. i R.E. Asher. 1994. Atlas of the world’s languages. London-New York: Routledge.

Ong, W. 1992. Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. Przekład: J. Japola. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Paul, H. 1880. Prinzipien der Sprachgeschichte. Halle: Niemeyer.

Polański, K. (red.). 1993. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Ruszkowski, M. 2003. „Prawo językowe Behaghela”. Polonica 22/23. 117-121.

Ruszkowski, M. 2010. „O pojęciu prawo językowe”. Poradnik Językowy. 10. 12-20.

Ruszkowski, M. 2015. „Próba statystycznej weryfikacji prawa językowego Behaghela”. Język Polski. 4. 333-341.

Walczak, B. 2017. „O prawach językowych”. W zbiorze: Milewski, S., Kaczorowska-Bray, K. i B. Kamińska. (red.). 391-403.

Weinsberg, A. 1983. Językoznawstwo ogólne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.